6а анги

6а анги 
1 / 10
next
Slide 1: Slide
Үндэсний бичигSecondary EducationAge 12

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes, text slide and 1 video.

time-iconLesson duration is: 1 min

Items in this lesson

6а анги 

Slide 1 - Slide

Үндэсний бичгийн цагаан толгой хэдэн үсэгтэй вэ?
A
24
B
26
C
25
D
27

Slide 2 - Quiz

Олон тооны
дагаврыг
зөв нэрлээрэй.

Slide 3 - Mind map


Slide 4 - Open question

Үндэсний бичгийн үсгийг сурахад ямар арга зүйгээр заах илүү үр дүнтэй байсан бэ?

Slide 5 - Open question

Ном унших нь хүнд ямар ач тустай вэ?

Slide 6 - Open question

Үгүй
Мэдэхгү
Тийм
Мэдэхгүй

Slide 7 - Drag question

1

Slide 8 - Video

00:21
Дараах бичлэгт юуны тухай өгүүлсэн бэ?

Slide 9 - Open question

Өнөөдрийн хичээлээр ямар зүйлийг хамгийн сайн ойлгосон бэ?
😒🙁😐🙂😃

Slide 10 - Poll