cross
Kidsweek in de Klas
Welkom bij het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas
lesplan

Wereld & Taal - De Romeinen

Wil je met dit lesplan aan de slag? Klik op de knop hieronder om een eigen kopie te maken in 'Mijn Lessen'. Vervolgens kun je de lessen aanpassen naar jouw wensen.

WELKOM bij de proefles van Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal. Bij deze lessen werken we vakoverstijgend. Klik op de les hieronder en klik vervolgens aan de rechterkant van uw scherm op Geef les om de les te openen.

Nieuwsgierig geworden? Klik hier om de lessen Wereld & Taal een maand gratis uit te proberen.

Vragen? Stuur gerust een mailtje naar scholen@yandc.nl.
Tweeduizend jaar geleden kwamen de Romeinen in ons land. Deze bevolkingsgroep had grote invloed op het leven toen. Ze bouwden wachttorens en legerkampen om hun rijk zo goed mogelijk te beschermen tegen legeraanvallen uit het noorden, waar de Germanen zich bevonden. Zelfs nu nog bestaan er gebouwen die in de tijd van de Romeinen gebouwd zijn. Denk maar eens aan het Colosseum of het Forum Romanum in Rome, waar een heleboel gebouwen bewaard zijn gebleven. Maar hoe groot was het Romeinse Rijk eigenlijk? En wat heeft de Rijn ermee te maken? In deze lessen leren de leerlingen er alles over. 

Startles a.d.h.v. de actualiteit

Wereldoriëntatie
  • Na deze les weet ik wat er in Heerlen is ontdekt en waarom dit zo bijzonder is.
  • Na deze les weet ik waar Heerlen ligt.
Woordenschat
Na deze les weet ik wat de belangrijke woorden betekenen het bouwwerk - het aquaduct - de arena, de arena's - het badhuis - de riolering - de ontdekking - opgegraven - de overblijfselen - de acheoloog - de opknapbeurt.

Ik kies zelf welke woorden ik nog niet goed begrijp en schrijf deze op in mijn logboek.

les 2 - verdieping

Wereldoriëntatie
Na deze les:
  • weet ik hoe groot het Romeinse Rijk was en waar het lag.
  • weet ik hoe het Romeinse Rijk zo groot heeft kunnen worden.
  • weet ik waarom de Romeinen botsten met de Germanen.
  • weet ik welke spullen, kennis en gewoonten de Romeinen meebrachten en wat voor invloed dat nog steeds op ons leven nu heeft. 
Taal
Na deze les kan ik op een tijdlijn aangeven wat ik heb geleerd over de Romeinen.

Afsluitende quiz


Speel met uw leerlingen de afsluitende quiz. In deze quiz testen zij hun kennis over het onderwerp en laten zij zien wat zij hebben geleerd over het onderwerp.
Uw leerlingen kunnen meedoen met een wisbordje of kladblaadje, of zij kunnen meedoen met hun eigen device.

Werkbladen en teksten

andere Filmpjes over dit onderwerp

Romeinse cijfers
Hoe is het Romeinse Rijk gevallen? 
Clipphanger
De instorting van het Romeinse Rijk - echt waar?
#WelkombijdeRomeinen

Het Romeinse Rijk


Christendom bij de Romeinen

Gevechten in de arena
#WelkombijdeRomeinen

Wapens van de Romeinen
Schooltv

De Romeinen en Germanen
SchoolTV

Opstand van de Bataven
SchoolTV

VRAGEN?
LEZERSSERVICE@KIDSWEEK.NL
TEL: 020-2251224

inhoudelijke vragen over het lesmateriaal of over de integratie van wereldoriëntatie en taal binnen de school? 
scholen@yandc.nl