Pluriforme samenleving

Lesplan met 3 lessen
Pluriforme samenleving
'AZC weg ermee'. Dit stond op spandoeken of werd geroepen door mensen die tegen de komst van een asielzoekerscentrum in hun buurt of stad waren. Ook waren er rijke buurtbewoners die zelf een pand of villa kochten om te voorkomen dat er een azc in hun wijk zou komen. Zij gingen ervan uit dat dat beter zou zijn voor hun maatschappelijk geluk. Anderen heetten asielzoekers juist welkom door een speciaal welkomstlied voor hen te zingen. Of ze werden vrijwilliger om de asielzoekers te helpen in hun nieuwe omgeving. Die verschillende reacties laten zien dat er verschillende ideeën zijn over het cultuurdilemma. De ene actor heeft voorkeur voor diversiteit en de ander voor pluriformiteit of eenheid. In Nederland hebben we gekozen voor pluriformiteit. Daarbij hoort het maatschappelijk systeem van de pluriforme samenleving. In deze lessenserie komt de pluriforme samenleving in Nederland aan bod in de volgende onderwerpen:- de geschiedenis van de pluriforme samenleving; - de inrichting van de pluriforme samenleving; - het proces van socialisatie; - de visies van politieke partijen op de pluriforme samenleving; - de toekomst van de pluriforme samenleving
Hoe kunt u deze lessen gebruiken?
Maak met het oogje aan de rechterkant van de dia’s in de bewerkmodus een dia onzichtbaar tijdens het geven van de les. Maak gebruik van de functie van timers bij quizvragen. Onder de quizvragen staat nu een timer maar deze kunt u handmatig uitzetten. Zo kunt u langer stilstaan bij de opdrachten voordat uw leerlingen antwoord moeten geven.De notities bevatten belangrijke informatie. Naast lestips staat er ook toelichting bij bepaalde dia’s of opdrachten. Dit zijn aantekeningen voor u als docent. Aan het einde van de les wordt als optie het samenvattingsfilmpje aangeboden.
De geschiedenis en inrichting van de pluriforme samenleving
Het maatschappelijk geluk in Nederland is hoog. Dat is een reden waarom vluchtingelingen soms liever hier willen wonen dan in hun geboorteland. Het is niet nieuw dat mensen graag in Nederland willen wonen. Al eeuwenlang komen mensen naar ons land om hun bestaan op te bouwen. De basis van de Nederlandse inrichting van de samenleving is de waarde pluriformiteit. Daar horen verschillende wetten, instituties en instellingen bij, die aan bod komen in deze les. Leerdoelen van deze les: De geschiedenis van de pluriforme samenlevingHet ontstaan van de multiculturele samenlevingHoe de Nederlandse pluriforme samenleving eruit ziet (wetten, instituties, instellingen)Wat de pluriforme samenleving te maken heeft met het cultuurdilemma
Seneca BurgerschapSeneca Burgerschap