De Amerikaanse Revolutie

De Amerikaanse Revolutie
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

De Amerikaanse Revolutie

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het einde van deze les weet je: 
 • waardoor de Amerikaanse Revolutie begon
 • hoe de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog verliep
 • welke bestuursvorm de Verenigde Staten kregen
Daarnaast kunnen jullie benoemen welke invloed de Verlichting heeft gehad op het uitbreken van de Amerikaanse revolutie.

Slide 2 - Tekstslide


Oorspronkelijke bewoners 

 • De Native Americans, vermoedelijk via Siberië en Alaska naar Noord-Amerika
 • Daarna kwamen rond 1000 de Vikingen o.l.v. Leif Erikson in het oosten van Noord-Amerika. Ze noemden dit Vinland (Wijnland)
Leif Erikson 'ontdekt' Amerika, 500 jaar voor Columbus. Schilderij uit 1893.

Slide 3 - Tekstslide


De eerste Europese kolonisten

 • Columbus kwam in 1492 aan in Amerika.
 • Na hem kwamen grote groepen Spanjaarden naar Midden- en Zuid-Amerika om daar te gaan wonen.
 • Kolonisatie van Noord-Amerika vanaf 1562: Spanjaarden en Fransen in Florida.
 • Nederlanders vestigden zich vanaf 1624 in Manhattan (New York)
Columbus 'ontdekt' Amerika. Columbus is nooit in Noord-Amerika geweest. In zijn vier reizen bezocht hij alleen Midden- en Zuid-Amerika.

Slide 4 - Tekstslide


Engelse kolonisten

 • Pas in de 17e eeuw stichtten Engelsen kolonies in het oosten van Noord-Amerika: John Smith in de kolonie Virginia (1607)
 • De kolonisten waren om verschillende redenen naar Amerika vertrokken.
 • Sommigen waren gevlucht vanwege hun geloof (Pilgrim Fathers), anderen waren gevlucht vanwege armoede en zochten een beter bestaan.
De Mayflower, het schip dat de Pilgrim Fathers in 1620 naar Amerika bracht

Slide 5 - Tekstslide

Maak vraag 2 tot en met 5 in de bookwidget

Slide 6 - Tekstslide

Waar stichtten de Engelsen in Amerika hun kolonies?
A
Oost-kust
B
West-kust
C
Portland
D
Texas

Slide 7 - Quizvraag

Naast Engelsen zijn er ook andere Europeanen die naar Amerika vertrekken.
A
Duitsers
B
Fransen
C
Nederlanders
D
Ieren

Slide 8 - Quizvraag

De kolonisten in de 13 kolonies moesten zich houden aan de....
A
Amerikaanse wet
B
Russische wet
C
Engelse wet
D
Franse wet

Slide 9 - Quizvraag

De meeste mensen in Amerika waren rond 1750
A
Afro-Amerikanen
B
Blanke Amerikanen
C
Native Americans

Slide 10 - Quizvraag

Slide 11 - Video

13 kolonies

1. Politiek
* kenden een ruime mate van zelfbestuur 
* Elke kolonie had een eigen gekozen parlement dat samenwerkte met de Engelse gouverneur.
*Geen vertegenwoordiging in Engelse parlement (Londen)
2. Economisch:
* ten dienste van de Engelse mercantilistische politiek  (aanleveren goedkope grondstoffen, afnemen dure afgewerkte producten)
* trachtten deze beperkingen te omzeilen (zodat in praktijk er vrijhandel is) en betalen geen belastingen
3. Cultureel:
* Godsdienstvrijheid
Aanvankelijk hadden de kolonisten weinig last met het Engelse bestuur - Engeland was ver weg en niet bemoeizuchtig. 
Het waren dus 13 aparte kolonies! niet 1 gebied
De kolonies verschilden onderling ook.
Ze konden samenwerken, maar hadden geen inspraak bij de andere kolonie.

Slide 12 - Tekstslide

13 kolonies
- Noorden: kleine landbouwbedrijven en kleinschalige ambachtelijke nijverheid
- Zuiden: grote plantages van rijke grootgrondbezitters die bewerkt werden door negerslaven.

Kustgebieden van het noorden en middenkolonies kenden vroegkapitalistische ontwikkeling (steden zoals New York, Philadelphia en Boston).
Hier vond men banken, grote manufacturen, handelsmaatschappijen en scheepswerven
Zuiden: de grote plantages met slaven

Westelijk: de 'Frontier' - in handen van Native Americans. Onontgonnen binnenland


Slide 13 - Tekstslide

Franse en Indiaanse oorlog

 • De Britten vechten in een oorlog tegen de Fransen en Native Americans (Indianen). In de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) verloor Frankrijk al zijn gebieden waardoor de Britse heerschappij op het continent werd bevestigd.
 • De oorlog kost Engeland veel geld. Daarom worden de belastingen verhoogd voor de kolonisten. 
 • De Engelse kolonisten verzetten zich steeds meer tegen Engeland.

 • Ondanks dat ze belasting moesten betalen, mochten ze niet meepraten in het Britse parlement: “No taxation without representation!

Slide 14 - Tekstslide

Kolonisten worden bozer

 • Geen vrijhandel meer!
  De kolonisten mochten alleen maar spullen kopen van en verkopen aan moederland - tot 1763 werden deze wetten ontoken, maar vanaf 1764 begon het Engelse parlement op te treden tegen overtredingen


 • Belastingen! financiële kater van de oorlog. Engeland vond dat ook de kolonisten de oorlogsschuld en hun bescherming moesten meebetalen

 • Kolonisten hadden geen inspraak op Britse politiek die hen nu veel regels/belastingen oplegde.

Slide 15 - Tekstslide

'Geen belasting zonder vertegenwoordiging'
nieuwe belastingen
Invoerrechten op suiker, glas, papier, thee en een zegelbelasting opgelegd door het Britse parlement.
Vreedzaam verzet
Aanvankelijk verliep het verzet vreedzaam: petities en boycot van belastingen.

Tea tea tea
Engeland trok de meeste wetten terug in, enkel de belastingen op thee werden om principiële redenen behouden.
Verzet wordt ideologisch
Waar het verzet aanvankelijk economisch was, kreeg het nu een meer politiek en ideologisch karakter.

Slide 16 - Tekstslide

The Boston Massacre 1770

Toen een groep Britse soldaten door een menigte kolonisten werd uitgescholden, raakten ze in paniek en openden het vuur. Er vielen maar 5 doden, maar desondanks is het incident de geschiedenis ingegaan als "The Boston Massacre"Is dit beeld op het schilderij volledig betrouwbaar?
Bron
The Bloody Massacre afgebeeld in King Street Boston op 5 maart 1770, a copper engraving by Paul Revere modeled on a drawing by Henry Pelham,1770.

Slide 17 - Tekstslide

0

Slide 18 - Video


De Boston Teaparty (1)

 • De kolonisten wilden geen belasting meer betalen over de geïmporteerde Engelse thee. Ze gingen daarom thee smokkelen.
 • In 1773 verleende de Engelse regering de Britse Oost-Indische Compagnie het monopolie op het importeren van thee uit Azië.
 • De kolonisten gingen deze thee boycotten en dronken alleen nog maar gesmokkelde thee om zo de Britten te straffen (geen winst op theeverkoop)

Slide 19 - Tekstslide


De Boston Teaparty (2)

 • De Engelsen besloten hun thee goedkoper te maken dan de gesmokkelde thee (Tea Act = Thee wet)

 • In Boston bereikten drie Engelse theeschepen de haven.
 • In de nacht van 16 december 1773, werden de schepen bestormd door een groep als indianen verklede kolonisten en gooien alle thee overboord: de Boston Teaparty
 • de andere kolonieën zijn solidair en roepen op tot  een boycot tegen Britse producten
 • 1774: 13 kolonies richten Congres op

Slide 20 - Tekstslide

0

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Oorlog met Engeland 
1775-1783

 • Het leger van de dertien koloniën werd geleid door generaal George Washington.
 • Voor Engeland is de oorlog lastig en kostbaar vanwege de afstand.

Slide 23 - Tekstslide

Thomas Jefferson
Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring

Slide 24 - Tekstslide

Onafhankelijkheidsverklaring - 4 juli 1776: 
Geschreven door verlicht denker 'Thomas Jefferson'
Alle mensen gelijk geschapen
Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en geluk
De regering moet deze rechten beschermen
Anders mag het volk de regering veranderen/afzetten

Slide 25 - Tekstslide

Oorlog met Engeland 
1775-1783

 • Het leger van de dertien koloniën werd geleid door generaal George Washington.
 • Voor Engeland is de oorlog lastig en kostbaar vanwege de afstand.
 • Door de steun van Engelands vijanden (Spanje, Holland, Frankrijk, Rusland en Pruisen) keert het tij

 • In 1781 werd het Engelse leger verslagen bij Yorktown
 • De vrede van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog getekend in Parijs in 1783
Schilderij van de ondertekening van de vrede in 1783. Het schilderij is nooit afgemaakt omdat de Britten weigerden model te staan.

Slide 26 - Tekstslide

Dit gebied werd bij de Vrede van Parijs overgedragen aan de Verenigde Staten.
De eerste 13 staten van de Verenigde Staten.
Maak vraag 6 in de Bookwidget

Slide 27 - Tekstslide

1607
1765
1774
1776
1783
Engelsen stichten kolonies in Amerika
De Amerikanen moeten belasting gaan betalen
De Amerikanen richten het Congres op
De Amerikanen roepen de onafhankelijkheid uit
Einde van de onafhankelijkheidsoorlog

Slide 28 - Sleepvraag

Leg uit waarom de Amerikanen geen belasting wilden betalen

Slide 29 - Open vraag

Waarom richtten de Amerikanen het Congres op?
A
Ze wilden graag centrale wetgeving
B
Ze hadden een nieuw parlement nodig
C
Samen stonden ze sterker tegen de Britten

Slide 30 - Quizvraag

Dekolonisatie betekent ...
A
Het afhankelijk worden van kolonies
B
Het onafhankelijk worden van kolonies
C
Oorlog voeren tegen het moederland
D
Samenwerken tegen het moederland

Slide 31 - Quizvraag

Slide 32 - Video

Het bestuur van de Verenigde Staten
1787 : De VS krijgt een grondwet

 • Federale staat: staat gevormd door verschillende deelstaten die verbonden zijn door een nationale overheid (regering is verantwoordelijk voor buitenlandse politiek, defensie en economische politiek)
 • Driemachtenleer (Trias Politica) van Montesquieu
 • Grondrechten (Bill of Rights)

Slide 33 - Tekstslide

Wie heeft de
wetgevende macht in de VS?
A
De Senaat
B
Het huis van Afgevaardigden
C
Rechters
D
de president

Slide 34 - Quizvraag

Wie heeft de uitvoerende macht in de VS?
A
Het Congres
B
De president
C
Het Hooggerechtshof
D
De Senaat

Slide 35 - Quizvraag

Waarom past de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring/het bestuur bij de ideeën van de verlichting?

Slide 36 - Open vraag

Slide 37 - Tekstslide

Wat is het systeem van Checks and Balances in Amerika?
A
wederzijdse controle tussen de president, het Congres en het Opperste Gerechtshof
B
wederzijdse controle tussen de president, het Congres en het volk
C
wederzijdse controle tussen de president, het Congres de deelstaten
D
Elk doet zijn eigen ding

Slide 38 - Quizvraag

Geef 3 elementen uit de Amerikaanse grondwet, die de invloed van de ideeën van de Verlichte filosofen aantonen

Slide 39 - Open vraag

Hoe werken de Amerikaanse presidentsverkiezingen?

Slide 40 - Tekstslide

2

Slide 41 - Video

00:35
Zei hij nou dat je niet de meeste stemmen hoeft te hebben om de verkiezing te winnen?
A
Ja, dat klopt
B
Nee, dat heb je verkeerd gehoord.

Slide 42 - Quizvraag

01:47
De VS kent dus ....
A
directe verkiezingen
B
indirecte verkiezingen

Slide 43 - Quizvraag

Slide 44 - Tekstslide

Slide 45 - Tekstslide

Belangrijke gebeurtenissen
- Boston Tea Party (17 december 1773)
- Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783)
- Declaration of Independence (4 juli 1776)
- Amerikaanse Grondwet + Bill of Rights (1787)
Los nu de rest van de bookwidget op

Slide 46 - Tekstslide