paragraaf 2.2 interactieve les

2.2 Leefbaarheid in Rotterdam
- hoe de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid ontstonden
- waardoor de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid achterstandswijken werden
- hoe de stedelijke vernieuwing van de Afrikaanderwijk verloopt

1 / 32
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

2.2 Leefbaarheid in Rotterdam
- hoe de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid ontstonden
- waardoor de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid achterstandswijken werden
- hoe de stedelijke vernieuwing van de Afrikaanderwijk verloopt

Slide 1 - Slide

Leefbaarheid

Slide 2 - Slide

Wat vind jij fijn aan de buurt waarin je woont?

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Video

Hoe kun je leefbaarheid in beeld brengen?

Slide 5 - Open question

Leefbaarheid
Mate waarin een wijk geschikt is om te leven.

  • meetbaar; bewonerskenmerken, woningkenmerken en omgevingskenmerken.
  • Mening van bewoners over onderhoud straten, parken en voorzieningen.

Slide 6 - Slide

Wat weet je over de leefbaarheid van de Afrikaanderwijk rond 1900?

Slide 7 - Mind map

Woningkenmerken Afrikaanderwijk
  • klein
  • slecht gebouwd
  • dicht op elkaar

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Wat weet je over de leefbaarheid in de Afrikaanderwijk nu?

Slide 11 - Mind map

Functie wonen rond 1900
voor haven arbeiders
Functie wonen 2019:
renovatie, sloop en nieuwbouw

Slide 12 - Slide

Stedelijke vernieuwing
Bekijk de kaart op de volgende dia en beantwoord daarna de vraag.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Welke drie kenmerken heeft de stedelijke vernieuwing van de Afrikaanderwijk?

Slide 15 - Mind map

Afrikaanderwijk: ruimtelijke maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid 

Slide 16 - Slide

Stedelijke vernieuwing voor verschillende functies.
  1. wonen: renoveren, slopen oude huurwoningen en bouwen nieuwe (koop)woningen
  2. infrastructuur: betere verbindingen met hoofdwegen.
  3. recreatie: aanleg parken en sportterreinen.
  4. recreatie: verbetering van voorzieningen  zoals; sporthal, zwembad, speeltuinen, maar ook scholen.

Slide 17 - Slide

Zoek een voorbeeld van renovatie.

Slide 18 - Open question

Noem drie voorzieningen die jouw wijk heeft.

Slide 19 - Mind map

1

Slide 20 - Video

12:23
Wat is er in de Afrikaanderwijk verbeterd aan de inrichting?

Slide 21 - Open question

Aan het werk
Leer nu verder door de verwerkingsopdrachten in je werkboek te maken bij 2.2 Leefbaarheid in Rotterdam: 1 t/m 11 en 14a en na te kijken

Slide 22 - Slide

Wat heb je deze les geleerd over stedelijke vernieuwing in de Afrikaanderwijk?

Slide 23 - Mind map

Gentrificatie

Slide 24 - Slide

5

Slide 25 - Video

01:40
Wat is een YUP?
A
Ys Uit Polen
B
Yes Under Police
C
Young Urban Professional
D
Yo U Pretender

Slide 26 - Quiz

02:30
Wat is een gevolg van gentrification?
A
Banden tussen inwoners worden hechter.
B
Oorspronkelijke inwoners van de wijk verdwijnen.
C
Het voorzieningenniveau in de wijk stijgt.
D
Het gemiddelde inkomen in de wijk neemt toe.

Slide 27 - Quiz

05:23
Vestia is een woningbouwvereniging of woningcorporatie. Wat is dat?
A
Instelling die sociale woningen in een plaats beheerd.
B
Woningen die samenwerken in een vereniging.
C
Vereniging waarin bewoners van sociale huurwoningen samenwerken.
D
Vereniging die woningen bouwt.

Slide 28 - Quiz

08:44
Waarom zouden de bewoners graag terugkeergarantie willen?

Slide 29 - Mind map

09:46
Wat vind jij:
Nieuwkomers moeten uit de wijk geweerd worden.
A
Eens
B
Oneens

Slide 30 - Quiz

Wat is gentrification?

Slide 31 - Open question

Aan de slag
Maak de weektaak of om antwoord te krijgen op alle leervragen. 

Slide 32 - Slide