Politieke partijen & de toekomst van de pluriforme samenleving

'Pluriforme samenleving'
Politieke Partijen & de Toekomst 
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 40 min

Instructies

Maatschappijleer havo hoofdstuk 5.4 en 5.5 (Seneca)
'De pluriforme samenleving', politieke partijen en de toekomst. 

Onderdelen in deze les

'Pluriforme samenleving'
Politieke Partijen & de Toekomst 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leerde ik de vorige les?
Terugblik vorige les
  • wat het begrip socialisatie betekent
  • uit welke twee delen socialisatie bestaat
  • wat het begrip cultuur betekent
  • wat het onderscheid is tussen de drie zaken gericht op cultuur

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik deze les?
Ik leer...
  • over de standpunten van politieke partijen over de pluriforme samenleving
  • over de ontwikkelingen en de toekomst van de pluriforme samenleving

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

§ 5.4 Politieke Partijen en de Pluriforme samenleving

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Links 
Cultuurdilemma & Politiek 
Midden
Rechts
Pluriformiteit
Eenheid 
Diversiteit 

Slide 5 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Diversiteit
Pluriformiteit
Eenheid

Slide 6 - Sleepvraag

Welke partij hoort waar?
GroenLinks is voor emancipatie en individuele ontplooiing, voor pluriformiteit van leefstijlen en culturen. Globalisering en migratie leiden tot toenemende culturele diversiteit die door velen als een verrijking van het persoonlijk en maatschappelijk leven wordt gezien. In een open samenleving is er perspectief voor iedereen. Ook voor de mensen die nu vooral de nadelen van migratie en globalisering ondervinden. In zo´n samenleving zijn mensen niet bang voor migranten.’

Slide 7 - Tekstslide

Lees eerst de twee teksten en beantwoord daarna de sleepvraag. 
De keuze bij verkiezingen is simpel: nog verder de multiculturele afgrond in of herstel van onze traditionele normen en waarden. De laatste decennia wordt geprobeerd het vertrouwde welvarende, gezellige en democratische Nederland in de afgrond te werpen van een multiculturele heilstaat. Onze cultuur staat zwaar onder druk. De Partij voor de Vrijheid ziet een land dat nu echt afscheid moet nemen van de vermolmde linkse idealen van vroeger. Het gehate multiculturele experiment heeft ons vooral nadelen opgeleverd en de islam brengt ons geen culturele verrijking maar sharia-fatalisme, jihadterrorisme en haat tegen homo’s en Joden.’

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Diversiteit
Pluriformiteit
Eenheid

Slide 9 - Sleepvraag

Welke partij hoort waar?
Een citaat uit het partijprogramma van Forum voor Democratie: 'Wij zetten dus in op de gedeelde nationaliteit, het Nederlanderschap.'
Bij welk deel van het cultuurdilemma past dit citaat?

Een citaat uit het partijprogramma van Forum voor Democratie: 'Wij zetten dus in op de gedeelde nationaliteit, het Nederlanderschap.'
Bij welk deel van het cultuurdilemma past dit citaat?
A
Diversiteit
B
Pluriformiteit
C
Eenheid

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een citaat uit het partijprogramma van de SP: 'Vrijheid begint met het gunnen van ruimte aan andere mensen.'
Bij welk deel van het cultuurdilemma past dit citaat?
Een citaat uit het partijprogramma van de SP: 
'Vrijheid begint met het gunnen van ruimte aan andere mensen.'
Bij welk deel van het cultuurdilemma past dit citaat?
A
Diversiteit
B
Pluriformiteit
C
Eenheid

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vind jij andere culturen een verrijking of een bedreiging voor Nederland?
Vind jij andere culturen een verrijking of een bedreiging voor de Nederlandse cultuur? 
Verrijking
Bedreiging
Geen van beiden

Slide 12 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

§ 5.5 De toekomst van de pluriforme samenleving

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Momenteel hebben 2 op de 10 mensen in Nederland een migratieachtergrond. Wat zouden redenen kunnen zijn dat al deze mensen naar Nederland migreerden?
Momenteel hebben 2 op de 10 mensen in Nederland een migratieachtergrond. Wat zouden redenen kunnen zijn dat al deze mensen naar Nederland migreerden?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Nederlandse identiteit 
Nederlandse
identiteit

Slide 16 - Woordweb

Wat maakt een Nederlander een Nederlander?
Wat denk jij dat iemand die wil integreren in Nederland echt zou moeten weten?
Wat vind jij dat iemand die wil integreren in Nederland echt zou moeten weten?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is 'etnische profilatie' discriminatie?
Waarom is 'etnische profilatie' discriminatie?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom zou de overheid cohesie voor alle burgers willen die wel gericht is op bepaalde waarden en niet op een bepaalde cultuur?
Waarom zou de overheid cohesie voor alle burgers willen die wel gericht is op bepaalde waarden en niet op een bepaalde cultuur?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

Samenvattingsvideo over politieke partijen en de pluriforme samenleving.

Slide 22 - Video

Samenvattingsvideo over de toekomst van de pluriforme samenleving.

Slide 23 - Link

Achtergrondinformatie bij de lesstof vindt u op onze 'online portal'.


Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructiesWat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat leerde ik deze les?
Ik leerde...
  • over de standpunten van politieke partijen over de pluriforme samenleving
  • over de ontwikkelingen en de toekomst van de pluriforme samenleving

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Einde van het hoofdstuk 
´Pluriforme samenleving´

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies