5.Afsluiting

Welkom havo4!
Afronden hoofdstuk 5

Inleveren spiekbrief!
1 / 31
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Welkom havo4!
Afronden hoofdstuk 5

Inleveren spiekbrief!

Slide 1 - Slide

Aantekening 5.1 Lineaire groei
Lineaire groei:
- Constante toe- of afname.
- In een tabel en grafiek is er bij gelijke stappen dezelfde toe- of afname.
- Daarom is de grafiek een rechte lijn.
- Standaard formule: y = ax+b
  a= hellingsgetal/richtingscoëfficiënt
  b= startgetal/snijpunt met de y-as

Slide 2 - Slide

Aantekening 5.2 Exponentiële groei
Groeifactor:
Toename                                                                       Afname
5%                                                                                   7%
100+5=105 --> 1,05                                         100-7=93 --> 0,93


Slide 3 - Slide

Aantekening 5.3 Exponentiële formule opstellen

Slide 4 - Slide

5.4 Andere tijdseenheden
Groeifactor omrekenen naar andere tijdseenheid
Bedenk hoeveel keer kleiner of groter de tijd wordt vergeleken met de tijd die bij de groeifactor hoort. Als het kleiner is, wordt het getal een breuk. Als het groter is, is het een geheel getal. Zet de breuk of het getal in de macht bij de oorspronkelijke groeifactor en reken het uit.
Zie vb. theorie blz. 193 

Slide 5 - Slide

5.4b Andere tijdseenheden
Groeipercentage berekenen bij andere tijdseenheid
1. Bereken de groeifactor bij de gegeven tijdseenheid.
2. Bereken de groeifactor bij de nieuwe tijdseenheid (zie hierboven hoe)
3. Leid het bijbehorende groeipercentage af uit de nieuwe groeifactor.
Zie vb. theorie blz. 195

Slide 6 - Slide

5.5 Negatieve exponenten
Een negatieve exponent hoort bij een tijdstip voor het startpunt, dus een negatieve exponent gebruik voor het 'terugrekenen' in de tijd.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Welke grafiek geeft lineaire groei weer?
A
Rood
B
Blauw
C
Groen

Slide 9 - Quiz

Welke grafiek geeft exponentiële groei weer?
A
Rood
B
Blauw
C
Groen

Slide 10 - Quiz

Wat is de groeifactor bij een toename van 5%?
A
0,05
B
0,5
C
5
D
1,05

Slide 11 - Quiz

Wat is de groeifactor bij een toename van 0,3%?

Slide 12 - Open question

Wat is de groeifactor bij een afname van 6%?

Slide 13 - Open question

Hoeveel procent is de afname bij een groeifactor van 0,975?

Slide 14 - Open question

Hoeveel procent is de toename bij een groeifactor van 2?

Slide 15 - Open question

Welke procentuele toe- of afname hoort er bij de factor 0,05?

Slide 16 - Open question

Bereken de factor bij een afname van 0,05%.

Slide 17 - Open question

Het gewicht van een chihuahua neemt de eerste weken na de geboorte exponentieel toe. In de tabel is G het gewicht in grammen en t de tijd in weken. Stel de formule bij dit verband op.

Slide 18 - Open question

Het gewicht van een pasgeboren chihuahua kan berekend worden met de volgende formule:
G = 114 * 1,276^t
Na hoeveel weken weegt een pup meer dan 500 gram?

Slide 19 - Open question

Het gewicht van de pups groeit met met de factor 1,276 per week. Wat zou de factor per dag dan zijn?
A
0,182
B
1,119
C
1,039
D
1,035

Slide 20 - Quiz

De groeifactor per week is 1,52. Bereken de groeifactor per dag en rond af op 3 decimalen

Slide 21 - Open question

De groeifactor per week is 1,52. Bereken de groeifactor per 4 weken en rond af op 3 decimalen

Slide 22 - Open question

De groeifactor per jaar is 1,11. Bereken de groeifactor per week en rond af op 3 decimalen

Slide 23 - Open question

Een bacteriekolonie groeit met 30% per dag. Hoe groot is de groeifactor per dag?

Slide 24 - Open question

Een bacteriekolonie heeft een groei met groeifactor 1,3 per dag. Wat is de groei per uur? Rond je antwoord af op 3 decimalen.

Slide 25 - Open question

De procentuele toename per 10 jaar is 30%.
Bereken de procentuele toename per jaar.

Slide 26 - Open question

De procentuele afname per dag is 0,6%.
Bereken de procentuele afname per jaar.

Slide 27 - Open question

Het aantal salmonellabacteriën in een kweek groeit exponentieel met 50% per uur. om 10 uur waren er 800 bacteriën.
Hoeveel bacteriën zijn er om 12 uur?
A
1600
B
200
C
1800
D
1200

Slide 28 - Quiz

Het aantal salmonellabacteriën in een kweek groeit exponentieel met 50% per uur. om 10 uur waren er 800 bacteriën.
Hoeveel bacteriën zijn er om 8 uur?
A
356
B
200
C
400
D
533

Slide 29 - Quiz

Het aantal op facebook bekeken video's neemt al jaren toe met 200%. In 2016 werden er 1080 miljard video's bekeken. Geef de bijbehorende formule met A het aantal video's in miljarden en t de tijd in jaren met t=0 in 2016

Slide 30 - Open question

Het aantal op facebook bekeken video's neemt al jaren toe. Hierbij hoort de formule A=1080*3^t met A het aantal video's in miljarden en t de tijd in jaren met t=0 in 2016.
Hoeveel video's werden er in 2014 bekeken?

Slide 31 - Open question