Сээр нуруутны цусны эргэлтийн эрхтэн тогтолцоо

Сээр нуруутны цусны эргэлт
1 / 6
next
Slide 1: Slide
2Secondary Education

This lesson contains 6 slides, with interactive quizzes and text slide.

Items in this lesson

Сээр нуруутны цусны эргэлт

Slide 1 - Slide

Загасны цусны эргэлтийн талаар зөв илэрхийлсэн хувилбарыг олно уу.
A
Цусны дан эргэлттэй,зүрх нь зөвхөн артерийн цустай.
B
Цусны давхар эргэлттэй, зүрх нь зөвхөн венийн цустай.
C
Цусны дан эргэлттэй, зүрх нь зөвхөн венийн цустай.
D
Цусны дан эргэлттэй, зүрх нь холимог цустай.

Slide 2 - Quiz

Зурагт хоёр нутагтны цусны эргэлтийг харуулжээ. X, Y, Z дугаараар ямар цус урсдаг болохыг зөв
нэрлэсэн дугаарыг олно уу.

A
A
B
В
C
С
D
D

Slide 3 - Quiz

Зүрхний бүтцийн талаар зөв илэрхийлсэн хувилбарыг олно уу.
A
Баруун ховдол зүүн ховдлоос илүү зузаан булчинлаг ханатай.
B
Тосгуурын хана ховдлын булчингийн ханаас зузаан байдаг.
C
Ховдлын хана тосгуурын хананаас зузаан булчинтай.
D
Тосгуур болон ховдлын хананы зузаан ижил байдаг.

Slide 4 - Quiz

Дараах зургийг ажиглан хөвчтний хүрээний ямар ангийн төлөөлөгчийн цусны эргэлтийн тогтолцоог харуулсан болохыг тодорхойлно уу?
A
Сүүгээр бойжигч
B
Хоёр нутагтан
C
Мөгөөрст загас
D
Яст мэлхий

Slide 5 - Quiz

Хоёр нутагтан ба мөлхөгчдийн цусны эргэлтийн онцлогийг венийн диаграмм ашиглан харьцуулж бичээрэй.

Slide 6 - Open question