3.2 deel 2

Today
Read novel + vocab excercise
Check homework --> uurtje inhalen
Instruction gerund + ppc and ex.15 +16
Do ex. 15, 16 + Test Jezelf 3.2
CNN 10 + evaluation'
Homework Monday 14 February:
Finish 3.2 ex. 15,16 + Test Jezelf + bring novel
1 / 35
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Today
Read novel + vocab excercise
Check homework --> uurtje inhalen
Instruction gerund + ppc and ex.15 +16
Do ex. 15, 16 + Test Jezelf 3.2
CNN 10 + evaluation'
Homework Monday 14 February:
Finish 3.2 ex. 15,16 + Test Jezelf + bring novel

Slide 1 - Slide

Gerund
werkwoord + -ing (zonder vorm van 'to be') 

je gebruikt op deze manier het werkwoord als zelfstandig naamwoord

Swimming is fun. 
I look forward to meeting you. 
There's no denying that he is nice. Slide 2 - Slide

Gerund
Je gebruikt de gerund: 
- na voorzetsels als for, to, about, from, etc. 
- na bepaalde werkwoorden zoals to hate, to love, to stop, etc. 
- als (deel van het) onderwerp 
- na een aantal woorden/uitdrukkingen, zoals to feel like, it's worth, can't help, etc. 

voor een volledige lijst zie je Reference book blz. 64-65Slide 3 - Slide

Gerund
Hoe op de toets? 

Je krijgt op de toets steeds een zin waarin de gerund is weggelaten. Tussen haakjes staat in het Nederlands wat je moet invullen. 

Zie Test Yourself lesson 3.2 voor een voorbeeldopdracht. Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Present perfect continuous
have been + werkwoord + -ing

iets is in het verleden begonnen en nog steeds bezig en je wilt benadrukken hoe lang het al bezig is, vaak sprake van irritatie

I have been waiting for him for over an hour! 
We have been watching this TV series since 9 o'clock this morning. 

Slide 7 - Slide

Present perfect continuous
Hoe op de toets?

Je krijgt een opdracht waar steeds de present perfect continuous is weggelaten. Tussen haakjes staat in het Engels het werkwoord wat je moet vervoegen. Deze moet je op de juiste manier opschrijven. 

Zie Test Yourself lesson 3.2 voor een voorbeeldopdracht. 

Slide 8 - Slide

It has been raining all morning.
It has rained, so there's a puddle

Slide 9 - Slide

It has been raining all morning.
It has rained, so there's a puddle
present perfect continuous
present perfect (simple)

Slide 10 - Slide

Fill in the present perfect continuous
I ... ... ... you for such a long time

Slide 11 - Open question

Fill in the present perfect continuous:
I ... ... ... about you

Slide 12 - Open question

Fill in the present perfect continuous:
All my life I ... ... ... for you to bring a fairy tale my way

Slide 13 - Open question

Fill in the present perfect continuous:
I've got a hangover I ... ... ... too much for sure

Slide 14 - Open question

Fill in the present perfect continuous:
I ... ... ... for a girl like you to come into my life

Slide 15 - Open question

Fill in the present perfect continuous:
Seems I ... ... ... in the wrong direction

Slide 16 - Open question

Fill in the present perfect continuous:
I know you ... ... ... yourself wrong.

Slide 17 - Open question

I ………………… this laptop for five years. (use)

Slide 18 - Open question

The workers ………………….. higher wages for a long time. (demand)

Slide 19 - Open question

‘You look tired.’ ‘Yes, I …………………….’ (run)

Slide 20 - Open question

He …………………… in the garden since this morning. (work)

Slide 21 - Open question

She's been paying attention all lesson!
A
Present continuous
B
Past perfect
C
Present perfect continuous
D
Present perfect

Slide 22 - Quiz

We have worked really hard.
A
Present perfect
B
Present perfect continous
C
Past perfect
D
Present continuous

Slide 23 - Quiz

I've been looking forward to the holidays!
A
Present continuous
B
Present Perfect Continuous
C
Present Perfect
D
Past perfect

Slide 24 - Quiz


My parents _____ the walls of my bedroom purple.
A
have been painting
B
have painted

Slide 25 - Quiz

What have you been up
to this summer?
I______ the house this summer.
A
have been decorating
B
have decorated

Slide 26 - Quiz

I usually work in London but I_____ in Birmingham for the last 3 weeks.
A
have worked
B
have been working

Slide 27 - Quiz

I _____ here before. I temporarily switched jobs ten years ago, but now I am back.

A
have been working
B
have worked

Slide 28 - Quiz


He ______ football in the courtyard
all afternoon.
A
has played
B
has been playing

Slide 29 - Quiz

She _____tennis
since she was a little girl.
A
has played
B
has been playing

Slide 30 - Quiz

The weather forecasts had predicted otherwise, but it ______ for
the past two hours.
A
has rained
B
has been raining

Slide 31 - Quiz

Simon ... _______? You look exhausted!
A
have you run
B
have you been running

Slide 32 - Quiz

She ______ on her drawing
for 3 hours now.


A
worked
B
have worked
C
has worked
D
has been working

Slide 33 - Quiz

I _____ that book you lent me.
I finished it yesterday.
A
am reading
B
have been reading
C
have read
D
will read

Slide 34 - Quiz

I _____ that book you lent me. I have still got another 50 pages to read.
A
read
B
have read
C
have been reading
D
have reading

Slide 35 - Quiz