Klas A2

English A21Thursday the 17th of June 2021
1 / 26
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 25 min

Items in this lesson

English A21Thursday the 17th of June 2021

Slide 1 - Slide

Goals


- I know what I still need to work on to pass the test

Slide 2 - Slide

Voorwaarden

- Zorg dat je betrokken blijft.
- Zorg dat je op je eigen device meedoet met de LessonUp.
- Vragen kun je stellen door op het handje te drukken en je vraag te typen.

Slide 3 - Slide

Today's programme
Choose from:

- Do extra material on the ELO/Teams
- Study the irregular verbs
- Do a Kahoot about present perfect/past simple - past continuous / past simple
- Do a quiz about word order

Slide 4 - Slide

Next test
- SO words theme 6 + prepositions of place (telt 1 x mee)

- Toets grammatica- onderdelen: (telt 2x mee)
- Past simple
- Past continuous
- Present perfect 
- Word order

Slide 5 - Slide

Data toetsen
- SO: donderdag 3 juni voor de ene groep / vrijdag 4 juni voor de 2e groep (blijft!)

- Toets: donderdag 17  OF 18 juni

Wanneer er nog tijd is gaan we ons ook nog richten op leesvaardigheid

Slide 6 - Slide

Words D and G


- Please keep your books closed....

Slide 7 - Slide

Words H


- Open your books to page 97

Slide 8 - Slide

Check ex. 11 and 12

Slide 9 - Slide

Prepositions of place

Slide 10 - Slide

Prepositions of place

Slide 11 - Slide

Prepositions of place


Met prepositions of place (voorzetsels van plaats) kan je aangeven waar iets is. 

Slide 12 - Slide

En= In

πŸ‡³πŸ‡± = In

My book is in my bag.


I am in my room. I live in the Kardinaal de Jongweg.We live in the Netherlands.

En= On 

πŸ‡³πŸ‡± = Op

My book is on the table.


I am on the bus to Leeuwarden.En = At 

πŸ‡³πŸ‡± = Op

We are at school.


I live at the Kardinaal de Jongweg 20.Slide 13 - Slide

En= In

πŸ‡³πŸ‡± = In

My book is in my bag.


I am in my room. 

πŸ‘†πŸ» Afgesloten ruimtes


I live in the Kardinaal de Jongweg.

πŸ‘†πŸ» Wegen


We live in the Netherlands.

πŸ‘†πŸ» Landen/grote gebieden

En= On 

πŸ‡³πŸ‡±= Op

My book is on the table.

πŸ‘†πŸ» Oppervlaktes

I am on the bus to Leeuwarden.

πŸ‘†πŸ» Openbaar vervoer


En= At 

πŸ‡³πŸ‡± = Op

We are at school.

πŸ‘†πŸ» Gebouwen

I live at the Kardinaal de Jongweg 20.

πŸ‘†πŸ» StraatnummersSlide 14 - Slide

On and At?
Betekenen dus allebei "op"

Maar... Wat is dan het verschil tussen:
- I am at school?
en
- I am on school? 

Slide 15 - Slide

The boy is on school. 
(bovenop)
These kids are at school.
πŸ‘‡πŸ»
πŸ‘‡πŸ»

Slide 16 - Slide

In
On
In front of
Between
Next to
Under
Above

Slide 17 - Drag question

Slide 18 - Link

I live ______ Germany.
A
in
B
on
C
at

Slide 19 - Quiz

1. The elephant is.......... the chair
A
next to
B
in front of
C
under
D
between

Slide 20 - Quiz

I live _____ the Reeweg 14.
A
in
B
on
C
at

Slide 21 - Quiz

5. He is stuck.................the rocks
A
opposite
B
next to
C
between
D
on

Slide 22 - Quiz

7. The man is standing............the bear
A
opposite of
B
behind
C
next to
D
on

Slide 23 - Quiz

I will meet you _______ (voor) the cinema.
A
on
B
between
C
in front of

Slide 24 - Quiz

Homework

- Study words C
- Do ex. 11 and 12

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video