Mediawijsheid en Social Media

Mediawijsheid

1 / 19
next
Slide 1: Slide
Digitale VaardighedenICT+1Middelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

Aan het einde van deze les weet je wat mediawijsheid en social media is en weet je hoe je er veilig mee om moet gaan.

Items in this lesson

Mediawijsheid

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het einde van deze les weet je wat mediawijsheid en social media is en weet je hoe je er veilig mee om moet gaan.


Slide 2 - Slide

Wat weet je van mediawijsheid?

Slide 3 - Mind map

Mediawijsheid
Mediawijsheid  is alles wat te maken heeft met nieuwe media, sociale media, internet, smartphones, tablets en hoe je hiermee om moet gaan.

Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief én bewust te kunnen deelnemen aan de digitale wereld om je heen.

Slide 4 - Slide

Is 'mediawijsheid' een recht voor kinderen?

Slide 5 - Open question

Het recht op mediawijsheid
In 1989 werd het Kinderrechtenverdrag ondertekend door de Verenigde Naties. In dit verdrag zijn de rechten voor kinderen en de plichten van volwassenen vastgelegd. Maar in de afgelopen decennia is er veel veranderd. De huidige mediasamenleving biedt kinderen kansen en leidt tegelijkertijd ook tot vragen over de rechten, plichten en mogelijkheden van kinderen, hun opvoeders en media.

In het manifest Recht op mediawijsheid worden tien – door kinderen en experts geselecteerde kinderrechten – voorzien van een eigentijds, mediawijs jasje:

Slide 6 - Slide

Het recht op mediawijsheid
 1. Kinderen hebben recht op toegang tot internet
 2. Kinderen hebben recht op veilige media
 3. Kinderen hebben recht op mediawijze opvoeding
 4. Kinderen hebben recht op mediawijs onderwijs
 5. Kinderen hebben recht op online vergetelheid
 6. Kinderen hebben recht op vrijheid van meningsuiting in de media
 7. Kinderen hebben recht op online privacy
 8. Kinderen hebben recht op bescherming tegen schadelijke beelden en teksten
 9. Kinderen hebben recht op online spelen
 10. Kinderen hebben recht op mediagrenzen

Slide 7 - Slide

Wat zijn media?
 • Media is het meervoud van medium
 • Media zijn communicatiemiddelen om boodschappen te verzenden
 • Meestal naar een groot publiek, je spreekt dan van massamedia
 • Je hebt media die eenzijdig communiceren (krant, televisie, radio, film),
 • Maar je hebt ook media die meerzijdig communiceren (sociale media)

Slide 8 - Slide

Wat zijn de functies van media?

 • Informatieve functie 
 • Sociale functie
 • Recreatieve functie
 • Commerciële functie

Slide 9 - Slide

Wat zijn social media?

Slide 10 - Mind map

Wat zijn sociale media?
Social media is de Engelse verzamelnaam voor alle websites, apps en platforms waarbij de gebruikers (en niet een redactie) zelf de inhoud maken.

Slide 11 - Slide

Kenmerken van sociale media
 • online platformen en massacommunicatie
 • werken meestal via apps
 • de gebruikers maken de inhoud
 • vaak weinig controle door het platform
 • veel interactie tussen de gebruikers
 • meestal miljoenen gebruikers

Slide 12 - Slide

Wat zijn voordelen van social media?

Slide 13 - Mind map

Voordelen van sociale media
 • meestal leuk, eenvoudig en gratis in gebruik
 • je leert makkelijk nieuwe mensen kennen en je kunt soms zelfs beroemd worden!
 • de wereld wordt 'kleiner': je leert veel over andere delen in de wereld
 • snel en makkelijk verspreiden van nieuws
 • het biedt vrijheid van meningsuiting en persvrijheid als dit niet is toegestaan

Slide 14 - Slide

Wat zijn nadelen van social media?

Slide 15 - Mind map

Nadelen van sociale media
 • bedreiging, afpersing en online pesten kan voorkomen
 • het kan té anoniem zijn
 • verschil tussen "Wat is waar? en "Wat is nepnieuws?" is soms onduidelijk
 • privacy is soms in gevaar
 • platforms verdwijnen vaak weer binnen een paar jaar
 • het kan verslavend zijn (fear of missing out)


Slide 16 - Slide

Welke social media gebruik je?

Slide 17 - Mind map

Waar gebruik jij social media voor?

Slide 18 - Open question

Opdracht: Tijdbalk
 • maak een digitale tijdbalk waarin je aangeeft vanaf hoelaat je 's ochtends begint en hoe laat je 's avonds stopt.
 • zet afbeeldingen in je tijdlijn van de appjes, sites, games die je gebruikt.
 • lever deze in via teams.


Slide 19 - Slide