15.4 Biobrandstof en recycling 5V 2223

H15.4 Biobrandstof en recycling

1 / 22
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

H15.4 Biobrandstof en recycling

Slide 1 - Slide

Inhoud hoofdstuk
15.1 Energiestromen
15.2 Populaties
15.3 Warmte, water en exoten
15.4 Biobrandstof en recycling
15.5 De stad als ecosysteem

Veel toepassen van wat we al weten.
Belangrijk: komt veel terug in het examen.

Slide 2 - Slide

Rekenvraag
Mario vangt in de visvijver de eerste keer 37 stekelbaarsjes, die hij allemaal markeert met een groene stip. Vervolgens laat hij de dieren vrij.
Een week later vangt hij 44 vissen, waarvan er 2 een stip hebben.

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 3 - Slide

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 4 - Open question

Rekenvraag
Stekelbaarsjes met een groene stip vallen echter eerder op voor hun roofdier (de snoek), waardoor ze sneller opgegeten worden.
In de vorige vraag was een populatie berekend van 814 stekelbaarsjes. 
Je vangt weer 44 stekelbaarsjes waarvan 2 met een stip.
Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?

Slide 5 - Slide

Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?
A
groter
B
gelijk aan
C
kleiner

Slide 6 - Quiz

Rekenvraag
Want:
aantal stekelbaarsjes is 37*44/2 = 814

Maar die 2 is eigenlijk te laag.
37*44/>2 is kleiner dan 814.

Slide 7 - Slide

Doel 15.4
  • Je leert wat biobrandstoffen zijn en hoe mensen stoffen hergebruiken.

Slide 8 - Slide

Biodiversiteit

Slide 9 - Slide

CO2 uitstoot

Slide 10 - Slide

Biobrandstoffen  - 1e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Eerste generatie: brandstof gemaakt uit koolzaad/ suikerbieten.

Nadelen: kost veel landbouwgrond, kost veel energie, hoog gebruik pesticiden

Slide 11 - Slide

Wat is het verschil voor het milieu tussen het verbranden van fossiele brandstoffen en biobrandstoffen?

Slide 12 - Open question

Biobrandstoffen  - 2e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Tweede generatie: biomassa (afval) -> biodiesel of bio-ethanol
E-10 benzine is 90% bezine, 10% bioethanol

In NL wordt 7% van de brandstof uit biobrandstoffen gehaald door frituuvet te importeren en hier biodiesel van te maken.

Slide 13 - Slide

Biobrandstoffen  - 3e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Derde generatie: algen en zeewier.

Voordelen: groeit snel, kan in tanks dus weinig ruimte
Nadelen: duur proces

Slide 14 - Slide

Afvalverwerking
10 kg afval per persoon per week:
Hergebruik/recycling
Verbranden (-> electriciteit)
Storten/ Lozen

Slide 15 - Slide

Recycling

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Statiegeld

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Doel 15.4
  • Je leert wat biobrandstoffen zijn en hoe mensen stoffen hergebruiken.

Slide 20 - Slide

Begrippen 15.4
biodioversiteit, biobrandstoffen, recycling

Slide 21 - Slide

Huiswerk
In de online methode.
Maak de opdrachten van 
15.4: Leerroute B 


Slide 22 - Slide