Nederlandse Rode Kruis
Digibordlessen over de hulpverlening van het Rode Kruis. Doe mee!

Het Rode Kruis helpt, wie dan ook, waar dan ook

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je op blaren loopt bij de Vierdaagse of als je je huis uit moet door een gaslek. Maar ook ver weg. Als mensen moeten vluchten voor geweld of als hun huis is weggevaagd door een modderstroom.

Visie
Met onze vrijwilligers en via onze lokale aanwezigheid leveren we een actieve bijdrage aan het versterken van gemeenschappen, zodat in tijd van de grootste nood niemand alleen staat. Via onze hulpverlening willen we de zelfredzaamheid van die gemeenschappen dusdanig versterken, dat mensen die daarin leven zichzelf en anderen kunnen helpen. Op basis van respect en medemenselijkheid.
Onderwijs
Het onderwijsportfolio raakt thema’s als noodhulp, eerste hulp, zelfredzaamheid, hulpbereidheid, natuurrampen, oorlogen en bijbehorende regels en vluchtelingen. Ons doel is dat leerlingen en studenten een mening kunnen vormen over en het objectief beoordelen van de dagelijkse actualiteit over het belang van veiligheid, hulpbereidheid en vrede in de wereld. Doe mee en ga zelf aan de slag met het gratis lesmateriaal of vraag een gastles aan.
CONTACT
EHBO-TIPS
TIKTOK
Meer informatie over het educatieprogramma van het Rode Kruis vind je hier: 

Wist je dat het Rode Kruis een gratis app heeft voor EHBO-tips bij noodgevallen? Handig voor jong en oud.
Leren kan op allerlei manieren. Het Rode Kruis doet dat óók via TikTok en is heel populair. Bekijk het account hier: