Kerntaak 2 - Voorbereidingsfase

Fase 2: Voorbereidingsfase 
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Kerntaak 2MBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Fase 2: Voorbereidingsfase 

Slide 1 - Slide

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Voorbereidingsfase
Nazorg 
Initiatieffase 
Uitvoeringsfase

Slide 2 - Drag question

Wat is de functie van
het draaiboek?

Slide 3 - Mind map

Voorbereidingsfase
In de initiatieffase heb je een voorbereidend draaiboek opgesteld. Alle werkzaamheden heb je hierin opgenomen en het is duidelijk wie wat wanneer doet.
  
De belangrijkste werkzaamheden tijdens de voorbereidingsfase zijn;
  • Uitvoeren werkzaamheden voorbereidend draaiboek
  • Opstellen dagdraaiboek
  • Plannen en uitwerken van de onderdelen van het dagdraaiboek

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Programma
Aandachtspunten
- Kort en bondig beschrijven wat het 
   programma is; inzichtelijk maken voor de
   deelnemers / bezoekers het is GÉÉN
   dagdraaiboek.
   
- Duidelijke tijdsaanduidingen, kleine
   tijdspaden. 

Slide 6 - Slide

Uitwerking activiteiten
Aandachtspunten
- Een vrijwilliger/medewerker moet met bijv. 
   een leskaart precies weten wat er vertelt
   moet worden, welke regels er nageleefd
   moeten worden, welke variaties en
   differentiaties er toegepast kunnen worden,
   hoe de activiteit er uit ziet en welke
   materialen er nodig zijn.

- Wat zou hier het grote voordeel van zijn voor
   jou als organisator/coördinator?

Slide 7 - Slide

Plattegrond
Aandachtspunten
- Werk waar mogelijk via Google Maps; gebruik 
   knipprogramma- Benoem waar welke activiteit plaats vindt
- Benoem waar de EHBO’er zitten
- Benoem je faciliteiten; bijv. kleedkamers 
   (aantal), toiletten, kantine etc.)

Slide 8 - Slide

Materiaallijst
Aandachtspunten
- Geen lange lijst met materiaal!

- Specificeer zo veel mogelijk per activiteit,
   welk voordeel levert dit op?

-Maak altijd iemand verantwoordelijk!

Slide 9 - Slide

Speelschema en organisatieschema
Aandachtspunten
- Zorg dat alle rondes/tijden er duidelijk in staan
- Zorg dat de onderdelen er duidelijk in staan
- Zorg dat de teams/klassen er duidelijk in staan

Hoe doe je dit bij bijv. een poulesysteem? Wat zijn dan de aandachtspunten?

Slide 10 - Slide

Het dagdraaiboek
Aandachtspunten 
Maak gebruik van de kwaliteiten van de medewerkers.

Het dagdraaiboek bevat in chronologische volgorde alle werkzaamheden die op de dag zelf gedaan moeten worden. Ook nu geef je weer aan wie wat moet gebeuren op welk moment. (eventueel kolom; controle/opmerkingen)

Na de opdracht vorm je meteen al een idee. Als alles duidelijk is (activiteiten, organisatievorm) dan heb je de meeste contouren van je dagdraaiboek. De overige werkzaamheden worden dan opgenomen.

Slide 11 - Slide

Het dagdraaiboek
Aandachtspunten 
- Alle activiteiten benoemen

- Duidelijke tijdspaden

- Duidelijke taakverdeling » maak
   waar mogelijk één persoon
   verantwoordelijk!

Slide 12 - Slide

Planning per medewerker
Aandachtspunten
- Per organisator/coördinator een
   duidelijke taakomschrijving maken.

Waarom?

Slide 13 - Slide

Vrijwilligers
Aandachtspunten
Stappenplan gebruiken
- Stap 1: Overzicht maken van taken
- Stap 2: Clusteren van taken
- Stap 3: Beschrijven van taken
- Stap 4: Werven van vrijwilligers
   (uit bestand of actief)
- Stap 5: Overzicht maken van
   kwaliteiten/wensen van vrijwilligers
- Stap 6: Plaatsen van vrijwilligers
   (tekenen vrijwilligersprotocol)

- Heb je geen namen;
   geef je vrijwilligers dan een A-B-C of 1-2-3

Slide 14 - Slide

Vrijwilligers - totaaloverzicht

Slide 15 - Slide

Vragen?

Slide 16 - Slide

Wat zou er met betrekking tot de voorbereidingsfase in het draaiboek moeten staan?

Slide 17 - Mind map

Opdracht

Vul de besproken onderdelen aan in je eigen gemaakte draaiboek. Zet ze er op een logische volgorde in. 


Slide 18 - Slide