H2.2

Wat weet jij nog over de vernieuwing van het stadscentrum van Rotterdam
1 / 10
next
Slide 1: Mind map
AardrijkskundeVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 3

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat weet jij nog over de vernieuwing van het stadscentrum van Rotterdam

Slide 1 - Mind map

aan het eind van de les:
- Weet je hoe verschillende wijken in Rotterdam ontstonden.
- Kan je een buurtprofiel maken van een wijk in Rotterdam.
- Weet je wat leefbaarheid en gentrificatie zijn.

Slide 2 - Slide

Schrijf in je eigen woorden op waar jij aan denkt bij het woord 'leefbaarheid'

Slide 3 - Open question

Leefbaarheid ...
... de mate waarin een woonwijk geschikt is om te leven.
Hier kom je bijvoorbeeld achter door bewoners zelf vragen te stellen over wat zij van hun wijk vinden. Vragen over het onderhoud, rotzooi op straat, sociale contacten tussen buren en veiligheid. Of door het houden van een buurtonderzoek.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Link

Leefbaarheid vergroten
Dit doen we met stedelijke vernieuwing
- sloop en nieuwbouw
- renoveren of restaureren
- gentrificatie 
- meer voorzieningen ( scholen onderwijs etc)
- verbetering infrastructuur 
- parken,plantsoenen aanleggen.

Gentrificatie zijn veranderingen in een armere woonwijk doordat rijke mensen er verwaarloosde woningen kopen en opknappen

Slide 6 - Slide

opdracht
Kies met je groepje 1 wijk. Van deze wijk ga je verschillende onderdelen onderzoeken en beschrijven in een presentatie. Verdeel de verschillende onderdelen binnen je groepje zodat iedereen iets uit kan zoeken.


1. Hoe is de wijk ontstaan?
2. Veiligheid van de wijk.
3. Hoe is het gesteld met het onderhoud van de straten, parken,woningen. ( denk bijv. aan straatvuil, veel sociale huurwoningen/ koopwoningen of niet.)
4. Welke stedelijke vernieuwingen zijn er zichtbaar ( renovatie/herinrichting/ gentrificatie)
5. De kwaliteit van de voorzieningen in de wijk. ( hoeveelheid scholen/supermarkten/sport enz)

Slide 7 - Slide

google maps > voorzieningen
maps

Slide 8 - Slide

wijkprofielen
https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2020/rotterdam

Slide 9 - Slide

huiswerk:
volgende les de opdracht af. Zorgt ervoor dat je deze met je groepje kan presenteren.

Slide 10 - Slide