Geschiedenis van verzorgingsstaat

Geschiedenis van verzorgingsstaat
1 / 13
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 13 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Geschiedenis van verzorgingsstaat

Slide 1 - Slide

Doelen van deze les
1- Je kan uitleggen waarom meer welvaart ook meer ongelijkheid betekende in de 18e en 19e eeuw.
2- Je kan 2 voorbeelden geven van sociale wetgeving en toelichten waar dat over gaat.
3- Je kan de link leggen tussen de gemengde economie en politiek links en rechts.
4- Je beoordeeld het poldermodel van Nederland.

Slide 2 - Slide

Stukje geschiedenis
Middeleeuwen: 
-Armen afhankelijk van geestelijken
16e eeuw:
-Initiatieven van rijken om betere armenzorg te krijgen. Waarom?

Industriele Revolutie: Meer welvaart -> meer ongelijkheid

Slide 3 - Slide

Waarom?
Waarom namen de rijken het initiatief om ook de situaties voor de armen te verbeteren?

16e eeuw: bang voor bendes en verspreiding van ziekten

Industriele Revolutie: om eigen positie te beschermen uit angst voor opstanden en stakingen.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Sociale wetgeving
Voorbeelden: 
-Bijstandsuitkering
-AOW
-Wajong
-ZW
-WAO
-Kinderwetje van Van Houten (1874)

Slide 6 - Slide

Gemengde economie 20e eeuw (1)
Vakbonden werden gevormd
-> gingen maatschappelijke en politieke strijd aan met de politieke arbeiderspartijen.
->Dat zorgde voor meer loon en meer zeggenschap voor werknemers.


Slide 7 - Slide

Gemengde economie 20e eeuw (2)
Sociale wetgeving:
Ongevallenwet (1901) en Invaliditeitswet (1913)

Na Tweede Wereldoorlog:
-AOW, De Algemene Bijstandswet, WAO.
-Welvaart nam toe en werd gelijker verdeeld
->kwam door meer invloed vanuit overheid.

Slide 8 - Slide

Gemengde economie 20e eeuw (3)
De verzorgingsstaat zorgde voor minder ongelijkheid en meer politieke stabiliteit.

Strijd tussen communisme en kapitalisme kwam in het midden terecht: DE GEMENGDE ECONOMIE!


Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

In tweetallen
-Schrijf 2 voordelen en 2 nadelen op over het poldermodel in Nederland.
-Na de tijd bespreken we het klassikaal.
timer
3:00

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Maken
Maak de volgende opdrachten van bladzijden 78 en 79:
-Opdracht 1: vragen 3 en 4
-Opdracht 2: vragen 2-7
-Opdracht 3
Dit mag je alleen doen maar je mag ook samenwerken.

Als er tijd over is kijken we het gelijk na.
timer
15:00

Slide 13 - Slide