Passive sentences

Passive or Active?
1 / 31
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Passive or Active?

Slide 1 - Slide

ACTIVE= He is stealing a bike.
ACTIVE
ONDERWERP = WIE /WAT het doet staat vooraan de zin.

Slide 2 - Slide

PASSIVE: The bike is stolen.
PASSIVE
DE ACTIE  staat vooraan. NIET wie het doet

Slide 3 - Slide

In het Nederlands:
Active sentence --> actieve/bedrijvende zin
Passive sentence --> passieve/lijdende zin

De leerlingen plagen de docent.
De docent wordt geplaagd (door de leerlingen).

Slide 4 - Slide

Het verschil tussen passief en actief
The dog bit the man --> The man was bitten by the dog.

The teacher hit the pupil --> the pupil was hit by the teacher

Slide 5 - Slide

What is the subject in this sentence?
The lion bit the man.
(Onderwerp)
The lion bit the man.

Slide 6 - Open question

What is the object in this sentence?
The lion bit the man.

Slide 7 - Open question

Wanneer gebruik je de passive?
De passive wordt gebruikt als de nadruk niet ligt op wie iets doet, maar wel op wat er gedaan wordt. De handeling is belangrijker dan degene die het doet. Of: je weet helemaal niet wie het doet. Bijvoorbeeld:

The package was delivered yesterday. (het doet er niet toe door wie).
My bike has been stolen. (je weet niet door wie)


Slide 8 - Slide

Hoe herken je een passive?
 1. Staat er een vorm van 'to be'?
  (am/are/is/was/were)
 2. Staat daarna een voltooid deelwoord? (played, broken etc.)
 3. Staat daarna 'by ....'? Zoniet, kun je 'by zombies' erachter 
  zetten?
Als aan deze 3 voldaan is  -->  het is een passive!
The poor girl was killed (by zombies).

Slide 9 - Slide

'The search will be stopped because of the storm.'
A
Passive
B
Active

Slide 10 - Quiz

'The friends have been looking forward to meeting her.'
A
Passive
B
Active

Slide 11 - Quiz

'Cricket is played in Australia.'
A
Passive
B
Active

Slide 12 - Quiz

'This room has been painted blue.'
A
Passive
B
Active

Slide 13 - Quiz

'Boys like to play soccer.'
A
Passive
B
Active

Slide 14 - Quiz

The Government is planning a new road near my house.
A
passive
B
active

Slide 15 - Quiz

Slide 16 - Link

Slide 17 - Link

Slide 18 - Link

Van active naar passive: 4 stappen
 1. Zet het nieuwe onderwerp vd zin voorop: dit was het lijdend vw of meewerkend vw van de actieve zin.
 2. Kijk in welke tense de actieve zin staat.
 3. Gebruik deze tense om het ww ‘to be’ te vormen in de nieuwe zin.
 4. Zet het voltooid deelw. erachter van het hoofdww.
  5. Alleen indien nodig: zet 'by...' erachter 

Slide 19 - Slide

Actieve zinnen Passief maken 1
Present simple + Past simple
Vorm van to be + voltooid deelwoord

I deliver the post every day --> The post is delivered every day (by me)
He asked me to do this --> I was asked to do this (by him)

Slide 20 - Slide

Voltooid deelwoord:
 • regelmatige ww:  hele ww + ed   (play  -->  played)
 • onregelmatige ww: 3e vorm   (fly  --> flew)

Slide 21 - Slide

The secretary writes an email

The musicians play another song
The emails are sent by the secretary now
The songs are played in a different order
Active
Passive

Slide 22 - Drag question

Make a passive sentence:
Lots of books ... (read) by children in 1890.
A
are read
B
is read
C
were read
D
have been read

Slide 23 - Quiz

Make a passive:
Lots of books ... (buy) by my father every year.
A
are bought
B
is bought
C
were bought
D
have been bought

Slide 24 - Quiz

Make a passive:
Lots of books ...(read, not) by those children yet.
A
aren't read
B
isn't read
C
weren't read
D
haven't been read

Slide 25 - Quiz

Make a passive:
Lots of books ...(read, not) by those children yet.
A
aren't read
B
isn't read
C
weren't read
D
haven't been read

Slide 26 - Quiz

Change into the passive:
We feed the animals every day.

Slide 27 - Open question

Change into the passive:
The storm has destroyed the village.

Slide 28 - Open question

Change into the passive:
The RSPCA rescued three cats.

Slide 29 - Open question

Slide 30 - Video