Persoonlijke en bedrijfshygiëne - Les 4 Bedrijfshygiëne

Persoonlijke en bedrijfshygiëne
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Persoonlijke en bedrijfshygiëne

Slide 1 - Tekstslide

Cursus Persoonlijk en Bedrijfshygiëne
In deze cursus komen de volgende zaken aan bod:
 • Kennis over hygiëne.
 • Kennis over besmettingsbronnen.
 • Kennis over persoonlijke hygiëne
 • Kennis over bedrijfshygiëne.
 • Hoe kun je de persoonlijke en bedrijfshygiëne verbeteren?

Slide 2 - Tekstslide

Les 4 - Bedrijfshygiëne

Slide 3 - Tekstslide

Doelen van de les
Na deze les  kun je:
 • uitleggen waar bedrijfshygiëne over gaat;
 • het belang van goede bedrijfshygiëne uitleggen;
 • voorbeelden noemen van zaken die invloed hebben op  bedrijfshygiëne;
 • een korte uitleg geven over hoe bij machine-ontwerp rekening gehouden wordt met hygiëne;
 • een korte uitleg geven over hoe het reinigingsproces opgebouwd is.

Slide 4 - Tekstslide

Waar gaat bedrijfshygiëne over?

Slide 5 - Open vraag

Bedrijfshygiëne
Bedrijfshygiëne heeft met verschillende zaken binnen het bedrijf te maken, o.a. met:
- ontwerp bedrijfspand/productieruimte;
- ontwerp machines (zodat deze goed te reinigen zijn);
- goed reinigingsproces van zowel machines als productieruimte;
- persoonlijke hygiëne en het hygiënisch werken van medewerkers.

Slide 6 - Tekstslide

Waarom is bedrijfshygiëne belangrijk?
A
Dan ziet het bedrijf er netjes uit
B
Dan blijft het product langer houdbaar
C
De werkgever ziet dat graag
D
Dan ziet het product er netjes uit.

Slide 7 - Quizvraag

Bedrijfshygiëne - productieruimte
Bij het ontwerpen en bouwen van een bedrijfsruimte zal rekening gehouden moeten worden met de functie en de wettelijke eisen die gesteld worden. 

Bij een productieruimte voor levensmiddelen zijn specifieke (wettelijke) eisen gesteld aan het ontwerp van de te gebruiken materialen en constructie.

Slide 8 - Tekstslide

Bedrijfshygiëne - productieruimte
Hygiënisch ontwerp productieruimte:
 • de muren en vloeren moeten goed te reinigen zijn;
 • de vloer loopt op afschot;
 • verbinding muur vloer is 'rond/gebogen' en niet in een hoek van 90 graden;
 • de vloer en de ruimtes tussen de machines moeten goed bereikbaar zijn voor schoonmaak.

Slide 9 - Tekstslide

Bedrijfshygiëne - productieruimte
Vloeren op afschot, dat betekent dat de vloer een beetje schuin afloopt zodat het water naar de goot  gaat.

Slide 10 - Tekstslide

Bedrijfshygiëne - productieruimte
Hoeken vloer met de wand zijn wat afgerond zodat vuil daar niet kan ophopen en vast gaat zitten.


Slide 11 - Tekstslide

Bedrijfshygiëne - machineontwerp
Machines moeten ontworpen worden conform EN 1672-2. 
Binnen de EU wordt bij het ontwerpen van machines die worden gebruikt in de productieketen van voedselbereiding vaak gebruik gemaakt van de EN 1672-2. Deze norm bevat aanbevelingen met betrekking tot hygiëne eisen.

Slide 12 - Tekstslide

Bedrijfshygiëne - machineontwerp
Uitgangspunt:
“Machines bestemd voor gebruik met levensmiddelen of voor cosmetische of farmaceutische producten moeten zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat elk risico voor infectie-, ziekte- en besmettingsrisico wordt voorkomen”
Slide 13 - Tekstslide

Bedrijfshygiëne - machineontwerp
Belangrijkste voorschriften :
 • Materialen in contact met levensmiddelen moeten aan de desbetreffende richtlijnen voldoen.
 • De machine moet zodanig zijn ontworpen dat deze voor elk gebruik gereinigd kan worden.
 • Alle oppervlakken die in aanraking met voedsel moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Slide 14 - Tekstslide

Bedrijfshygiëne - machineontwerp

Slide 15 - Tekstslide

Bedrijfshygiëne - Reiniging en Desinfectie

Slide 16 - Tekstslide

Wat is reinigen?

Slide 17 - Woordweb

Wat is desinfecteren?

Slide 18 - Woordweb

Noem meerdere redenen waarom goed reinigen belangrijk is?

Slide 19 - Woordweb

Bedrijfshygiëne - Reiniging en desinfectie

Waarom Reinigen?
 • Zonder een goede reiniging worden de grondstoffen of tussenproducten in het productieproces besmet.
 • Micro-organismen kunnen in goed groeien in productresten.
 • Vuil en productresten verslechteren de werking van reinigings- en desinfectiemiddelen.
 • Vuil en productresten verslechteren de werking van machines.

Slide 20 - Tekstslide

Bedrijfshygiëne - Reiniging en desinfectie

Reinigen
Is het verwijderen van voedselresten en andere materialen waar micro-organismen in kunnen groeien, dit om te voorkomen dat het product bederft of het eten ervan voor ziekte zorgt.

Desinfecteren
Desinfecteren is het verwijderen (doden) van micro-organismen

Slide 21 - Tekstslide

Bedrijfshygiëne - Reiniging en desinfectie

Het proces van reinigen
en desinfecteren gebeurt
in een vaste volgorde.

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Waarom wordt de schoonmaak volgens een bepaalde volgorde gedaan?

Slide 24 - Open vraag

Bedrijfshygiëne - Reiniging en desinfectie

De soorten vuil, die op
een oppervlakte kunnen 
voorkomen na het 
produceren van 
een voedingsmiddel, 
zijn:

Slide 25 - Tekstslide

Loszittend grof vuil
Gemakkelijk te verwijderen (bijv. etensresten op een bord)

Voorbeelden voedingsindustrie:
 • stukjes groenten na het snijden
 • kleine stukjes vlees
 • zand bij verwerking van aardappelen
 • meelresten

Slide 26 - Tekstslide

Vastzittend organisch vuil
Moeilijker te verwijderen
 • Afkomstig uit het product of grondstof
 • Niet altijd zichtbaar
 • Hechten aan de oppervlakte

Reinigen: meer energie en reinigingsmiddel is nodig. 
Bijv. eiwitten of frituurvet

Slide 27 - Tekstslide

Vastzittend anorganisch vuil
Zeer moeilijk te verwijderen

Bijv. kalkaanslag

Slide 28 - Tekstslide

Micro-organismen
In alle, hiervoor genoemde lagen komen micro-organismen voor.

Na het reinigen blijven nog
micro-organismen achter, 
vandaar dat desinfecteren
noodzakelijk is.

Slide 29 - Tekstslide

Check - Doelen van de les
Na deze les  kun je:
 • uitleggen waar bedrijfshygiëne over gaat;
 • het belang van goede bedrijfshygiëne uitleggen;
 • voorbeelden noemen van zaken die invloed hebben op  bedrijfshygiëne;
 • een korte uitleg geven over hoe bij machine-ontwerp rekening gehouden wordt met hygiëne;
 • een korte uitleg geven over hoe het reinigingsproces opgebouwd is.

Slide 30 - Tekstslide