Desinfectie

Desinfectie
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Desinfectie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud les:
 • Desinfecteren
 • Desinfectieprogramma's
 • Desinfectiemethoden
 • Desinfectiemiddelen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Jij:
 • Weet dat reiniging bedoeld is voor het verwijderen van vuil en desinfecteren het afdoden van micro-organismen
 • Kent meerdere verschillende desinfectiemethoden

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Desinfecteren
Wat betekenen de volgende begrippen? 
Wat zijn de verschillen?
Zoek op!

 • Reinigen
 • Desinfecteren
 • Steriliseren

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De begrippen
Reinigen = het verwijderen van productresten en vuil.

Desinfecteren =  het doden van de micro-organismen die na de reiniging nog zijn
achtergebleven.

Steriliseren = afdoding van alle micro-organismen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Desinfectieprogramma's 


 • Kort programma
 • Lang programma

Kort programma
Lang programma
1. Voorspoelen
1. Voorspoelen
2. Reinigen & desinfecteren
2. Reinigen
-
3. Tussenspoelen
-
4. Desinfecteren
-
5. Naspoelen

Slide 6 - Tekstslide

Deze gecombineerde middelen hebben als voordeel, dat je maar één  in plaats van twee middelen gebruikt, zodat je tijd en geld bespaart. Gecombineerde  middelen zijn echter slechts toe te passen als na voorspoelen met water geen al te grote hoeveelheden voedingsmiddelenresten of vuil achterblijven. Omdat een desinfectiemiddel zijn werking verliest door aanwezigheid van vuil, kan dus slechts bij lichte vervuiling gewerkt worden met een gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel. 
In situaties waar sprake is van een flinke vervuiling zullen reiniging en desinfectie als  twee gescheiden handelingen uitgevoerd moeten worden.
Desinfectiemethoden

 • Circulatiedesinfectie (CIP)
 • Stilstaande desinfectie 
 • Sproeidesinfectie
 • Stoomdesinfectie (is een vorm van steriliseren)

Slide 7 - Tekstslide

CIP: De inwerktijd is een aantal minuten. De concentratie kan laag zijn door het intensieve contact. Het desinfectiemiddel kan na gebruik weer worden opgeslagen in de opslagtank en dus meerdere malen worden gebruikt. 

Stilstaande desinfectie: materialen worden in een bak desinfectiemiddel gedompeld. Je laat dit enige tijd staan. Geschikt voor losse materialen en gereedschappen. 

Sproeien: wanneer bovenstaande methoden niet toepasbaar is. Zoals het desinfecteren van vloeren, muren of bepaalde apparatuur. Het is noodzakelijk dat de oppervlakten droog zijn, omdat desinfectiemiddel anders te veel verdund wordt. 

Stoomdesinfectie: is een vorm van steriliseren. Hierbij wordt de afdoding van m.o.'s alleen veroorzaakt door hitte. Inwerktijd moet lang genoeg zijn en alle delen moeten met de stoom in aanraking komen. 
Desinfectiemiddelen
Stoffen die door hun chemische structuur in staat zijn m.o.'s te doden. 
 • Chloorverbindingen
 • Jodoforen
 • Quateranire ammoniumverbindingen
 • Perioxiden
 • Aldehyden
 • Halogeencarbonzuren

Slide 8 - Tekstslide

Desinfectiemiddelen moeten:
– schadelijk zijn voor zoveel mogelijk micro-organismen;
– ongevaarlijk zijn voor de huid;
– een geringe corrosiviteit hebben (zo weinig mogelijk reageren met materialen);
– biologisch afbreekbaar zijn;
– goed kunnen doordringen in kieren en naden.
Welke desinfectie factoren zijn er?

Slide 9 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Desinfectie factoren
Sinnerse cirkel 

Slide 10 - Tekstslide

Om te desinfecteren is energie nodig. Er zijn drie vormen van energie besproken die  bij reinigen een rol spelen. Deze vormen van energie zijn ook van toepassing wanneer gedesinfecteerd wordt, namelijk: 
– fysische energie: afkomstig van de warmte van de desinfectie-oplossing of
stoom;
– chemische energie: afkomstig van het desinfectiemiddel;
– mechanische energie: afkomstig van het borstelen of schuren bij handdesinfectie,  de hoge druk bij sproeidesinfectie en van het rondpompen en van de krachtige 
stralen bij een circulatiedesinfectie.
De tijdsduur dat de bovengenoemde soorten energie inwerken en het effect van de  voorafgaande reiniging bepalen het uiteindelijke effect van een desinfectie. 
Desinfectie resultaat

 • SWAB's 
 • RODAC's 
 • Spoelmethode
 • Product controle

Slide 11 - Tekstslide

Een steriele swab (dit is een roestvrijstalen staafje van 20 cm, met aan het ene eind  een propje watten) wordt bevochtigd in een steriel buisje met verdunningsvloeistof, waarna de vochtige prop, al draaiend, grondig over het te onderzoeken oppervlak wordt gewreven. De swab wordt teruggebracht in de verdunningsvloeistof, waarna het propje voorzichtig losgedraaid wordt van het staafje en het buisje gesloten wordt. 
Het buisje met de vloeistof en swab wordt nu krachtig geschud, waarna de vloeistof  volgens de plaatmethode kan worden onderzocht.

De stempelmethode is een heel eenvoudige methode om de microbiologische  gesteldheid van effen oppervlakten na te gaan. Een gestolde voedingsbodem steekt net iets boven de rand van het petrischaaltje uit, waardoor deze rechtstreeks tegen het te onderzoeken oppervlakte gedrukt kan worden. De op het oppervlakte aanwezige micro-organismen kunnen zich aan de bodem hechten die vervolgens direct in de broedstof worden bebroedt.

Bij de spoelmethode wordt het te onderzoeken object gespoeld met een speciale steriele spoelvloeistof. De aanwezige micro-organismen komen vanaf het te onderzoeken oppervlak in deze vloeistof terecht. De vloeistof kan weer worden geënt op een geschikte voedingsbodem, zodat het aantal micro-organismen kan worden geteld.

De productcontrolemethode houdt in, dat je de eerste producten van de  gedesinfecteerde lijn gaat onderzoeken. De producten moeten eerst een tijdje worden weggezet bij 30 °C, waarna de producten worden  gecontroleerd op houdbaarheid.

Wat is het verschil tussen reinigen en desinfecteren?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Jij:
 • Weet dat reiniging bedoeld is voor het verwijderen van vuil en desinfecteren het afdoden van micro-organismen
 • Kent meerdere verschillende desinfectiemethoden

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies