Kidsweek in de Klas
Welkom bij het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas
lesplan

Rode Kruis-Natuurrampen

Wil je met dit lesplan aan de slag? Klik op de knop hieronder om een eigen kopie te maken in 'Mijn Lessen'. Vervolgens kun je de lessen aanpassen naar jouw wensen.

Kidsweek (in de klas) en Samsam i.s.m. het Rode Kruis

Kidsweek in de klas en Samsam hebben in samenwerking met het Rode Kruis een lespakket ontwikkeld. Aan de hand van dit lespakket leren de leerlingen over kinderen in rampgebieden en wat het Rode Kruis hiervoor doet. U werkt hiermee aan doelen voor begrijpend lezen, woordenschat, mondelinge taalvaardigheid en wereldoriëntatië.

Het lesmateriaal

Aan het eind van de les:
  • weet ik meer over extreme droogte en overstromingen door de verhalen van Shaheeb (12) uit Pakistan, Nahla (10) uit Kenia en Fay, Daniel, Rosa en Victor uit Maastricht te lezen.
  • weet ik welke invloed klimaatverandering op extreme droogte en overstromingen heeft.
  • weet ik waar Pakistan, Kenia en Maastricht liggen op de wereldkaart.
  • weet ik wat het Rode Kruis doet in rampgebieden met overstromingen of extreme droogtes.
PDF
PDF

nog meer (les)materiaal van kidsweek en samsam

Kidsweek in de Klas heeft meerdere lessen gemaakt over natuurrampen. Bekijk ze hieronder. Heeft u geen toegang tot de lesmaterialen? Probeer dan Kidsweek een maand gratis uit.
Extreem weer: orkanen
Kidsweek - Wereld & Taal
Extreem weer: tsunami's
Kidsweek - Wereld & Taal
Extreem weer: tornado's
Kidsweek - Wereld & Taal
Samsam maakte een heel dossier over het thema natuurrampen. Lees bijvoorbeeld de verhalen van Sölvi uit IJsland die vertelt over de vulkaanuitbarsting, Laboni uit Bangladesh en Cherie uit de Filipijnen die vertellen over de invloed van een cycloon op hun leven, Yah en Zai die vertellen over hun leven nadat een tsunami hun eiland overspoelde, Rohit, Sadiksha en Kapil uit Nepal die vertellen over de invloed van een aardbeving op hun leven of die van Florette uit Madagaskar die regelmatig moet verhuizen door overstromingen. Ook vindt u hier filmpjes, een quiz en een stelling over het onderwerp die u kunt bespreken.


Aan de hand van de rijke en journalistieke teksten in Kidsweek en Samsam willen wij kinderen wereldwijs maken, door samen met ze te lezen, te praten en te schrijven over onderwerpen. Kidsweek in de Klas maakt twee kerndoeldekkende lesmethodes voor het basisonderwijs: Kidsweek in de Klas - Begrijpend Lezen en Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal. Samsam maakt een kerndoeldekkende methode burgerschap.

over het rode kruis

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Het maakt een ramp niet uit wie je bent, waar je woont, of welke achtergrond je hebt. Daarom helpen wij alle mensen in nood. Met het grootste vrijwilligersnetwerk ter wereld zijn wij altijd in de buurt. Bijna alle landen hebben een Rode Kruis organisatie, maar liefst 192 van de 196 landen. Het Rode Kruis komt wereldwijd in actie om slachtoffers van natuurrampen te helpen. Maar nog liever zorgen we dat natuurgeweld minder slachtoffers maakt. Daarom helpen we veel gebieden om zich voor te bereiden op het veranderende klimaat. 
Het Rode Kruis vraagt met de actie ‘Geef kleur aan noodhulp’ aandacht voor slachtoffers van natuurrampen.