Pluriforme samenleving

Lesplan met 4 lessen
Maatschappijkunde Pluriforme samenleving H1-4
Wat leer je bij maatschappijkunde? Welke onderwerpen worden behandeld? Bij dit vak leer je dingen over jezelf, over je klasgenoten en over de samenleving. Maatschappijkunde gaat over mensen en over hoe mensen met elkaar leven. Dat gebeurt in de samenleving. Of de maatschappij, zoals we het ook wel noemen. Maar wat houdt dat eigenlijk in?Mensen zijn verschillend. Ze verschillen qua uiterlijk, maar ook in gedrag. Daar moeten we als samenleving mee om leren gaan. Nederland is al eeuwenlang een land waar verschillende culturen samenleven. Hoe we dat doen en hoe dat zo gekomen is, leer je in dit boek.
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4
Hoe kunt u deze lessen gebruiken?
Maak met het oogje aan de rechterkant van de dia’s in de bewerkmodus een dia onzichtbaar tijdens het geven van de les.Pas differentiatie toe in uw les. Alle dia’s met een blauw bolletje in de bewerkmodus zijn enkel voor BK, alle dia’s met een geel bolletje zijn enkel voor KGT en alle dia’s zonder gekleurd bolletje zijn voor zowel BK als KGT.Maak gebruik van timers bij quizvragen. Onder de quizvragen staat nu een timer maar deze kunt u handmatig uitzetten. Zo kunt u langer stilstaan bij de opdrachten voordat uw leerlingen antwoord moeten geven.De notities bevatten belangrijke informatie. Naast lestips staat er ook toelichting bij bepaalde dia’s of opdrachten. Dit zijn aantekeningen voor u als docent.
Hoofdstuk 1 - Welke verschillen zijn er tussen mensen?
Mensen verschillen van elkaar. Zo gaat de een graag naar de Zwarte Cross, terwijl de ander liever carnaval viert. Weer iemand anders doet juist allebei. En de een vindt dat Zwarte Piet moet worden vervangen door een gekleurde piet, terwijl de ander vindt dat Zwarte Piet hoort bij de Nederlandse cultuur.Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:Ik kan uitleggen waarin mensen verschillen.Ik kan het verschil tusse nature en nurture uitleggen.Ik kan uitleggen wat socialisatie is.Ik kan uitleggen wat socialisatoren zijn.
Hoofdstuk 2 - Wie leven er in Nederland?
Aan wie denk jij als je de titel van dit hoofdstuk leest? Aan Friezen? Aan Amsterdammers? Of juist aan jezelf? In Nederland leven veel mensen, maar zijn ze allemaal Nederlanders? Sommige mensen vinden dat alle Nederlanders dezelfde dingen moeten doen: dezelfde taal spreken, dezelfde feesten vieren, hetzelfde geloven en hetzelfde belangrijk vinden. Nederland is toch 1 land? Maar in het vorige hoofdstuk stond juist dat er verschillen waren. Hoe zit dat?Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:Ik kan uitleggen wat cultuur is.Ik kan het verschil tussen de dominante-, sub- en tegencultuur uitleggen.Ik kan het verschil tussen een waarde, norm en een traditie uitleggen.Ik kan het verschil tussen een westerse en niet-westerse migratieachtergrond uitleggen.Ik kan uitleggen wat een pluriforme samenleving is.
Seneca BurgerschapSeneca Burgerschap
Lesplan met 4 lessen
Maatschappijkunde Pluriforme samenleving H5-8
Wat leer je bij maatschappijkunde? Welke onderwerpen worden behandeld? Bij dit vak leer je dingen over jezelf, over je klasgenoten en over de samenleving. Maatschappijkunde gaat over mensen en over hoe mensen met elkaar leven. Dat gebeurt in de samenleving. Of de maatschappij, zoals we het ook wel noemen. Maar wat houdt dat eigenlijk in?Mensen zijn verschillend. Ze verschillen qua uiterlijk, maar ook in gedrag. Daar moeten we als samenleving mee om leren gaan. Nederland is al eeuwenlang een land waar verschillende culturen samenleven. Hoe we dat doen en hoe dat zo gekomen is, leer je in dit boek.
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 4
Hoe kunt u deze lessen gebruiken?
Maak met het oogje aan de rechterkant van de dia’s in de bewerkmodus een dia onzichtbaar tijdens het geven van de les.Pas differentiatie toe in uw les. Alle dia’s met een blauw bolletje in de bewerkmodus zijn enkel voor BK, alle dia’s met een geel bolletje zijn enkel voor KGT en alle dia’s zonder gekleurd bolletje zijn voor zowel BK als KGT.Maak gebruik van timers bij quizvragen. Onder de quizvragen staat nu een timer maar deze kunt u handmatig uitzetten. Zo kunt u langer stilstaan bij de opdrachten voordat uw leerlingen antwoord moeten geven.De notities bevatten belangrijke informatie. Naast lestips staat er ook toelichting bij bepaalde dia’s of opdrachten. Dit zijn aantekeningen voor u als docent.
Hoofdstuk 5 - Welke verschillen zijn er tussen mensen?
Elk jaar komen er veel mensen naar Nederland om te werken en wonen. Maar is er eigenlijk wel werk voor hen en zijn er genoeg huizen om in te wonen? Over dit soort vragen gaat de overheid. Die bepaalt wie er wel mag komen en wie niet.Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:Ik weet wat het toelatingsbeleid is.Ik weet het verschil tussen een verblijfsvergunning en een visum.Ik kan uitleggen wat asiel aanvragen is.Ik weet 3 maatregelen die de overheid heeft om discriminatietegen te gaan.Ik weet het verschil tussen integratie, assimilatie en segregatie.Ik weet hoe linkse en rechtse politieke partijen denken overcultuur.
Hoofdstuk 6 - Wat staat er in de wet?
‘Zijn naam zit niet mee.’ Dat was de reactie van een bedrijf op de vraag van een jongen of hij daar kon stage lopen. Per ongeluk werd de mail ook naar hem verstuurd. Met zijn niet-westerse migratieachtergrond lukte het de jongen niet om een stageplek te vinden. Is dit een voorbeeld van discriminatie? En mag dat volgens de wet?Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:Ik kan uitleggen wat de Grondwet is.Ik weet wat er in artikel 1, artikel 6, artikel 7 en artikel 23 staat.Ik weet wie er bepaald of er sprake is van discriminatie.Ik weet wat het college voor de Rechten van de Mens is.Ik weet welke botsing er is tussen artikel 1 en artikel 7.
Seneca BurgerschapSeneca Burgerschap