Hoofdstuk 5 Wat doet de overheid?

Hoofstuk 5 
Wat doet de overheid?
1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 4

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 10 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Hoofstuk 5 
Wat doet de overheid?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:00-00:30
Wat is de rol van de overheid in deze situatie?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de rol van de overheid in deze situatie?
Wat is de rol van de overheid in deze situatie?

Slide 4 - Open vraag

Ruimte voor discussie met de leerlingen en introductie van het onderwerp. 
Wat leerde ik de vorige les?
 • de betekenis van sociaaleconomische positie
 • de betekenis van sociale ongelijkheid
 • de betekenis van maatschappelijke ladder
 • de betekenis van en het verschil tussen positietoewijzing en positieverwerving
Terugblik vorige les

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sociaaleconomische positie
Plek in samenleving op basis van inkomen.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sociale ongelijkheid
Positietoewijzing -> vanuit mensen zelf

Positieverwerving -> vanuit de omgeving

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik deze les?
 • wat het toelatingsbeleid is.
 • het verschil tussen een verblijfsvergunning en een visum.
 • de betekenis van asiel aanvragen.
 • 3 maatregelen die de overheid heeft om discriminatie tegen te gaan.
 • het verschil tussen integratie, assimilatie en segregatie.
 • hoe linkse en rechtse politieke partijen denken over cultuur.
Ik leer...

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:30
Waarom krijgen de asielzoekers geen vergunning om in Nederland te blijven? 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom krijgen de asielzoekers geen vergunning om in Nederland te blijven?
Waarom krijgen de asielzoekers geen vergunning om in Nederland te blijven?

Slide 11 - Open vraag

Dit heeft te maken met het toelatingsbeleid in Nederland. De asielzoekers mogen maar een keer een asielaanvraag doen en dit doen zij automatisch in het land waar zij als eerst binnenkomen. Dit betekent dat ze 1,5 jaar moeten wachten voor zij in Nederland weer een aanvraag mogen doen. Op dit moment zijn de dus illegaal en mogen ze niet aan het werk. 
Toelatingsbeleid
Afspraken over mensen die wel en niet in Nederland mogen komen wonen.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vluchtelingen
Asiel: recht op bescherming

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Kan iemand die naar Nederland vlucht vanwege hongersnood asiel aanvragen?
Kan iemand die naar Nederland vlucht vanwege hongersnood asiel aanvragen?
A
Ja, dat kan
B
Nee, kan niet

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Gezinnen
Partner in Nederland

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Video

Toelichting hoe het aanvragen van een verblijfsvergunning voor een familielid werkt. 
Verblijfsvergunning
Document met toestemming van een land om daar te mogen wonen en werken.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Ga naar de website van de IND. Dien een aanvraag in voor een vrouw uit Frankrijk die in Nederland wil komen wonen met haar Nederlandse partner. 

Slide 19 - Tekstslide

https://ind.nl/Paginas/Toeleiding1Vraag1.aspx
Is het mogelijk om een verblijfsvergunning te krijgen?
Is het mogelijk om een verblijfsvergunning te krijgen?
A
Ja, dat kan
B
Nee, kan niet

Slide 20 - Quizvraag

Website IND: ' U hebt de nationaliteit van een lidstaat van de EU/EER of van Zwitserland. U hebt geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen. Na 5 jaar verblijf in Nederland kunt u een verblijfsdocument duurzaam verblijf aanvragen. Klik op een van de knoppen om de aanvraag duurzaam verblijf te starten. ' 
Opdracht
Ga naar de website van de IND. Dien een aanvraag in voor een vrouw uit Rusland die in Nederland wil komen wonen met haar Nederlandse partner. 

Slide 21 - Tekstslide

https://ind.nl/Paginas/Toeleiding1Vraag1.aspx
Is het mogelijk om een aanvraag in te dienen? Welke stappen moeten doorlopen worden?
Is het mogelijk om een aanvraag in te dienen? Welke stappen moeten doorlopen worden?

Slide 22 - Open vraag

Website IND ' In de volgende gevallen is het niet mogelijk om een online aanvraag in te dienen:
De referent (partner in Nederland) heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een tijdelijk verblijfsdoel. 
De referent woont niet in Nederland.
U hebt een (aanvullende) uitkering uit algemene middelen. U komt mogelijk niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning.
U voldoet mogelijk niet aan de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning. En er is volgens u sprake van bijzondere feiten en omstandigheden die belangrijk zijn voor de beslissing op uw aanvraag.' 

0

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waarom komen deze asielzoekers naar Nederland?

Slide 24 - Open vraag

Om werk te vinden.
Verwacht je dat de asielzoekers asiel kunnen krijgen in Nederland?

Slide 25 - Open vraag

Nee, ze komen niet in aanmerking. Moldavië is een veilig land.
Verblijfsvergunning
Iemand kan niet zomaar zonder een baan in Nederland komen wonen. 

Visum: korter dan 90 dagen. 

Slide 26 - Tekstslide

Visum: document met toestemming van een land om daar te mogen zijn. 
Werk of studie
'Gelukszoekers'

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Discriminatie
Welke rol heeft de overheid?

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waarom helpt anoniem solliciteren wel of niet tegen discriminatie?
Waarom helpt anoniem solliciteren wel of niet tegen discriminatie?

Slide 31 - Open vraag

Anoniem solliciteren kan helpen tegen discriminatie, omdat de werkgever van te voren niet weet wat iemand zijn of haar achtergrond is en niet op basis daarvan iemand al van te voren kan uitsluiten. Aan de andere kant zeggen mensen dat discriminatie hier niet mee verdwijnt en dat het belangrijker is om bijvoorbeeld bewustzijn te vergroten.

Slide 32 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Is het mogelijk om een verblijfsvergunning te krijgen?
Er moet een vrouwenquotum komen
A
Eens
B
Oneens

Slide 33 - Quizvraag

Ruimte voor discussie. 

Dit is een inleiding op positieve discriminatie.
Positieve discriminatie
Als Julia en Achmed
solliciteren en allebei
even goed zijn, krijgt
Achmed de baan.

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Integratie
Subculturen passen zich aan aan de dominante cultuur.

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat past bij integratie?
Wat past bij integratie?
A
Extra Nederlandse taallessen
B
Aparte scholen voor migranten
C
Onderwijs in eigen taal
D
In een ander land gaan wonen

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Assimilatie
Tommy uit Amerika komt naar Nederland, hij leert onze gewoontes, Nederlands te spreken en viert de Nederlandse feestdagen.  

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Tekstslide

stockillustratie-ID: 275095715
Bron cartoon: didactiefonline.nl 
Wat wordt er bedoeld met segregatie?
Wat wordt er bedoeld met segregatie?

Slide 40 - Open vraag

Subculturen passen zich niet aan aan de dominante cultuur, maar behouden hun eigen cultuur. 
Segregatie
Subculturen passen zich niet aan: ze behouden eigen cultuur.

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Integratie
Assimilatie
Segregatie
Inburgeringscursus
Zwarte en witte scholen
Andere taal overnemen
Aanpassen aan nieuwe cultuur
Opgaan in nieuwe cultuur
Eigen cultuur behouden

Slide 42 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Politiek
Willen wij in een land leven dat straks voor eenderde, de helft of zelfs voor de meerderheid uit moslims bestaat? De meeste mensen zeggen daarop: nee, dan is het mijn Nederland niet meer!
We mogen de moslimmoeder en de bouwvakkervader, de hoogleraar en de onderwijzer, niet uit elkaar laten spelen.
We moeten samen werken aan onze gezamenlijke toekomst.
Links
Rechts

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 44 - Video

Deze slide heeft geen instructiesWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 45 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 46 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les?
 • wat het toelatingsbeleid is.
 • het verschil tussen een verblijfsvergunning en een visum.
 • de betekenis van asiel aanvragen.
 • 3 maatregelen die de overheid heeft om discriminatie tegen te gaan.
 • het verschil tussen integratie, assimilatie en segregatie.
 • hoe linkse en rechtse politieke partijen denken over cultuur.
Ik leerde...

Slide 47 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De volgende Seneca-les gaat over:
Hoodstuk 6: Wat staat er in de wet?
Einde van de les 'Hoofdstuk 5: Wat doet de overheid?'

Slide 48 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies