Besturingstechniek - Les 4 - Pneumatische besturing

Besturingstechniek - Les 4
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Besturingstechniek - Les 4

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Besturingstechniek - les 4
Planning lessen Besturingstechniek - AlmVt3.2 - Periode 3
14 januari - Les 1 - Inleiding, kennismaking besturingstechniek in het algemeen   
21 januari - Les 2 - Uitvoeringsorganen en toepassingen in de praktijk
28 januari - Les 3 - Signaalgevers en toepassingen in de praktijk
4 februari - Les 4 - Pneumatische besturing
11 februari - Les 5 - Elektrische besturing
18 februari - Les 6 a - Combinaties + Les 6b - PLC
04 maart - Les 7 - Volgorde processen
                       Les 8a - Vragen - Kennis testen
Week 10 - Toets Besturingstechniek   

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Besturingstechniek - Les 4
Wat weet je nog van de vorige les?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat doet een signaalgever in een stuurkring?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem twee voorbeelden van pneumatische signaalgevers

Slide 5 - Open vraag

Voorbeelden van, in de les genoemde, pneumatische signaalgevers zijn:
- 3/2-ventiel
- luchtpoort
- reflexoog
Noem twee voorbeelden van elektronische signaalgevers

Slide 6 - Open vraag

Voorbeelden van, in de les genoemde, elektronische signaalgevers zijn:
- handschakelaar = lichtknopje
- mechanisch bediende schakelaar
- optisch benaderingsschakelaar
- inductieve benaderingsschakelaar = inducitie kookplaat
- capacitieve benaderingsschakelaar
- signaalgevers voor druk, temperatuur en niveau = verwarmingsketel.
Besturingstechniek - Les 4
Leerdoelen les 4 - Pneumatische besturing
 • Jij kunt de pneumatische basis-schakelingen onderscheiden
 • Jij kunt uitleg geven over de werking van de 'ja-functie'
 • Jij kunt uitleg geven over de werking van de 'niet-functie'
 • Jij kunt uitleg geven over de werking van de 'en-functie'
 • Jij kunt uitleg geven over de werking van de 'of-functie'
 • Jij kunt een 'waarheidstabel' van een schakeling maken

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing
Een pneumatische besturing krijgt pneumatische
 signalen binnen, afkomstig van de signaalgevers.
Op basis van de signalen stuurt de besturing
pneumatische commando's uit.
De commando's gaan naar de hoofdschakel-
elementen, deze sturen de uitvoerorganen aan.'
In de stuurkring is de besturing dus te vinden 
tussen de signaalgevers en de hoofdschakelelementen.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing
Binaire signalen en commando's hebben steeds twee mogelijke waarden
Deze twee waarden coderen we met nul (0) of één (1). 

We zullen vier pneumatische basis-schakelingen onderscheiden:
-  ja-functie;
-  niet-functie;
-  en-functie;
-  of-functie.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - 0 en 1
Signaalgevers
Het 3/2-venitel heeft twee mogelijke standen: 
niet bediend of wel bediend.
Bij een handbediend 3/2-venitel krijgen we de
bediende stand door op de knop te drukken.

signaalgevers:  niet bediend  = 0
                                 wel bediend   = 1

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - 0 en 1
Het signaal van het 3/2-ventiel heeft ook 
twee mogelijke waarden:
geen luchtdruk en wel luchtdruk.Pneumatisch signaal: geen luchtdruk  = 0
                                                wel luchtdruk     = 1

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - 0 en 1
Uitvoerorganen

De pneumatische cilindeer is een binair uitvoerorgaan.
Het heeft twee mogelijke standen: IN en UIT.
Ook deze twee standen coderen we met 0 en 1.

Cilinder (uitvoerorgaan):  IN     = 0
                                                      UIT  = 1

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - 0 en 1
Het pneumatische commando naar een hoofdschakel-element heeft ook twee mogelijke waarden.

Pneumatisch commando:  geen luchtdruk  = 0
                                                          wel luchtdruk     = 1

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - 0 en 1
Het veerretour 5/2- ventiel


Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing
In schema's en waarheidstabellen worden:

- de signaalgevers aangeduid 
   met een kleine letter.

- de uitvoerorganen aangeduid 
   met een hoofdletter.
Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing
Waarheidstabel

In waarheidstabel staan alle mogelijke combinaties van de schakelstanden van de signaalgevers.
Bij elke combinatie kunnen we de stand van het uitvoerorgaan (0 of 1) aflezen.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - JA
Een enkelwerkende pneumatische 
cilinder met een 3/2-ventiel.
Het ventiel is handbediend, veerretour 
en normaal gesloten (NC).


Als het ventiel niet bediend is, dan is
de cilinder IN.
Als het ventiel wel bediend is, dan is
de cilinder UIT

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - JA

Slide 18 - Tekstslide

Voorbeeld van een pneumatische ja-functie is de automatische opening van een deur. Drukknop indrukken, deur gaat open, knop los laten dan wordt contact onderbroken en gaat de deur weer dicht.

Voorbeeld 'roldeuren' tussen productieafdelingen. Deze zijn te openen door druk op de knop of 'ruk' aan touw. Deur sluit weer automatisch.

Pneumatische besturing - JA
Waarheidstabel
Uit deze tabel kunnen de werking van 
pneumatische installaties worden afgelezen.

JA-functie
Een schakeling die precies deze waarheidstabel heeft wordt een JA-funtie genoemd.
De basisschakelingen worden ook wel logische basisfuncties genoemd. De codering 0 en 1 is gebaseerd op logica.

Slide 19 - Tekstslide

Voorbeeld van een pneumatische ja-functie is de automatische opening van een deur. Drukknop indrukken, deur gaat open, knop los laten dan wordt contact onderbroken en gaat de deur weer dicht.
Pneumatische besturing - JA
Waarheidstabel
In de waarheidstabel staan alle 
schakelstanden van de signaalgevers.
Bij elke schakelstand kunnen we de 
stand van het uitvoerorgaan aflezen.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - JA
Maak van nevenstaande installatie 
een waarheidstabel.


Geef de schakelformule voor
nevenstaande installatie.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - JA

Slide 22 - Tekstslide

Ja-functie: schakelformule A = v

A gaat uit op het moment dat v bediend wordt.

A gaat niet uit als v niet bediend is.
Pneumatische besturing - NIET
NIET-functie

De NIET-functie wordt ook wel de inverse (= omgekeerde) functie genoemd.
Het signaal van een NIET-functie wordt dan het omgekeerde signaal genoemd.Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - NIET
De installatie van bijgevoegde afbeelding
werkt als volgt:

- Als het ventiel niet bediend is staat de 
cilinder uit. (afbeelding a)

- Als het ventiel wel bediend is, knop indrukken,
gaat de cilinder in. (afbeelding b)

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - NIET

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - NIET

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - EN
De EN-klep wordt ook wel tweedruk-ventiel genoemd.

Beide bedieningen moeten worden 
ingeschakeld om een pneumatische
stroom te krijgen.

Vaak is dit uit veiligheid!

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - EN
Maak van nevenstaande installatie een
waarheidstabel.

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - EN

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - EN

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - EN
Werking van de EN-klep

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - OF
Bij een OF-functie wordt de pneumatische stroom via het ene of het andere ventiel òf via beide ventielen gestuurd.

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - OF
Maak een waarheidstabel van het OF-ventiel

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pneumatische besturing - OF

Slide 34 - Tekstslide

Waarheidstabel, bevat andere letters dan afbeelding.

a = h
b = v
U= C
Pneumatische besturing
Samenvatting van de basisfuncties.

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Besturingstechniek - Les 4
Zijn er nog vragen of onduidelijkheden over de lesstof?


Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Besturingstechniek - Les 4
Check - Leerdoelen les 4 - Pneumatische besturing
 • Jij kunt de pneumatische basis-schakelingen onderscheiden
 • Jij kunt uitleg geven over de werking van de 'ja-functie'
 • Jij kunt uitleg geven over de werking van de 'niet-functie'
 • Jij kunt uitleg geven over de werking van de 'en-functie'
 • Jij kunt uitleg geven over de werking van de 'of-functie'
 • Jij kunt een 'waarheidstabel' van een schakeling maken

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies