Kidsweek in de Klas
Welkom bij het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas
lesplan

Lespakket Kidsweek & Samsam - Het bos

Een lesplan van Kidsweek in de Klas

Wil je met dit lesplan aan de slag? Klik op de knop hieronder om een eigen kopie te maken in 'Mijn Lessen'. Vervolgens kun je de lessen aanpassen naar jouw wensen.

Lespakket van Kidsweek in de Klas & Samsam over het bos.

WELKOM bij het lespakket van Kidsweek in de Klas en Samsam. Bent u n.a.v. dit lespakket nieuwsgierig geworden? Start dan met een proefabonnement Wereld & Taal, of ontvang
10% korting op een vast abonnement op Samsam. 

Vragen? Mail naar scholen@yandc.nl.
Van 24 t/m 28 mei is het de Week van Burgerschap 2021 met als thema: Het bos. 
Het thema gaat over duurzaamheid en milieu, met als specifiek onderwerp de ontbossing en het dilemma van de keuze tussen natuurbescherming en economie. Kinderen leren over de rol van globalisering bij ontbossing en de gevolgen voor de bewoners van het bos. 

In dit lesoverzicht vind je drie lessen van Samsam, die horen bij het themanummer 'Het bos'. 
Daarnaast biedt Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal enkele lessen aan, gericht op dit thema. 
Op deze manier behandel je kerndoelen van de vakken aardrijkskunde, burgerschap én taal. Vakoverstijgend dus! 

Klik op de link naast de doelen om de les te openen. 

HET bos - Groep 5 t/m 8 

Na deze les:
 • weet ik welke functies bomen en het bos hebben.
 • weet ik op welke manieren het bos beschermd wordt.
 • weet ik wat het bos voor andere leeftijdsgenootjes betekent en mijzelf betekent.
 • kan ik een pagina voor een bos-boek invullen.
 • weet ik welke boomliefhebber ik ben door de test te doen.
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement

Geld in ruil voor bomen in brazilië - Groep 5/6

Na deze les: 
 • weet ik wat de functie is van het Amazonegebied in Brazilië.
 • ken ik de oorzaken en gevolgen van houtkap in Brazilië.
 • weet ik welke belangen gelden voor verschillende mensen door een rollenspel te spelen.
 • weet ik dat we op verschillende manieren verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld als je kijkt naar productie, consumptie en ecologie.
 • weet ik hoe ik zelf denk over vraagstukken die met globalisering samenhangen.
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement

Oerbos in Polen - Groep 7/8

Na deze les:
 • weet ik wat de functie is van het oerbos in Polen.
 • ken ik de oorzaken en gevolgen van houtkap in het oerbos van Polen.
 • weet ik welke belangen gelden voor verschillende mensen door een rollenspel te spelen.
 • weet ik dat we op verschillende manieren verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld als je kijkt naar productie, consumptie en ecologie.
 • weet ik hoe ik zelf denk over vraagstukken die met globalisering samenhangen.
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement

Welke plantensoorten zijn er? - Groep 5/6

Na deze les: 
 • weet ik in welke groepen je planten kunt indelen.
 • weet ik welke kenmerken bij de groepen horen.
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met de verschillende plantensoorten te maken hebben.
 • kan ik in een mindmap laten zien wat ik heb geleerd over de verschillende groepen planten.
 • kan ik een zaadje planten. De komende dagen houd ik in een logboek bij wat er gebeurt met het zaadje. 
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement. Klik hier om Wereld & Taal één maand gratis te proberen.

Oerbossen in europa - Groep 5/6

Na deze les: 
 • weet ik wat een oerbos is en waarom ze zo zeldzaam zijn.
 • weet ik welke oerbossen in Europa liggen en hoe ze eruitzien.
 • weet ik welke problemen zich voordoen in deze oerbossen en wat hiertegen wordt gedaan. 
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement. Klik hier om Wereld & Taal één maand gratis te proberen.st

Wat doe jij voor het klimaat? - Groep 5/6

Na deze les: 
 • weet ik wat oorzaken en gevolgen van klimaatverandering zijn.
 • weet ik wat ik zelf kan doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.
 • kan ik een onderzoekje uitvoeren in de klas over hoe duurzaam onze klas is.
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement. Klik hier om Wereld & Taal één maand gratis te proberen.

Hoe groeit een plant - Groep 7/8

Na deze les:
 • weet ik hoe een plant groeit en wat hij hiervoor nodig heeft.
 • kan ik zelf een zaadje planten en dagelijks in een logboek bijhouden wat er gebeurt.
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met de groei van een plant te maken hebben.
 • kan ik in een mindmap laten zien wat ik heb geleerd over de groei van een plant. 
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement. Klik hier om Wereld & Taal één maand gratis te proberen.

Het tropisch regenwoud - Groep 7/8

Na deze les:
 • kan ik vertellen wat een tropisch regenwoud is en welke kenmerken het heeft.
 • weet ik waar op de wereld tropisch regenwoud is.
 • weet ik wat ontbossing is en waarom er sprake is van ontbossing in het Amazonewoud.
 • weet ik wat de moeilijke woorden betekenen die te maken hebben met het tropisch regenwoud.
 • kan ik een discussie voeren over het klimaat. Ik kan mijn mening onderbouwen met argumenten en kan de mening van anderen verwoorden.
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement. Klik hier om Wereld & Taal één maand gratis te proberen.

Wat doe jij voor het klimaat? - Groep 7/8

Na deze les:
 • weet ik hoe duurzaam onze klas is door een onderzoek uit te voeren.
 • weet ik wat ik zelf kan doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.
 • begrijp ik de belangrijke woorden in de tekst.
 • kan ik aan de hand van een instructieve tekst een onderzoek uitvoeren in de klas.
 • kan ik de bevindingen van mijn onderzoek presenteren aan mijn klasgenoten.
Deze les is beschikbaar met een (proef)abonnement. Klik hier om Wereld & Taal één maand gratis te proberen.

VRAGEN?
LEZERSSERVICE@KIDSWEEK.NL
TEL: 020-2251224

INHOUDELIJKE VRAGEN OVER HET LESMATERIAAL OF OVER DE INTEGRATIE VAN WERELDORIËNTATIE EN TAAL BINNEN DE SCHOOL? sCHOLEN@YANDC.NL