Kidsweek in de Klas
Welkom bij het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas
lesplan

Wereld Dorpen voor Kinderen

Wil je met dit lesplan aan de slag? Klik op de knop hieronder om een eigen kopie te maken in 'Mijn Lessen'. Vervolgens kun je de lessen aanpassen naar jouw wensen.

Kidsweek in de Klas heeft in samenwerking met Wereld Dorpen voor Kinderen een lespakket ontwikkeld. 

Wat doet Wereld Dorpen voor Kinderen?
Wereld Dorpen voor Kinderen wil een betere toekomst bieden voor de allerarmste gezinnen. De kinderen in de Werelddorpen krijgen onderdak, voedsel en onderwijs. Na het voortgezet onderwijs krijgen de jongeren een beroepsopleiding. Hier leren ze de dingen die nodig zijn voor het vinden van een baan. 

Stappen die Tellen
Als kinderen meelopen met de Avondvierdaagse, kunnen ze geld ophalen voor Wereld Dorpen voor Kinderen. Met elke € 10,- die de kinderen ophalen, geeft Wereld Dorpen voor Kinderen een paar schoenen aan een kind in één van de Werelddorpen in Mexico. Stappen die Tellen dus, zeker voor kinderen die vaak lange afstanden moesten afleggen om naar school te kunnen. Uw leerlingen kunnen het actiepakket downloaden op www.werelddorpenvoorkinderen.nl/stappen-die-tellen

Het lesmateriaal
Hieronder kunt u de digibordles openen door één keer op de les en vervolgens aan de rechterkant op Geef les te klikken. Na de digibordles kunnen uw leerlingen zelfstandig aan de slag met de verwerkingsopdrachten.