H10 Beweging slot

Planning
H10 termen 
Formule: Gemiddelde Snelheid!
Eenparige (versnelde/vertraagde) beweging
Quiz
Zelfstandig werken
1 / 17
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Planning
H10 termen 
Formule: Gemiddelde Snelheid!
Eenparige (versnelde/vertraagde) beweging
Quiz
Zelfstandig werken

Slide 1 - Slide

H10: Termen die je moet kennen
Soms ook terug te vinden in BINAS, maar belangrijk om deze uit je hoofd te kennen
v= snelheid
s = afstand
t = tijd
s,t diagram:  geeft de tijd en afstand weer
v,t diagram:  geeft de tijd en snelheid weer 
eenparig = constant
eenparige beweging = beweging met een constante snelheid
eenparig versnelde beweging: beweging met een constante versnelling
eenparig vertraagde beweging: beweging met een constante vertraging


Slide 2 - Slide

De gemiddelde snelheid

De gemiddelde snelheid kan je berekenen met de formule:


Vgem = s : t (m/s)

Snelheid (gem) = afstand : tijd


1 m/s = 3,6 km/h


Slide 3 - Slide

De eenparige beweging
versneld, constant, vertraagd
versneld
constant
vertraagd
afstand  (s,t)-diagram
steilheid wordt groter met de tijd
de afstand neemt constant toe
steilheid neemt af met de tijd
snelheid (v,t)-diagram
rechte stijgende lijn
horizontale lijn
rechte dalende lijn
De eenparige beweging
versneld, constant, vertraagd

Slide 4 - Slide

Stopafstand berekenen
Als je plotseling moet stoppen ==>  een reactietijd voordat je de rem intrapt. 
De auto rijdt dus nog een klein stukje door waarna de vertraging pas plaats vindt 

Regel: Stopafstand = reactie afstand + remweg
               vgem = (vb+ve)/ 2

Slide 5 - Slide

Je ziet een stroboscopische foto van een rollende bal.
De stroboscoop gaf om de 0,1 s een flits.
Hoeveel tijd is er verstreken?
A
7 s
B
8 s
C
0,7 s
D
0,8 s

Slide 6 - Quiz

Stel een stroboscopische lamp flitst 20 keer in 3 seconden.
Hoeveel seconde zit er dan tussen iedere flits in?
A
6,67 seconde
B
0,05 seconde
C
0,15 seconde
D
60 seconde

Slide 7 - Quiz

Stel een stroboscopische lamp flitst 20 keer in 3 seconden.
Hoeveel seconde zit er dan tussen iedere flits in?
  • Gegevens:  frequentie = 20x in 3 s = 20 : 3 = 6,67x per s
  • Gevraagd:  tijd tussen flits = ? s
  • Formule:     tijd = 1 : frequentie
  • Uitwerking: tijd = 1 : 6,67 = 0,15
  • Antwoord:   C ; De tijd tussen iedere flits is 0,15 seconden

Slide 8 - Slide

v = snelheid
t = tijd
s = afstand
Hoe bereken je de afstand?
A
snelheid x tijd
B
snelheid : tijd
C
tijd x snelheid
D
tijd : snelheid

Slide 9 - Quiz

Hoe ziet een snelheid-tijd-grafiek (v,t) van een versnelling eruit?
A
Horizontale lijn
B
schuine rechte lijn omlaag
C
Schuine rechte lijn omhoog
D
Verticale lijn

Slide 10 - Quiz

Bereken de afstand die een atleet aflegt die 11 s lang met 37,3 km/h rent.
A
100 m
B
114 m
C
420 m
D
88 m

Slide 11 - Quiz

Bereken de afstand die een atleet aflegt die 11 s lang met 37,3 km/h rent.
Gegevens:  t = 11 s  ;  v = 37,3 km/h = 37,3 : 3.6 = 10,36 m/s
Gevraagd:   afstand = s = ? m
Formule:     s = vgem x t
Uitwerking:  s= 10,36 x 11 =113,97 m
Antwoord:    B ; De afstand is 114 meter.

Slide 12 - Slide

Een BMW rijdt in 15 minuten een afstand van
49 km.
Bereken de gemiddelde snelheid.
A
3,26 km/h
B
54,4 km/h
C
27,2 km/h
D
196 km/h

Slide 13 - Quiz

Een BMW rijdt in 15 minuten een afstand van 49 km.
Bereken de gemiddelde snelheid.
Gegevens:  t = 15 min = 15 : 60 = 0,25 h  ; s = 49 km
Gevraagd:  vgem = ? km/h
Formule:     s = vgem x t   => vgem =  s : t
Uitwerking: vgem = 49 : 0,25 = 196 km/h
Antwoord:   D ; De gemiddelde snelheid is 196 km/h


Slide 14 - Slide

Hoe groot is de reactietijd?
A
24 s
B
0,7 s
C
4,0 s
D
4,7 s

Slide 15 - Quiz

H10: Termen die je moet kennen
Soms ook terug te vinden in BINAS, maar belangrijk om deze uit je hoofd te kennen
v= snelheid
s = afstand
t = tijd
s,t diagram:  geeft de tijd en afstand weer
v,t diagram:  geeft de tijd en snelheid weer 
eenparig = constant
eenparige beweging = beweging met een constante snelheid
eenparig versnelde beweging: beweging met een constante versnelling
eenparig vertraagde beweging: beweging met een constante vertraging


Slide 16 - Slide

Zelfstandig werken
Alle opgaven H10 verder af maken
Nakijken opgaven H10

Donderdag: Instructie H11 Kracht en beweging

Slide 17 - Slide