יחסי גומלין - דבורים

1 / 46
next
Slide 1: Slide
Design and technologyPrimary EducationAge 11

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

סיבה מספר 1

מונוקולטורה
חקלאות חד גידולית

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

גידולים כמו חיטה, תירס ושיבולת שועל אינם מהווים מזון לדבורים. מדוע
A
הדבורים לא אוהבות אותם
B
הם רעילים לדבורים
C
מבנה הפרחים מותאם להאבקה על ידי הרוח
D
אין להם פרחים

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Slide

גם שדות או מטעים של צמחים המואבקים על ידי דבורים יכולים להוות מדבר מזון עבורן. מדוע
A
בזמן עונת הפריחה הדבורים בתחרות ניצול
B
בזמן עונת הפריחה הדבורים בתחרות מניעה
C
לאחר עונת הפריחה אין לדבורים מה לאכול
D
לא תמיד הן נמצאות בזמן עונת הפריחה

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Slide

בין הפרחים לדבורה יש יחסים מסוג
A
הדדיות
B
טריפה
C
טפילות
D
קומנסליזם

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

ניאוניקוטינואידים
סוג של חומרי הדברה מערכתיים, נחשדים כגורמים לחומר החמור ירידות באוכלוסיות הדבורים ברחבי העולם שנמשכים מאז 2005.  יותר מ -90 מיליון דונם של יבולים מצופים בכימיקלים אלה מדי שנה

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

מה הגורם המשפיע בניסוי
A
מספר כוורות פעילות
B
הזמן
C
הכוורות שלא נחשפו לחומרי הדברה
D
הכוורות שנחשפו לחומרי הדברה

Slide 14 - Quiz

מה הגורם המושפע בניסוי
A
מספר כוורות פעילות
B
הזמן
C
הכוורות שלא נחשפו לחומרי הדברה
D
הכוורות שנחשפו לחומרי הדברה

Slide 15 - Quiz

מה הבקרה בניסוי
A
מספר כוורות פעילות
B
הזמן
C
הכוורות שלא נחשפו לחומרי הדברה
D
הכוורות שנחשפו לחומרי הדברה

Slide 16 - Quiz


A
מנגנוני הניווט המאפשרים חזרה לכוורת
B
תהליך הרביה
C
תהליך יצירת הצוף בכוורת
D
תהליך איסוף הצוף

Slide 17 - Quiz

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide


A
יצירת חלבונים
B
פירוק חומרי הדברה
C
התרבות וירוסים
D
פעולת מערכת החיסון

Slide 21 - Quiz

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

בין קרדית הוורואה לדבורה יש יחסים מסוג
A
הדדיות
B
טריפה
C
טפילות
D
קומנסליזם

Slide 25 - Quiz

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

בין הוירוס לקרדית הוורואה יש יחסים מסוג
A
הדדיות
B
טריפה
C
טפילות
D
קומנסליזם

Slide 28 - Quiz

בין הוירוס לדבורה יש יחסים מסוג
A
הדדיות
B
טריפה
C
טפילות
D
קומנסליזם

Slide 29 - Quiz

כל יחסי הגומלין האלה - טפילות, קומנסליזם, הדדיות - הם
A
סימביוזה
B
תחרות
C
טריפה
D
אמנסליזם

Slide 30 - Quiz

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

מה הסיבה שחרק קטן מאי מבודד הצליח להתפשט בכל העולם
A
תוצרת חקלאית המועברת במטוסים ואוניות
B
יכולת תעופה
C
מוטציות שהתפתחו לאורך האוקיינוסים
D
החרק טפיל גם על דגים

Slide 35 - Quiz

Slide 36 - Slide


A
צמחוניות
B
טפילים
C
פרוקריוטיות
D
חרקים

Slide 37 - Quiz

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Video

Slide 40 - Slide

מה היתרונות הנוספים של גגות ירוקים מלבד היותם מקור לצוף
A
הורדת ריכוז הפחמן הדו חמצני באוויר והגדלת מגווון המינים
B
הקטנת הצורך בחימום וקירור כי הצמחים יהוו שכבת בידוד בין הבניין לאוויר
C
אפשרות לגידול פירות וירקות על ידי תושבים
D
כל התשובות נכונות

Slide 41 - Quiz

1

Slide 42 - Video

בין הדבורים לבין עצמן יש
A
תחרות תוך מינית על צוף
B
תחרות בין מינית על צוף

Slide 43 - Quiz

בין הדבורים לבין חרקים אחרים יש
A
תחרות תוך מינית על צוף
B
תחרות בין מינית על צוף

Slide 44 - Quiz

01:13
בסרטון יחסי הגומלין בין הדבורה לצרעה הם
A
סימביוזה
B
טפילות
C
טריפה
D
תחרות

Slide 45 - Quiz

Slide 46 - Video