Nederlandse Rode Kruis
Digibordlessen over de hulpverlening van het Rode Kruis. Doe mee!

Woorden vs. Wapens, tijdens een oorlog

Zelfs oorlog kent grenzen. Leer meer over de regels van het Humanitair oorlogsrecht.

3 lessen

Gastles Woorden vs. Wapens

Gastles over regels die gelden in een oorlog. Meer informatie? Mail naar educatie@redcross.nl
Lesplan met 4 lessen
Woorden vs. Wapens, tijdens een oorlog - Rode Kruis
Zelfs oorlog kent grenzen. Dit uitgangspunt van het internationaal humanitair oorlogsrecht is voor miljoenen mensen van levensbelang. Het Rode Kruis is van oudsher bewaker en promotor van dit rechtsgebied. Hoe meer mensen dit unieke rechtsgebied en de kaders die het stelt kennen, hoe beter het nageleefd kan worden. Ons doel met dit lesmateriaal is om leerlingen mee te nemen in het werk van het Rode Kruis en het humanitair oorlogsrecht. De drie lesbrieven zijn ontwikkeld voor de leerkracht om zelfstandig te geven in de klas. Ze zijn ontwikkeld om aan te sluiten bij de leefwereld van de leerling en om een stukje bewustwording over de actualiteit mee te geven. De actieve werkvormen bevorderen het inzicht rondom actuele conflicten. Ze ontwikkelen onderzoekende vaardigheden om niet direct tot conclusies te komen. De lesbrieven stippen kort een stukje kennis aan. We adviseren om naast het materiaal voor de leerkracht ook een inhoudelijke gastles aan te vragen. Deze worden door opgeleide Rode Kruis vrijwilligers in de klas verzorgd.
BurgerschapRode KruisMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6
het Humanitair Oorlogsrecht
Het humanitair oorlogsrecht is een onderdeel van het internationaal recht. Het recht geldt tijdens gewapende conflicten. Het doel is het beschermen van mensen. Dit gebeurd door het beperken van de schadelijke gevolgen van die conflicten. De kern:Bescherm personen die niet (langer) deelnemen aan de gevechten, zoals burgers, gewonde soldaten, krijgsgevangenen en medische hulpverleners.Beperk het gebruik van wapens die geen onderscheid maken tussen soldaten of strijders en burgersGebruik geen wapens die onnodig lijden en schade veroorzaken.Het humanitair oorlogsrecht bevat regels voor alle staten, gewapende groepen en individuele personen die in de gewapende strijd betrokken zijn.
Waar staat het?
De vier Verdragen van Genève zijn de bekendste bronnen van het humanitair oorlogsrecht. Ze zijn breed erkend: alle landen ter wereld hebben ze ondertekend. Dit heet ratificatie van het recht. Ook de drie Aanvullende Protocollen bij deze verdragen zijn belangrijk. Andere verdragen verbieden bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde wapens. Sommige regels behoren tot het internationaal gewoonterecht. Ze zijn in de praktijk ontstaan en gelden wereldwijd.
Wat zegt het?
Het humanitair oorlogsrecht beschermt alle personen die niet of niet langer meedoen aan de strijd. Het recht verplicht strijdende partijen onderscheid te maken tussen de militairen, strijders en burgers. De krijgsmacht en strijders mogen worden aangevallen, burgers niet. De militaire voordelen van een aanval moeten bovendien altijd worden afgewogen tegen de nadelige gevolgen voor beschermde personen of gebouwen. Bovendien moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om burgerslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen. Het recht verbiedt het gebruik van bepaalde wapens die overbodig letsel en onnodig leed veroorzaken. En van wapens die vooral burgers of het milieu treffen. Daartoe behoren bijvoorbeeld chemische en biologische wapens.
Nederlandse Rode KruisNederlandse Rode Kruis