Kidsweek in de Klas
Welkom bij het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas
lesplan

Lespakket Week van Mediawijsheid

Een lesplan van Kidsweek in de Klas

Wil je met dit lesplan aan de slag? Klik op de knop hieronder om een eigen kopie te maken in 'Mijn Lessen'. Vervolgens kun je de lessen aanpassen naar jouw wensen.

Lespakket van Kidsweek in de Klas & Samsam over mediawijsheid.

WELKOM bij het lespakket van Kidsweek in de Klas en Samsam. Bent u n.a.v. dit lespakket nieuwsgierig geworden? Start dan met een proefabonnement Wereld & Taal, of ontvang
10% korting op een vast abonnement op Samsam. 

Vragen? Mail naar scholen@yandc.nl.
De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) heeft dit jaar als thema: Samen Sociaal Online. Heel Nederland staat stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld.

In dit lesoverzicht vind je lessen van Samsam en Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal gericht op het thema mediawijsheid. Op deze manier behandel je kerndoelen van de vakken aardrijkskunde, burgerschap én taal. Vakoverstijgend dus! 

Klik op de link naast de doelen om de les te openen. 

Gamen - Groep 5 t/m 8 

Na deze les:
 • weet ik welke verschillende toepassingen van technologie in het dagelijsk leven en in de samenleving (van Nederland en India) voorkomen.
 • weet ik welke invloed technologische ontwikkelingen hebben op mijn dagelijks leven, mijn gedrag en het leven en gedrag van leeftijdsgenoten in India. 
 • onderzoek ik welke (on)gewenste invloeden en (on)bedoelde effecten van technologie in mijn eigen omgeving hebben en ga daarover in gesprek met klasgenoten.
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement

Media - Groep 5 t/m 8

Na deze les: 
 • weet ik welke vormen van media er zijn. 
 • weet ik dat in sommige landen de radio het belangrijkste medium is en kan ik uitleggen waarom dat zo is. 
 • kan ik uitleggen wat het belang is van persvrijheid. 
 • kan ik mijn mening geven over persvrijheid.
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement

ROBOTS - Groep 5 t/m 8 

Na deze les:
 • kan ik voorbeelden noemen van robots die het werk van mensen overnemen. 
 • weet ik welke voordelen en nadelen Son (uit Nederland) en Christine (uit Tanzania) noemen over het gebruik van robots. 
 • kan ik mijn mening geven over robots. 
 • weet ik welke taken en functies machines en robots kunnen overnemen in een fabriek en wat hier de voor- en nadelen van zijn. 
 • kan ik bedenken wekle taken een robot wel of niet kan overnemen van een beroep. 
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement

Veilig online - Groep 5/6

Na deze les: 
 • weet ik hoe ik kan zorgen voor een balans in mijn online gedrag.
 • heb ik nagedacht over de balans in mijn eigen online gedrag en kan ik mijzelf een tip en top geven.
 • begrijp ik de belangrijke woorden uit de tekst.
 • kan ik mijn mening geven over de stelling: Kinderen kunnen heel goed zelf bepalen hoeveel schermtijd voor hen ideaal is. Daar hoeven ouders zich niet mee te bemoeien! Ik onderbouw mijn mening met argumenten.
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement. Klik hier om Wereld & Taal één maand gratis te proberen.

Veilig online - Groep 7/8

Na deze les: 
 • weet ik hoe internet en social media met mijn privacy omgaan en hoe ik ervoor kan zorgen dat mijn privacy beschermd blijft.
 • weet ik hoe ik mijn accounts op social media beter kan beschermen.
 • kan ik een instructieve tekst schrijven waarin ik stap voor stap aan leeftijdsgenoten uitleg hoe zij hun privacy-instellingen kunnen controleren op social media.
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement. Klik hier om Wereld & Taal één maand gratis te proberen.

NEPNIEUWS - Groep 5 t/m 8 

 • weet ik wat nepnieuws is.
 • weet ik waarom nepnieuws gemaakt wordt.
 • weet ik waarom nepnieuws een probleem kan zijn.
 • weet ik hoe ik nepnieuws kan herkennen.
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met nepnieuws te maken hebben.
In samenwerking met het de Nationale Wetenschapsagenda maakten wij een les over nepnieuws.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag - Groep 7/8

Na deze les: 
 • kan ik voorbeelden van seksueel grensoverschrijdend gedrag benoemen.
 • weet ik wat de gevolgen kunnen zijn van het doorsturen van seksueel getinte foto’s en/of filmpjes.
 • kan ik mijn eigen social mediagebruik evalueren ten aanzien van seksualiteit en weet ik hoe ik dit desgewenst kan aanpassen. 
 • kan ik mijn eigen grenzen aangeven en weet ik waar ik terechtkan als ik te maken krijg met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
In samenwerking met het ministerie van Justititie en Veiligheid en Rugers maakten wij een lespakket over seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

VRAGEN?
LEZERSSERVICE@KIDSWEEK.NL
TEL: 020-2251224

INHOUDELIJKE VRAGEN OVER HET LESMATERIAAL OF OVER DE INTEGRATIE VAN WERELDORIËNTATIE EN TAAL BINNEN DE SCHOOL? sCHOLEN@YANDC.NL