מחרוזות 2

מחרוזות
1 / 39
next
Slide 1: Slide
Recently usedSecondary Education

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

מחרוזות

Slide 1 - Slide

מחרוזת - טקסט
רצף כלשהו של תוים

כדי שפייתון תזהה שמדובר במחרוזת, נהיה חייבים להקיף את המחרוזת בגרש או בגרשיים

Slide 2 - Slide

מבנה המחרוזת
 לכל תו יש מיקום
המיקום מאפשר לנו לגשת לכל תו במחרוזת בנפרד

שימו לב: רווח נחשב תו, גם # ו & י

Slide 3 - Slide

מבנה המחרוזת
my_string[0]

Slide 4 - Slide

מבנה המחרוזת
ניתן לגשת לכל תו במחרוזת בשתי דרכים - המיקום החיובי והמיקום השלילי

my_string[3]
my_string[-7]


Slide 5 - Slide

my_string[-1]
A
T
B
A
C
G

Slide 6 - Quiz

my_string[8]
A
T
B
A
C
G

Slide 7 - Quiz

my_string[1]
A
T
B
A
C
G

Slide 8 - Quiz

my_string[-9]
A
T
B
A
C
G

Slide 9 - Quiz

חיתוך מחרוזת
ניתן לחתוך קטע מהמחרוזת וליצור מחרוזת חדשה

my_string[start:stop:step]
my_string[0 : 4]
כולל
לא כולל

Slide 10 - Slide

חיתוך מחרוזת
my_string[start:stop:step]start = 0
stop= התו האחרון במחרוזת
step = 1

ניתן להגדיר ערך אחד, שניים או שלושה
רק חשוב לשמור על המיקום

אם לא נגדיר ערך - ברירת מחדל

Slide 11 - Slide

חיתוך מחרוזת
my_string[start:stop:step]

my_string[2 : 8 : 2]
start = 2
stop= 8
step = 2

ניתן להגדיר ערך אחד, שניים או שלושה
רק חשוב לשמור על המיקום

Slide 12 - Slide

חיתוך מחרוזת
my_string[start:stop:step]
my_string[:: -1]
start = -1
stop = אורך המחרוזת
step = -1
פקודת החיתוך הזו תהפוך את המחרוזת

ניתן להגדיר ערך אחד, שניים או שלושה. רק חשוב לשמור על המיקום

Slide 13 - Slide

my_string = "love :)"
print(my_string[1:3])
A
שגיאה
B
ove
C
ov
D
lov

Slide 14 - Quiz

my_string = "love :)"
print(my_string[5:6])
A
שגיאה
B
:)
C
e
D
:

Slide 15 - Quiz

my_string = "love :)"
print(my_string[5:8])
A
שגיאה
B
:)
C
e
D
:

Slide 16 - Quiz

my_string = "love :)"
print(my_string[2:6])

Slide 17 - Open question

str1="455667"
print(str1[::-1])

Slide 18 - Open question

my_string = "love :)"
print(my_string[5:7])

Slide 19 - Open question

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna[4::2])

Slide 20 - Open question

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna[4:9:2])

Slide 21 - Open question

אורך מחרוזת len
ההוראה
 len
 מחזירה את אורך המחרוזת הספירה כוללת רווחים וסימני פיסוק
my_string="CAT"
print(len(my_string))

Slide 22 - Slide

אורך מחרוזת len
ההוראה
 len
 מחזירה את אורך המחרוזת הספירה כוללת רווחים וסימני פיסוק

Slide 23 - Slide

dna ="ATAGGAGGAT"
print(len( dna))

Slide 24 - Open question

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna[:7:2])

Slide 25 - Open question

count
סופרת כמה פעמים מופיעה תת מחרוזת במחרוזת
dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna.count("A"))

Slide 26 - Slide

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna.count("G"))

Slide 27 - Open question

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna.count("TA"))

Slide 28 - Open question

in
בודקת האם תת מחרוזת קיימת במחרוזת
אם כן  - True
 אם לא- False

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna.in("TA"))

Slide 29 - Slide

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna.in("A"))

Slide 30 - Open question

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna.in("AC"))

Slide 31 - Open question

find
מחזירה את המיקום של התו הראשון שמצאה
אם לא מצאה בכלל תחזיר -1

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna.find("TA"))

Slide 32 - Slide

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna.find("A"))

Slide 33 - Open question

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna.find("G"))

Slide 34 - Open question

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna.find("GAT"))

Slide 35 - Open question

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna.find("CAT"))

Slide 36 - Open question

ord(ch)
מחזירה את ערך ה
ASCII
 של התו

ch=input("Enter a character: ")
print("ch ASCII =" ,ord(ch))

Slide 37 - Slide

לולאה על מחרוזת
מכיוון שבפייתון מחרוזות הן רצפים בפני עצמם, שימוש בלולאת
for
על מחרוזת יביא לריצה של הלולאה על כל אחד מהתווים ע"פ הסדר

Slide 38 - Slide

מה יודפס

Slide 39 - Open question