Buiten de Lijntjes
Beeldende Vorming voor de Onderbouw & Projecten voor vwo-extra

9 lessen

Beeldaspect Compositie

Compositie is de manier waarop de onderdelen van een kunstwerk geordend worden. Iedere compositie he...

10 lessen

Beeldaspect Kleur

Kleur heeft een aantal eigenschappen: toon, helderheid en verzadiging. De toon bepaalt de soort of f...

4 lessen

Beeldaspect Licht&Schaduw

Licht en schaduw ontstaan als het licht van een lichtbron geheel of gedeeltelijk wordt tegengehouden...

4 lessen

Beeldaspect Ruimte

Er zijn verschillende manieren om in een tekening of schilderij ruimte uit te beelden. Door bepaalde...

2 lessen

Beeldaspect Textuur & Structuur

Textuur is de manier waarop een oppervlak aan voelt. De textuur kan glad zijn, fijn, grof, harig, st...

6 lessen

Portret

Een portret is een afbeelding van een persoon. Meestal van het gezicht, soms van heel het lichaam. 
...

11 lessen

Typografie & Vormgeving

Typografie is het vormgeven van tekst. Daarbij speelt de opmaak van tekstblokken en de vormgeving va...

4 lessen

Perspectief

Perspectief is een trucje om op het platte vlak diepte te creëren. Bijvoorbeeld bij een schilderij o...

2 lessen

Mens & Emotie

Kunstenaars houden zich graag bezig met het vastleggen van de emotie van een persoon in een schilder...

3 lessen

Design

2 lessen

Surrealisme

In surrealistische kunst wordt de fantasie de vrije loop gelaten. Zoals in een droom de merkwaardigs...

2 lessen

Pandora

Pandora is een persoon uit de Griekse mythologie. Mythen zijn verhalen waarin de mens natuurverschij...

8 lessen

Fotografie opdrachten

Verschillende fotografie opdrachten die passen binnen de lessen Beeldende Vorming.

3 lessen

Project Wiskunde & Beeldende Vorming

Maurits Cornelis Escher (1898-1972) is een van 's werelds meest beroemde grafici. Zijn kunst wordt b...

2 lessen

Project Vakantiebeurs

Dit project is bedacht voor klas 2.

2 lessen

Project Mythologie

Dit project is bedacht voor klas 1: Leerlingen verdiepen zich in de griekse mythologie, kiezen een m...

1 les

Stop Motion

Een stop-motion is een filmpje met allemaal foto's achter elkaar die erg kort worden weergegeven. Je...