Kidsweek in de Klas
Welkom bij het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas

Discriminatie & racisme

Discriminatie
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
WereldoriëntatieLezen+3BasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Racisme is een vorm van discriminatie. Het is niet iets van alleen deze tijd, het speelde ook al in de geschiedenis. Martin Luther King, Rosa Parks en Nelson Mandela hebben een belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen racisme en discriminatie. Wat deden ze precies? En waarom is dit zo belangrijk geweest voor onze kijk op racisme en discriminatie?

Onderdelen in deze les

Discriminatie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eigen leervragen
Wat zou jij willen weten over discriminatie en racisme? Schrijf jouw vragen op en plak ze op de vragenmuur!

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wereldoriëntatie
Na deze les: 
 • weet ik wat het verschil is tussen racisme en discriminatie.
 • weet ik hoe racisme en discriminatie er in het verleden heeft uitgezien.
Dit ga je leren
Woordenschat
 • Na deze les begrijp ik de belangrijke woorden die met discriminatie en racisme te maken hebben.
Taal
 • Na deze les kan ik een plan presenteren waarin ik aangeef wat er op onze school gedaan kan worden om discriminatie en racisme (nog verder) tegen te gaan. 

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen
Bespreek de lesdoelen met uw leerlingen.
Verdiepende tekst

Lees de tekst en arceer 
de woorden die je nog niet goed begrijpt. 

Arceer in ieder geval: 
 • Slavernij
 • eigendom
 • golden
 • dominee
 • door
  dringen
 • president
 • Grondwet
 • gebaseerd
 • opgenomen
 • achtergronden
 • racisme
 • invloed hebben op
 • oordelen

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Woordenschat
ongelijkheid
het racisme
Het idee dat je eigen ras beter is dan die van iemand anders. Discriminatie op basis van afkomst, of huidskleur.
Momenteel protesteren veel mensen over de hele wereld tegen racisme.
de discriminatie
Iemand op basis van zijn of haar afkomst, ras, geloof, seksuele geaardheid of leeftijd oneerlijk behandelen.
Voor dezelfde baan solliciteren een man en een vrouw. Ze hebben dezelfde opleiding gedaan en hebben dezelfde vaardigheden. Toch krijgt de man de baan. In dit voorbeeld is er sprake van discriminatie
het vooroordeel
Een mening die je hebt over iemand die je nog niet goed kent. Vaak wordt de mening gevormd op basis van het uiterlijk, de sekse, de leeftijd, de sociale klasse en/of de etnische groep waartoe die ander behoort. Als je de persoon leert kennen, klopt de mening/het vooroordeel meestal niet.
Een vooroordeel over dikke kinderen is dat ze altijd teveel eten.

Slide 5 - Tekstslide

Woordenschat
Bespreek de belangrijke woorden met uw leerlingen. De hulpkaart kan helpen om achter de betekenis van de woorden te komen. In hun logboek noteren de leerlingen de betekenis van de woorden die ze nog niet kenden.
Woordenschat
eten
het ontbijt
de lunch
het diner
Ga met behulp van de hulpkaart op zoek naar de betekenis van de woorden die jij hebt gearceerd. 
Weet je de betekenis nog niet? Zoek dan de betekenis van het woord op, op deze website. Schrijf de betekenis voor jezelf op. Horen er woorden bij elkaar? Maak dan een woordparaplu, -kast of -trap.
groot
klein
muis
olifant
Hulpkaart
woordparaplu
woordtrap
woordkast

Slide 6 - Tekstslide

Woordenschat
Bespreek de belangrijke woorden met uw leerlingen. De hulpkaart kan helpen om achter de betekenis van de woorden te komen. In hun logboek noteren de leerlingen de betekenis van de woorden die ze nog niet kenden.
Heb jij de tekst goed begrepen? Test je kennis!
Nelson Mandela, Rosa Parks en Martin Luther King: het zijn helden uit de geschiedenis. Ze kwamen allemaal op voor gelijke rechten tussen mensen met een blanke en een donkere huidskleur. In welk land streden zij voor gelijke rechten? Slepen maar!
Nelson Mandela
Rosa Parks
Martin Luther King

Slide 7 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Heb jij de tekst goed begrepen? Test je kennis!
Nelson Mandela, Rosa Parks en Martin Luther King: wie is wie eigenlijk? Slepen maar!
Nelson Mandela
Rosa Parks
Martin Luther King

Slide 8 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Nelson Mandela
Nelson Mandela zat van 1964 tot 1982 gevangen op Robbeneiland in Zuid-Afrika.

Bekijk op de volgende slide waar Robbeneiland ligt. Tip! Versleep het gele poppetje om er een kijkje te nemen.
De cel waarin Nelson Mandela jarenlang zat.
Een cel op Robbeneiland. In deze cel zaten vroeger meerdere gevangenen en stonden meerdere stappelbedden.

Slide 10 - Tekstslide

Verwerkingsopdracht

Slide 11 - Kaart

Deze slide heeft geen instructies

.
De rassenscheiding in Zuid-Afrika wordt ook wel de Apartheid genoemd. Blanke mensen hadden andere regels dan mensen met een donkere huidskleur. Wat vind jij hiervan? Leg uit.
Wat vind jij?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Martin Luther King & Rosa Parks
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Bekend in de tijd:
Overleden:

Feestdag:Feitje:


15 januari 1929
Atlanta (Georgia)
1950/1960
4 april 1968. Hij werd op 39-jarige leeftijd doodgeschoten.
De derde maandag in januari is in de VS de Martin Luther Kingdag: een nationale feestdag.
Op 10 december 1964 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.


Martin Luther King
Rosa Parks
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Bekend geworden:


Overleden:
Feitje:


4 februari 1913 
Tuskegee, Alabama. 
In 1955 weigerde ze haar zitplaats in de bus af te staan aan een blanke passagier.
24 oktober 2005. 
Rosa Parks kreeg een boete van $14,- Toen ze weigerde te betalen, werd ze gearresteerd.


Slide 13 - Tekstslide

Verwerkingsopdracht

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

.
In 1955 pakte Rosa Parks na haar werk de bus naar huis in de Verenigde Staten. Na verloop van tijd was de bus vol en vroeg een medepassagier of ze haar stoel kon afstaan aan een blanke man. In Montgomery waren in die tijd mensen met een donkere huidskleur verplicht om hun plaats af te staan aan blanke medeburgers. Rosa Parks weigerde dit en bleef zitten op haar plek. Wat vind jij van haar reactie?
Wat vind jij?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

..
.
Wat hield de droom van Martin Luther King in?
Heb jij het artikel goed begrepen? Test je kennis!
A
Hij wilde graag dat alle mensen met de bus mee konden reizen. Vroeger mochten in de Verenigde Staten alleen blanke mensen met de bus.
B
Hij hoopte dat mensen met een blanke huidskleur en een donkere huidskleur ooit echt samen konden leven.

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

..
.
Wat is een bekende uitspraak van Martin Luther King?
Heb jij het artikel goed begrepen? Test je kennis!
A
I have a dream!
B
Gelijkheid voor iedereen!

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Op een lijn
Wat vind jij?
Lees de uitspraak hiernaast. In hoeverre ben jij het eens met deze uitspraak? Ga op een denkbeeldige lijn in de klas staan. 

Links = helemaal eens. 
Rechts = helemaal oneens. 

Waar ga jij staan? Kun je uitleggen waarom je juist daar bent gaan staan?
"De droom van Martin Luther King is uitgekomen!"

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat staat er in de Grondwet in Nederland?
Wat weet jij al?
Artikel 1:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
De Grondwet is de belangrijkste Nederlandse wet. In de Grondwet staat beschreven hoe Nederland wordt bestuurt (wie vormt de regering, hoe is de wetgeving en rechtspraak geregeld, hoe wordt het parlement gekozen, wat doen de gemeentes, etc.). Ook staat beschreven welke grondrechten de burgers hebben. Denk bijvoorbeeld aan vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

.
Waarom is het zo belangrijk dat dit artikel in de Grondwet is opgenomen, denk je?
Heb jij het artikel goed begrepen? Test je kennis!

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructies

..
.
Is deze zin WAAR of NIET WAAR?
Racisme is een vorm van discriminatie. 
Heb jij het artikel en het filmpje goed begrepen? Test je kennis!
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

.
Leg in je eigen woorden uit wat het verschil is tussen discriminatie en racisme?
Heb jij het artikel en het filmpje goed begrepen? Test je kennis!

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

..
.
Hüseyin wil graag op de redactie bij Kidsweek werken. Hij stuurt een sollicitatiebrief. Kim heeft op dezelfde functie gesolliciteerd. Eén van de vaardigheden die voor de functie wordt gevraagd is dat de sollicitant journalistiek heeft gestudeerd. Kim wordt aangenomen. Is hier sprake van discriminatie?
Heb jij het artikel en het filmpje goed begrepen? Test je kennis!
A
Ja, want Kim is een Nederlandse naam en Hüseyin niet. Kim wordt voorgetrokken. Er is dus sprake van discriminatie.
B
Nee, want Kim is een vrouw en Hüseyin is een man. Meestal worden mannen aangenomen en mannen niet. Er is dus geen sprake van discriminatie.
C
Nee, ieder bedrijf mag zelf kiezen wie ze aannemen voor een functie.
D
Dat is onduidelijk. Er staat niet bij welke vaardigheden Hüseyin en Kim hebben en of ze allebei journalistiek hebben gestudeerd.

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Verwerkingsopdracht
Werk samen in een groepje. Bedenk wat er volgens jullie moet gebeuren om racisme op jullie school (nog verder) tegen te gaan. Praat er samen over en schrijf jullie ideeën kort op. Straks presenteren jullie de plannen die jullie hebben bedacht. Ik leg je stap voor stap uit hoe jullie dit kunnen doen.
UITLEG

Slide 25 - Tekstslide

Verwerkingsopdracht
Verwerkingsopdracht
Welke plannen kunnen jullie verzinnen om discriminatie en racisme op jullie school (nog verder) tegen te gaan? Praat er samen over en schrijf jullie plannen op.
Stap 1 - Brainstormen!
timer
7:00

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verwerkingsopdracht
Jullie hebben vast een heleboel dingen bedacht. Kies samen jullie beste idee. (Kun je echt niet kiezen, kies dan jullie beste twee ideeën). Omcirkel deze ideeën in je woordveld.
Stap 2 - Kiezen maar!
timer
2:00

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verwerkingsopdracht
Als je wilt dat jullie idee(ën) in de school worden doorgevoerd, moet je anderen stap voor stap informeren over jullie plannen. Het schrijfkader kan je hierbij helpen. Zorgen jullie voor een pakkende inleiding, een kern met informatie over jullie plan en een afsluiting?
Stap 3 - Opzet presentatie
timer
2:00

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verwerkingsopdracht
Jullie zijn er klaar voor om zometeen te gaan presenteren. Een klasgenoot vult de checklist voor jullie in. Waar wil je dat de beoordelaar extra op let? Vertel het aan je klasgenoot die jou beoordeelt. 
Stap 4 - de checklist

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verwerkingsopdracht
Presenteren maar!
Jouw juf of meester geeft ieder groepje een nummer. Draai aan het rad om te zien wie er mag presenteren.

Slide 30 - Tekstslide

Verwerkingsopdracht
Wereldoriëntatie

 • Ik weet wat het verschil is tussen racisme en discriminatie.
 • Ik weet hoe racisme en discriminatie er in het verleden heeft uitgezien.
Dit weet ik nu ... & Dit kan ik nu ...
Woordenschat
 • Ik begrijp de belangrijke woorden die met discriminatie en racisme te maken hebben.
Taal
 • Ik kan een plan presenteren waarin ik aangeef wat er op onze school gedaan kan worden om discriminatie en racisme (nog verder) tegen te gaan. 

Slide 31 - Tekstslide

Lesdoelen
Bespreek de lesdoelen met uw leerlingen.
Vragenmuur & Weetmuur
 • Welke vragen zijn al beantwoord? Verplaats deze naar de weetmuur. 
 • Op welke vragen hoop je de volgende les antwoord te krijgen? 
 • Zijn er tijdens deze les nieuwe vragen in je opgekomen?

Slide 32 - Tekstslide

Vragenmuur & weetmuur
Bekijk samen met de leerlingen de vragenmuur. Zijn er al vragen beantwoord? Verplaats die vragen naar de weetmuur. Zijn er tijdens deze les nieuwe vragen ontstaan?
              Tot de volgende keer!

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies