Kidsweek in de Klas
Welkom bij het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas
lesplan

Liliane Fonds

Wil je met dit lesplan aan de slag? Klik op de knop hieronder om een eigen kopie te maken in 'Mijn Lessen'. Vervolgens kun je de lessen aanpassen naar jouw wensen.

Kidsweek in de klas i.s.m. het liliane Fonds

Kidsweek in de Klas heeft in samenwerking met het Liliane Fonds een lespakket ontwikkeld. Aan de hand van dit lespakket leren de leerlingen over Ethny, een doof meisje dat is opgegroeid in Guatemala en dat met hulp van het Liliane Fonds gebarentaal leert. U werkt hiermee aan doelen voor begrijpend lezen, woordenschat, mondelinge taalvaardigheid en wereldoriëntatie.

Het lesmateriaal

Aan het eind van de les:
  • weet ik wie Ethny is en kan ik in het kort haar levensverhaal vertellen.
  • weet ik wat het Liliane Fonds heeft gedaan om Ethny te helpen.
  • weet ik waar Guatemala ligt op de wereldkaart.
  • begrijp ik de belangrijke woorden die met horen te maken hebben.
  • heb ik kennisgemaakt met de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Ik ken de gebaren voor de woorden: beer, egel, eekhoorn en hert.
PDF
PDF
PDF

Gouden boekjes

Kinderen met een handicap spelen zelden de hoofdrol in kinderliteratuur. Dat vinden we een gemiste kans voor kinderen met én voor kinderen zonder handicap. Daarom zijn er naast het boekje over Ethny nog twee titels verkrijgbaar: ‘Aisha geeft nooit op!’ en ‘Sempeta wil maar één ding worden’. Bestel nu de drie boekjes samen voor maar 15 euro (zolang de voorraad strekt). Hiermee maakt u de schoolbibliotheek meer inclusief én u steunt het Liliane Fonds, zodat kinderen met een handicap weer mee kunnen doen.
Ethny praat met haar handen
Ethny kan niet horen. Dat is heel lastig, want daarom kan ze met niemand praten. Alleen met de beer. Zelfs als Ethny de oren van de beer leent, kan ze niemand verstaan. Als de beer ziet hoe verdrietig Ethny is, besluit hij haar te helpen. Hij vindt een school waar mensen helemaal niet praten met hun mond … maar met hun handen! Zou Ethny dat ook kunnen? Samen met haar moeder leert Ethny daar praten met haar handen en luisteren met haar ogen.

Sempeta wil maar één ding worden ...
‘Sempeta wil maar één ding worden …’ een verhaal over Sempeta. Hij droomt groot over later, ook al is hij klein van stuk. Maar hij moet altijd erg voorzichtig zijn. Want zijn lijf is breekbaar en bij een val of stoot breken zijn botten. Hij wil voetballer worden. Zal hem dat lukken of moet hij een nieuwe toekomstdroom zoeken?

Aisha geeft nooit op
‘Aisha gaat graag naar school. Rekenen en taal vindt ze leuk. En lezen ook. Maar de woorden goed uitspreken is soms best lastig.’ Zo begint het verhaal over deze dappere dame. Aisha is geboren met een hersenbeschadiging. Daardoor is lopen lastig voor haar, en praten soms ook. Maar niemand oefent zo hard als zij.

Over het Liliane Fonds

Het Liliane Fonds verbetert de levenskwaliteit en toekomstkansen van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Samen met lokale partnerorganisaties maken we hun leef-, speel- en leerwereld toegankelijker. We dragen bij aan een inclusieve samenleving waarin meedoen mogelijk is, ondanks een handicap. Door kinderen en hun ouders weerbaar te maken en zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij, doorbreken we deze vicieuze cirkel. Want meedoen is geen gunst, maar een recht.