פעולות חשבון ומשתנים

פעולות חשבון בפייתון
1 / 52
next
Slide 1: Slide
Recently usedSecondary EducationAge 13

This lesson contains 52 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

פעולות חשבון בפייתון

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

חיבור  +
חיבור שני מספרים

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

מה הפלט של החישוב הבא


A
12
B
8
C
4
D
8+4

Slide 3 - Quiz

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
מה האלגוריתם של החישוב הבא


A
12
B
8 + 4
C
8+4=12
D
8, 4

Slide 4 - Quiz

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
-   חיסור
חיסור מספר אחד ממספר אחר

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

מה הפלט של החישוב הבא
4 - (2 + 3)+9

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

כפל *
הכפלת מספר אחד במספר אחר

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

מה הקלט של החישוב הבא


A
32
B
8 * 4
C
8*4=32
D
8, 4

Slide 8 - Quiz

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
מה הפלט של החישוב הבא
3 * 4 - (2 + 3) * 3

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

חילוק /
חילוק שהתוצאה שלו היא שבר עשרוני

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

מה הפלט של החישוב הבא

(5 + 8) / 2
A
6
B
6.5
C
"6"
D
"6.0"

Slide 11 - Quiz

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
מה הפלט של החישוב הבא

16/4

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

חילוק //
חילוק שתוצאתו היא רק המספר השלם, ללא שארית

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

מה הפלט של החישוב הבא

6//2

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

מה הפלט של החישוב הבא

6//4

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

מודולו   %
לפעמים כשמחלקים מספר אחד במספר אחר - הם לא מתחלקים בדיוק
במקרה כזה נשארת שארית
שארית
)
(
6/4 =1.5
6//4 = 1
6%4 = 2

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

השארית תמיד תהיה
__________
המספר שחילקנו
A
קטנה מ
B
גדולה מ
C
שווה ל

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

בתרגיל הבא
11/5
מה תהיה השארית
A
1
B
5
C
10
D
0

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

מודולו
 התוצאה שתתקבל היא השארית מפעולת החילוק

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

מה יהיה הפלט של התרגיל הבא
5%4

A
1
B
0
C
שגיאה
D
2.0

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

מה יהיה הפלט של התרגיל הבא
11%5

A
1
B
2.2
C
שגיאה
D
2.0

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

חזקה **
כמה פעמים נכפול את המספר בעצמו

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

הפלט של התרגיל הבא
9**2

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

משתנים
משתנה
ערך

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

משתנה
אפשרות לקרוא לערך בשם
כדי שנוכל לפנות אליו מאוחר יותר

את שם המשתנה נהוג לרשום באותיות קטנות

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

בביטוי
myNum = 5
myNum
הוא
A
משתנה
B
ערך

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

בביטוי
myNum = 5
5
הוא
A
משתנה
B
ערך

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

אתחול משתנה
הפעם הראשונה שנציב ערך במשתנה נקראת אתחול

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

מה נקבל אם נריץ את הפקודות הבאות
myNum = 5
print(myNum)


A
myNum
B
5

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

מה נקבל אם נריץ את הפקודות הבאות
myNum = 5
print(myNum)


A
myNum
B
5

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

n= 0
m= 0
אלה פעולות

Slide 31 - Open question

This item has no instructions

הצבה במשתנה
הערך במשתנה יכול להשתנות במהלך הריצה של התוכנית

שינוי הערך של המשתנה נקרא הצבה

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

הצבה במשתנה
חשוב לזכור כי ברגע שהצבנו ערך חדש  -  הערך הקודם נעלם

רק הערך האחרון שהצבנו נשמר

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

myNum = 0
לאיזה ערך מאותחל המשתנה
A
myNum
B
5
C
0
D
שגיאה

Slide 34 - Quiz

This item has no instructions

לאיזה ערך מאותחל המשתנה myNum
myNum = 5
myNum = 0
print(myNum)


A
myNum
B
5
C
0
D
שגיאה

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions

מה נקבל אם נריץ את הפקודות הבאות
myNum = 5
myNum = 0
print(myNum)


A
myNum
B
5
C
0
D
שגיאה

Slide 36 - Quiz

This item has no instructions

פעולה על משתנה
אפשר לעשות פעולות שונות על המשתנה

לדוגמה - לכפול את הערך בשתיים
4
myNum*2
4

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

מה נקבל אם נריץ את הפקודות הבאות
myNum = 5
myNum = 5*2
print(myNum)


A
myNum
B
10
C
7
D
5

Slide 38 - Quiz

This item has no instructions

מה נקבל אם נריץ את הפקודות הבאות
myNum = 9
myNum = 9/3
print(myNum)

Slide 39 - Open question

This item has no instructions

שמות של משתנים
שמות המשתנים יכולים להתחיל באות אנגלית או בקו תחתון

שמות המשתנים יכולים לכלול רק מספרים, אותיות אנגליות וקו תחתון

יש הבדל בין אותיות קטנות לאותיות גדולות

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

המשתנה
2Art
A
חוקי
B
לא חוקי

Slide 41 - Quiz

This item has no instructions

המשתנה
Art2
A
חוקי
B
לא חוקי

Slide 42 - Quiz

This item has no instructions

המשתנה
Art2 == art2
A
לא נכון
B
נכון

Slide 43 - Quiz

This item has no instructions

המשתנה
_art2
A
לא חוקי
B
חוקי

Slide 44 - Quiz

This item has no instructions

_y =int(4)
print(y)
A
4
B
4.0
C
"4"
D
שגיאה

Slide 45 - Quiz

This item has no instructions

הפקודה
input
מיועדת לקליטת ערך מהמשתמש.ת

התחביר של הפקודה הוא פשוט
input()
לרוב נרצה להשתמש בערך שנקלוט ולכן נכניס אותו לתוך משתנה

Slide 46 - Slide

This item has no instructions

string = input()

מה זה
string?
A
פלט
B
קלט
C
אלגוריתם
D
לא ניתן לדעת

Slide 47 - Quiz

This item has no instructions

string = input()
print(string)
מה מייצרת הפקודה
print?
A
פלט
B
קלט
C
אלגוריתם
D
לא ניתן לדעת

Slide 48 - Quiz

This item has no instructions

הפקודה
input
ניתן גם להוסיף הודעה למשתמש.ת בתוך הפקודה
input("מסר כלשהו")

הטקסט יופיע למשתמש.ת על המסך

Slide 49 - Slide

This item has no instructions

print("Enter your name:")
x = input()
print("Hello, " + x)
מה יופיע על המסך?

Slide 50 - Open question

This item has no instructions

print("Enter your name:")
name = input()
print("Hello, " + name)
איפה נוכל לבדוק מה השם של המשתמש.ת?

Slide 51 - Open question

This item has no instructions

print("Enter your name:")
name = input()
print("Hello, " + name)
אם המשתמש.ת הכניסה את הערך
"Gili"
מה יהיה הפלט

Slide 52 - Open question

This item has no instructions