3.2. Weerstand / B

3.3 serie en parallel schakelingen
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

3.3 serie en parallel schakelingen

Slide 1 - Tekstslide

Filmpje
Spanning en stroomsterkte meten

Slide 2 - Tekstslide

Voltmeter

Slide 3 - Tekstslide

Ampèremeter

Slide 4 - Tekstslide

Opdracht 1
Neem het schema over in je schrift en teken op de juiste plaats de voltmeter en de ampèremeter.

Slide 5 - Tekstslide

Uitwerking opdracht 1

Slide 6 - Tekstslide

Geleiders
Sommige materialen laten elektriciteit door. Zo'n materiaal noemen we een geleider.  

Alle metalen zijn goede geleiders. Veel gebruikte geleiders zijn koper, ijzer, tin en staal. 

De grijze vulling van je potlood is van grafiet gemaakt. Grafiet geleidt elektriciteit ook erg goed.

Geleiders laten elektriciteit goed door

Slide 7 - Tekstslide

Isolatoren
Bijna alle andere materialen laten elektriciteit niet makkelijk door. 
Dit noemen we een isolator. 

In een isolator kan de stroom niet stromen. 

Voorbeelden van isolatoren zijn hout, plastic, rubber, glas, keramiek, steen en vooral lucht.
Isolatoren laten geen elektriciteit door

Slide 8 - Tekstslide

Weerstand
Allerlei stoffen zoals in de afbeelding laten stroom maar een beetje door. 

Deze stoffen worden weerstanden genoemd.

Hoe gemakkelijk de stroom door de draad kan stromen wordt de  elektrische weerstand genoemd.
Weerstand is hoe makkelijk of hoe moeilijk de stroom door een materiaal heen beweegt.

Slide 9 - Tekstslide

Leerdoelen
 • herhaling; de wet van Ohm
 • Eigebschappen van een serieschakeling leren en kunnen toepassen
 • eigenschappen van een parallelschakeling leren en kunnen toepassen .

Slide 10 - Tekstslide

Wet van Ohm

Slide 11 - Tekstslide


Gegeven: U = 6 V en I = 1,5 A

Gevraagd: R

Formule: 

Berekening:

Antwoord: R = 4 Ohm 
Uitwerking
R=IU
R=1,56

Slide 12 - Tekstslide

eigenschappen bij een serie schakeling
 • de stroomsterkte is overal gelijk;
 •  I bron= I1=I2=I3=...
 • de spanning van de batterij wordt verdeeld over all aanwezige onderdelen(weerstanden, lampen etc.) ; 
 • U bron=U1+U2+U3+...
 • De totale weerstand (vervangingsweerstand) is de som van afzonderlijke weerstanden bij elkaar. R tot.=Rv=R1+R2+R3+...

Slide 13 - Tekstslide

Totale weerstand serieschakeling

Slide 14 - Tekstslide

Totale weerstand serieschakeling
I=RtU

Slide 15 - Tekstslide

Serieschakeling

Parallelschakeling
Itot=I1+I2+I3+....
Utot=U1+U2+U3+....
Utot=U1=U2=U3=....
Itot=I1=I2=I3=....
Gtotaal=G1+G2+G3+...

Slide 16 - Tekstslide

Serieschakeling

Parallelschakeling
Rtot=R1+R2+R3+....
Rtot1=R11+R21+R31+....
Rtotaal=G1totaal
Gtotaal=G1+G2+G3+...

Slide 17 - Tekstslide

Serieschakeling
parallelschakeling

Slide 18 - Tekstslide

voorbeeld parallel schakeling
 • Bereken de stroomsterkte  door de batterij.
 • Bereken de stroomsterkte door R1=10 ohm.

Slide 19 - Tekstslide

iPad opdracht 2
Geleiders en isolatoren

Slide 20 - Tekstslide

Wet van Ohm
De weerstand hangt af van twee dingen
1. de spanning
2. De stroomsterkte

Dit verband wordt beschreven in de formule die we de wet van Ohm noemen. 
1
2

Slide 21 - Tekstslide

iPad opdracht 4
Wet van Ohm

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

1. Gegeven

2. Gevraagd

3. Formule

4. Berekening

5. Antwoord + Eenheid
Opdracht 5

Slide 24 - Tekstslide

1. Gegeven

2. Gevraagd

3. Formule

4. Berekening

5. Antwoord + Eenheid
Opdracht 6

Slide 25 - Tekstslide

Gegeven: 
U = 230 V
R = 2 kΩ = 2000 Ω
Gevraagd: I
Formule:

 
Berekening: 
Uitwerking 
R=IU
I=RU
I=2000230=0,115A

Slide 26 - Tekstslide

weerstand van een metalen draad
wanneer je een een elektrisch apparaat, bijv. een tv of een lampje aan zet, dan wordt deze ook altijd warm. uit ervaring weet je wellicht al dat een gloeilampje veel warmer wordt dan een televisie. Een gloeilamp heeft een metalen draad met een hoge weerstand, een gloeidraad is namelijk erg dun en kronkelig. de stroom kan hier moeilijk door heen. door de wrijving van de elektronen die door de draad gaan wordt deze draad erg warm.
de lengte van de draad 
de dikte  en de soort stof

Slide 27 - Tekstslide

weerstand van een metalen draad 
 • hoe langer de draad hoe groter de weerstand
 • hoe dikker de draad hoe kleiner de weerstand
 • de soort stof, goed bijvoorbeeld is een betere geleider dan koper.

Slide 28 - Tekstslide

a. Heb je alles van deze les begrepen?
b. Zijn er onderdelen van deze les die je nog niet zo
goed begrijpt of waar je meer uitleg voor nodig hebt?
c. Heb je nog tips of suggesties voor deze les?

Slide 29 - Open vraag