4.2 De Amerikaanse Revolutie

 4.2 Revolutie in Amerika
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

 4.2 Revolutie in Amerika

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het einde van deze les weet je: 
 • waardoor de Amerikaanse Revolutie begon
 • hoe de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog verliep
 • welke bestuursvorm de Verenigde Staten kregen
Daarnaast kunnen jullie benoemen welke invloed de Verlichting heeft gehad op het uitbreken van de Amerikaanse revolutie.

Slide 2 - Tekstslide


Engelse kolonisten

 • Pas in de 17e eeuw stichtten Engelsen kolonies in het oosten van Noord-Amerika: John Smith in de kolonie Virginia (1607)
 • De kolonisten waren om verschillende redenen naar Amerika vertrokken.
 • Sommigen waren gevlucht vanwege hun geloof (Pilgrim Fathers), anderen waren gevlucht vanwege armoede en zochten een beter bestaan.
De Mayflower, het schip dat de Pilgrim Fathers in 1620 naar Amerika bracht

Slide 3 - Tekstslide

De Amerikaanse Revolutie begint
 • Engelsen stichtten vanaf 1607 kolonies aan de Amerikaanse oostkust.

 • Drie bevolkingsgroepen:
 1.  Amerikanen
 2. Afro Amerikanen
 3. Indianen (Native Americans)

 • De Amerikanen waren Britse onderdanen
 • Iedere kolonie had zijn eigen parlement

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Waar stichtten de Engelsen in Amerika hun kolonies?
A
Oost-kust
B
West-kust
C
Portland
D
Texas

Slide 6 - Quizvraag

Naast Engelsen zijn er ook andere Europeanen die naar Amerika vertrekken.
A
Duitsers
B
Fransen
C
Nederlanders
D
Ieren

Slide 7 - Quizvraag

De Amerikanen moesten zich houden aan de....
A
Amerikaanse wet
B
Russische wet
C
Engelse wet
D
Franse wet

Slide 8 - Quizvraag

De meeste mensen in Amerika waren rond 1750
A
Afro-Amerikanen
B
Blanke Amerikanen
C
Native Americans

Slide 9 - Quizvraag

Franse en Indiaanse oorlog

 • De Britten vechten in een oorlog tegen de Fransen en Indianen (Franse en Indiaanse Oorlog, 1754-1763). De oorlog kost Engeland veel geld. Daarom worden de belastingen verhoogd voor de kolonisten. 
 • De Engelse kolonisten verzetten zich steeds meer tegen Engeland.

 • Ondanks dat ze belasting moesten betalen, mochten ze niet meepraten in het Britse parlement: “No taxation without representation!
Tijdens de oorlog tussen de Engelsen en de Fransen, besloten stammen Native Americans zich aan te sluiten bij de Fransen. Ze zagen in hen een minder groot gevaar dan de Engelsen.

Slide 10 - Tekstslide

De Amerikaanse revolutie begint
 • In 1765 besloten de Engelsen dat de Amerikanen belasting moesten betalen.

 •  Amerikanen komen in verzet!

 • No Taxation without Representation

 • 1774:  de kolonies vormen het Congres

 • 1783: onafhankelijkheid kolonies  (dekolonisatie)
De Boston Tea Party (1773): Engelse kolonisten, verkleed als Indianen, gooiden Engelse thee in de haven van Boston. Zij protesteerden zo tegen de Britse Tea Act, die de Amerikanen 'verplichtte' om Britse thee te kopen.

Slide 11 - Tekstslide

Leg uit waarom de Amerikanen geen belasting wilden betalen

Slide 12 - Open vraag

Waarom richtten de Amerikanen het Congres op?
A
Ze wilden graag centrale wetgeving
B
Ze hadden een nieuw parlement nodig
C
Samen stonden ze sterker tegen de Britten

Slide 13 - Quizvraag

Dekolonisatie betekent ...
A
Het afhankelijk worden van kolonies
B
Het onafhankelijk worden van kolonies
C
Oorlog voeren tegen het moederland
D
Samenwerken tegen het moederland

Slide 14 - Quizvraag

Onafhankelijkheidsoorlog
 • Het congres vormt een leger o.l.v. George Washington 
 • In 1775 start de onafhankelijkheidsoorlog  met Engeland

 • 4 juli 1776:  Het congres tekent de onafhankelijkheidsverklaring 
 • De onafhankelijkheidsverklaring is  geschreven door Thomas Jefferson en is gebaseerd op verlichte principes

 • In 1783 sluiten de Amerikanen  en Britten vrede (einde aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog)

Slide 15 - Tekstslide

Thomas Jefferson
Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring

Slide 16 - Tekstslide

1783, Vrede van Parijs

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

1607
1765
1774
1776
1783
Engelsen stichten kolonies in Amerika
De Amerikanen moeten belasting gaan betalen
De Amerikanen richten het Congres op
De Amerikanen roepen de onafhankelijkheid uit
Einde van de onafhankelijkheidsoorlog

Slide 19 - Sleepvraag

Het bestuur van de Verenigde Staten
1787 : De VS krijgt een grondwet

 • Bondsstaat of federatie
 • Driemachtenleer (Trias Politica) van Montesquieu
 • Grondrechten (Bill of Rights)

Slide 20 - Tekstslide

Wie heeft de
wetgevende macht in de VS?
A
De Senaat
B
Het huis van Afgevaardigden
C
Rechters
D
de president

Slide 21 - Quizvraag

Wie heeft de uitvoerende macht in de VS?
A
Het Congres
B
De president
C
Het Hooggerechtshof
D
De Senaat

Slide 22 - Quizvraag

Hoe werken de Amerikaanse presidentsverkiezingen?

Slide 23 - Tekstslide

2

Slide 24 - Video

00:35
Huh? Zei hij nou dat je niet de meeste stemmen hoeft te hebben om de verkiezing te winnen?
A
Ja, dat klopt
B
Nee, dat heb je verkeerd gehoord.

Slide 25 - Quizvraag

01:47
De VS kent dus ....
A
directe verkiezingen
B
indirecte verkiezingen

Slide 26 - Quizvraag

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide