תערובות תהליך פיזיקלי

תהליך פיזיקלי
שינוי שחל בחומר והגורם לשינוי צורתו, מבנהו או מקומו

בשינוי פיזיקלי הרכב החומר ותכונותיו לא משתנים
מגיב
תוצר
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
SciencePrimary Education

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

תהליך פיזיקלי
שינוי שחל בחומר והגורם לשינוי צורתו, מבנהו או מקומו

בשינוי פיזיקלי הרכב החומר ותכונותיו לא משתנים
מגיב
תוצר

Slide 1 - Tekstslide

תהליך פיזיקלי
שינוי שחל בחומר והגורם לשינוי צורתו, מבנהו או מקומו

בשינוי פיזיקלי הרכב החומר ותכונותיו לא משתנים
מגיב
תוצר

Slide 2 - Tekstslide

תערובות, תמיסות ותהליך פיזיקלי

Slide 3 - Tekstslide

ייבוש הכביסה הוא דוגמה לתהליך
A
פיזיקלי
B
כימי

Slide 4 - Quizvraag

היווצרות חלודה היא דוגמה לתהליך
A
פיזיקלי
B
כימי

Slide 5 - Quizvraag

יצירת עננים היא תהליך
A
פיזיקלי
B
כימי

Slide 6 - Quizvraag

טיגון בצל הוא תהליך
A
פיזיקלי
B
כימי

Slide 7 - Quizvraag

בעירת גפרור היא תהליך
A
פיזיקלי
B
כימי

Slide 8 - Quizvraag

שבירת זכוכית היא תהליך
A
פיזיקלי
B
כימי

Slide 9 - Quizvraag

התהליך המתואר בתמונה הוא
A
פיזיקלי
B
כימי

Slide 10 - Quizvraag

מעברי מצבי צבירה ותהליכי המסה
הם תהליכים פיזיקליים
.

Slide 11 - Tekstslide

המעבר בין מצב צבירה נוזלי למצב צבירה גזי נקרא
A
אידוי
B
המסה
C
המראה
D
התכה

Slide 12 - Quizvraag

המעבר בין מצב צבירה מוצק למצב צבירה גזי
A
אידוי
B
המסה
C
המראה
D
התכה

Slide 13 - Quizvraag

נוסיף כפית של מלח שולחן לכוס המכילה מים
"לאחר ערבוב המלח "נעלם

A
אידוי
B
המסה
C
המראה
D
התכה

Slide 14 - Quizvraag

מוצק שהופך לנוזל (כמו שוקולד בקיץ)
A
אידוי
B
המסה
C
המראה
D
התכה

Slide 15 - Quizvraag

תערובת
לתערובת אין נוסחה
היחס בין החומרים איננו קבוע
אין לה תכונות קבועות

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

תכונות התערובת
צירוף של כמה חומרים טהורים
שני חומרים או יותר שאין קשר כימי ביניהם
כל חומר שומר על תכונותיו

Slide 18 - Tekstslide

ערבבנו ל מלח שולחן בכוס המכילה מים
"לאחר הערבוב, המלח "נעלם
?מה נוצר

A
תערובת הטרוגנית
B
תערובת הומוגנית
C
יסוד
D
תרכובת

Slide 19 - Quizvraag

ערבוב סוכר בקפה הוא
A
התכה
B
המסה
C
המראה
D
אידוי

Slide 20 - Quizvraag

ערבבנו סוכר בקפה
?מה נוצר

A
תערובת הטרוגנית
B
תערובת הומוגנית
C
יסוד
D
תרכובת

Slide 21 - Quizvraag

מי ברז זו תערובת
A
הומוגנית
B
הטרוגנית

Slide 22 - Quizvraag

מים ובוץ זו תערובת
A
הומוגנית
B
הטרוגנית

Slide 23 - Quizvraag

גופרית ואבקת ברזל זו תערובת
A
הומוגנית
B
הטרוגנית

Slide 24 - Quizvraag