Nederlandse Rode Kruis
Digibordlessen over de hulpverlening van het Rode Kruis. Doe mee!

het rode kruis in het onderwijs

Lesmateriaal, gastlessen, films of diverse activiteiten; het Rode Kruis haal je eenvoudig in de klas met onze lespakketten. Samen vergroten we de zelfredzaamheid, hulpbereidheid en bewustwording van noden in de wereld van jouw leerlingen en studenten. We geven leerkrachten uit alle sectoren handvatten om de leerling aan te moedigen meer over de hulpverleningswereld te weten te komen. 
- ACTUEEL - 

Water is van levensbelang, maar kan ook een stortvloed aan uitdagingen met zich meebrengen.
- BASISONDERWIJS - 

help! ehbo-skills voor jou

Het lesmateriaal ‘Help! EHBO-skills voor jou’ is zo opgebouwd dat leerlingen het grotendeels zelfstandig doorlopen. Na een klassikale start gaan de leerlingen, met behulp van een skilltree, in hun eigen tempo aan de EHBO-skills werken. Van hulp inschakelen tot het behandelen van een brandwond: ze leren het allemaal! Sluit het lespakket af met een quiz om de kennis te toetsen. 
TIP: bestel hier gratis de EHBO-skills klassenposter.

- VOORTGEZET ONDERWIJS - 

Woorden vs. wapens, tijdens een oorlog

Een opgeblazen dam, burgerdoden, hulpverleners onder vuur. Het lijkt soms net alsof alles mag tijdens een oorlog. Maar niets is minder waar: ook tijdens een oorlog gelden regels. Woorden vs. Wapens gaat over deze regels. Met 3 opeenvolgende lessen kun je het onderwerp in de klas bespreekbaar maken. We gebruiken video's, interactieve vragen en stellingen, je hebt dus geen achtergrondkennis nodig om deze les te geven. Op basis van respect en menslievendheid maken we de leerling bewust van onnodig leed, het belang van neutraliteit en bescherming.

Humanity Game

Het is de zwaarste storm van het jaar op de Filipijnen, de tyfoon ‘Goni’. De elektriciteit valt uit, wegen zijn onbegaanbaar en er zijn veel doden en gewonden. Welke hulpgoederen hebben de Filipijnen het hardst nodig? Een educatief spel passend bij burgerschap over samenwerken en hulpverlening.

Mensenhandel (niet) op school

'Mensenhandel (niet) op school' is in samenwerking met FutureNL gemaakt. Jongeren worden zich bewust van de gevaren van seksuele en criminele uitbuiting, leren veilig online gedrag aan en weten hoe zij om hulp kunnen vragen als zijzelf (of iemand die zij kennen) te maken hebben met mensenhandel. 

red! EHBO BIJ EEN NOODGEVAL

Na een ongeval telt iedere minuut. Weten jouw leerlingen wat ze moeten doen als iemand plotseling in elkaar zakt of dreigt te stikken? Na het volgen van een EHBO-cursus is de drempel om te helpen lager én jongeren beleven een ongeval als minder traumatisch als ze zelf kunnen helpen.

Het Rode Kruis heeft verschillende EHBO-cursussen. RED! EHBO bij een noodgeval (6 uur)
Deze nieuwe EHBO-cursus voor het onderwijs gaat over de 7 levensreddende handelingen. We stimuleren het ‘durven doen’, iets doen is altijd beter dan niets doen. Na afloop krijgen de leerlingen een Rode Kruis certificaat. 

Er zijn twee niveaus beschikbaar, voor de onderbouw vo en praktijkonderwijs. Docenten kunnen de cursus deels zelf geven via een klassikale les (2 uur, via LessonUp) en onze EHBO-instructeurs verzorgen de praktijkles op school (4 uur).
Na afname van de cursus krijg je toegang tot voorbereidende les: zie tabblad 'Lessen'. 
Ga zelf aan de slag met het gratis lesmateriaal of vraag een gastles aan. Bekijk ons hele aanbod op www.rodekruis.nl/onderwijs