Hoofdstuk 7 Hoe was het vroeger en hoe is het in de toekomst?

Hoofdstuk 7
Hoe was het vroeger en hoe is het in de toekomst? 
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 4

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 8 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 7
Hoe was het vroeger en hoe is het in de toekomst? 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wist je dat...
23,6 procent van de Nederlanders in 2019 een migratieachtergrond had? 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leerde ik de vorige les?
 • uit te leggen wat de Grondwet is.
 • wat er in artikel 1, artikel 6, artikel 7 en artikel 23 staat.
 • wie bepaalt of er sprake is van discriminatie.
 • uit te leggen wat het College voor de Rechten van de Mens is.
 • uit te leggen welke botsing er is tussen artikel 1 en artikel 7.
Terugblik vorige les

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Koppel aan het juiste artikel:
Artikel 1
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 23
Bijzonder onderwijs
Godsdienstvrijheid
Gelijkheid
Vrijheid van meningsuiting

Slide 4 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik deze les?
 • het verschil tussen een natie en een volk uit te leggen.
 • de betekenis van een zuil.
 • welke vier zuilen er in Nederland waren tijdens de verzuiling.
 • de betekenis van ontzuiling.

 • hoe Nederland een multiculturele samenleving werd.
 • welke drie groepen naar Nederland komen.
Ik leer...

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Is Nederland nog een christelijk land?
Is Nederland nog een christelijk land? 

Slide 7 - Open vraag

De meningen hierover zijn verdeeld. Vroeger waren er veel meer christenen in Nederland dan nu. In het filmpje is te zien dat veel mensen niet meer weten wat de christelijke feestdagen betekenen. Wel worden deze feestdagen nog steeds gevierd, zijn er nog veel kerken in Nederland en blijven veel christelijke waarden en normen de basis vormen van onze samenleving. Het christendom is niet helemaal verdwenen. 

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vroeger
Katholiek 
Zuiden
Protestants
Noorden
Protestantste en joodse vluchtelingen kwamen naar Nederland

Slide 9 - Tekstslide

Vroeger was er een duidelijke verdeling tussen het protestantse noorden en het katholieke zuiden. 

Ook kwamen er veel gelovigen naar Nederland, omdat ze in hun eigen land vervolgd werden. 
Nu

Slide 10 - Tekstslide

Bron: CBS

Maak de vergelijking met vroeger en nu. Vroeger was Nederland verdeeld in protestants en hervormd, nu is meer dan de helft van de Nederlanders niet meer christelijk. 

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat gebeurt er in deze video?
Wat gebeurt er in deze video?  

Slide 12 - Open vraag

Nederlands komen massaal naar Frankrijk om het Nederlandse elftal aan te moedigen. Er is sprake van eenheid onder de Nederlanders.
Wat is een 'volk'? 
Wat is een 'volk'?

Slide 13 - Woordweb

Een volk is een groep mensen met dezelfde taal, gewoonten en geschiedenis. 
Eenheid - Natie
Volk met 
een eigen land.

Slide 14 - Tekstslide

Ontwikkeling in de 19e eeuw, waarbij de overheid in veel landen probeerde om eenheid onder de mensen te brengen. Dit deden ze door bijvoorbeeld 1 taal in te stellen en dialecten te verbieden. Ook werden er bijvoorbeeld nationale feestdagen ingesteld. 

stockvector-ID: 1372819361
Hoe past de support voor het Nederlandse elftal bij natievorming?
Hoe past de support voor het Nederlandse elftal bij natievorming?

Slide 15 - Open vraag

Het Nederlandse volk voelt zich door het Nederlandse voetbal als een eenheid. Iedereen komt bij elkaar om Het Nederlandse elftal aan te moedigen. Het gevoel een natie te zijn overheerst.

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat is verzuiling?
Wat is verzuiling? 

Slide 17 - Open vraag

Mensen leven in verschillende groepen naast elkaar en die groepen worden gelijk behandeld. 
Verzuiling
Verschillende groepen naast elkaar.  

Slide 18 - Tekstslide

Mensen leefden in verschillende groepen naast elkaar en die groepen werden gelijk
behandeld.
Stel je voor: 
Jij mag niet verliefd worden op iemand, omdat je bij een andere zuil hoort...

Slide 19 - Tekstslide

stockfoto-ID: 113327932
Zuil
Groep mensen met dezelfde positie of geloof. 

Slide 20 - Tekstslide

stockvector-ID: 1060689254
Sleep naar de juiste plek in de zuil. 
Liberaal
Socialist
Katholiek
Protestant
PvdA
VVD
School met bijbel
Katholiekeschool

Slide 21 - Sleepvraag

stockvector-ID: 1060689254

Slide 22 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ontzuiling
Mensen uit verschillende zuilen gingen met en door elkaar leven. 

Slide 23 - Tekstslide

Mensen leefden in verschillende groepen naast elkaar en die groepen werden gelijk
behandeld.
Sleep naar de juiste plek
Verzuiling
Ontzuiling
EO en KRO-NCRV zijn christelijke omroepen. 
Kinderen met verschillende religies zitten op 1 school 
Mensen met verschillende culturen leven met elkaar samen. 
Katholieke kinderen gaan naar een katholieke school.

Slide 24 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

4

Slide 25 - Video

Deze slide heeft geen instructies

01:12
Wat vind jij ervan dat Poolse arbeidsmigranten geen Nederlands spreken?

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

04:02
Welke positie hebben Poolse arbeidsmigranten in de Nederlandse samenleving?

Slide 27 - Open vraag

Ze hebben hun eigen cultuur, hun eigen kerken en winkels. Ze spreken vaak geen Nederlands en leven dus binnen hun eigen groep. 
04:02
Multiculturele samenleving
Verschillende culturen leven naast elkaar en behouden hun eigen cultuur.

Slide 28 - Tekstslide

Mensen leefden in verschillende groepen naast elkaar en die groepen werden gelijk
behandeld.
04:02
Waarom past het voorbeeld van de Polen bij een multiculturele samenleving?

Slide 29 - Open vraag

Ze hebben hun eigen cultuur, hun eigen kerken en winkels. Ze spreken vaak geen Nederlands en leven dus binnen hun eigen groep. 
Poolse arbeidsmigranten zouden ook een inburgeringscursus moeten doen.
Poolse arbeidsmigranten zouden een inburgeringscursus moeten doen. 
A
Eens
B
Oneens

Slide 30 - Quizvraag

Discussievraag

Slide 31 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Pluriforme samenleving
Verschillende culturen met gedeelde waarden. 

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sleep naar de juiste plek.
Isha (5) is geboren in Suriname. Zij is samen met haar ouders naar
Nederland verhuisd, zodat ze een betere opleiding kan krijgen.
Isha heeft nauwelijks geen contact met andere Nederlandse
kinderen. Ze woont in een buurt met vooral Surinaamse gezinnen.
Charlotte (10) woont in Amsterdam en zit op een internationale
school. Haar ouders vinden het belangrijk dat ze van jongs af
aan al kennismaakt met andere culturen. Bij Charlotte in de klas
zitten kinderen uit Polen, Iran en Griekenland.
Multicultureel
Pluriform

Slide 33 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Sleep naar de juiste plek.
Yasin (25) is geboren in Turkije, maar toen hij 3 jaar was is hij met
zijn ouders, broers en zussen naar Nederland verhuisd. Yasin
werkt bij een Nederlands bedrijf, waar hij het leuk vindt om
over zijn Turkse achtergrond te vertellen. In zijn vrije tijd doet hij
vrijwilligerswerk voor de Turkse gemeenschap, waar hij juist over
zijn Nederlandse collega’s praat.
Anna (33) heeft Griekse ouders en is verhuisd naar Nederland
toen ze 12 jaar was. Zij heeft haar Griekse leven altijd erg gemist.
Ze houdt daarom veel contact met haar familie en vrienden uit
Griekenland. Ook viert ze de Griekse feestdagen, terwijl ze niet
meedoet met de Nederlandse feestdagen.
Multicultureel
Pluriform

Slide 34 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Badr: 'In mijn land is oorlog, daarom heb ik asiel aangevraagd in Nederland.
Badr: 'In mijn land is oorlog, daarom heb ik asiel aangevraagd in Nederland.
A
Vluchteling
B
Gastarbeider
C
Iemand uit voormalige koloniën

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Giwani: 'Omdat Suriname zelfstandig werd, ben ik naar Nederland gekomen. In Nederland was meer welvaart.
Giwani: 'Omdat Suriname zelfstandig werd, ben ik naar Nederland gekomen. In Nederland was meer welvaart. 
A
Vluchteling
B
Gastarbeider
C
Iemand uit voormalige koloniën

Slide 36 - Quizvraag

stockfoto-ID: 784193476
Hasan: 'Omdat ik homo ben, liep ik in Afghanistan gevaar. Daarom ben ik naar Nederland gekomen.'
Hasan: 'Omdat ik homo ben, liep ik in Afghanistan gevaar. Daarom ben ik naar Nederland gekomen.'
A
Vluchteling
B
Gastarbeider
C
Iemand uit voormalige koloniën

Slide 37 - Quizvraag

Discussievraag

Slide 38 - Video

Deze slide heeft geen instructiesWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 39 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 40 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les?
 • het verschil tussen een natie en een volk uit te leggen.
 • de betekenis van een zuil.
 • welke vier zuilen er in Nederland waren tijdens de verzuiling.
 • de betekenis van ontzuiling.
 • hoe Nederland een multiculturele samenleving werd.
 • welke drie groepen naar Nederland komen.
Ik leerde...

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De volgende Seneca-les gaat over:
Hoofdstuk 8: hoe is het in andere landen?
Einde van de les 'Hoe was het vroeger en hoe is het in de toekomst?'

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies