H-4 Kracht en beweging Voorkennis-2

Hoofdstuk 4
Kracht en beweging
Voorkennis 
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4
Kracht en beweging
Voorkennis 

Slide 1 - Tekstslide

lesindeling
bespreken opgaven les voorkennis-1
leerdoelen les voorkennis-2
opdracht voorkennistoets

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
  • Je kunt een snelheid-tijddiagram of (v,t)-diagram aflezen.
  • Je kunt in een plaats-tijddiagram of (x,t)-diagram bij een tijdstip de bijbehorende plaats aflezen en omgekeerd.
  • Je kunt de gemiddelde snelheid berekenen in m/s en km/h.
  • Je kunt beschrijven wat de gevolgen voor een voorwerp zijn als er een kracht op werkt.
  • Je kunt verschillende krachten beschrijven.
  • Je kunt de zwaartekracht op een massa berekenen.
  • Je kunt een kracht tekenen door gebruik te maken van een krachtenschaal.
  • Je kunt de resulterende kracht berekenen van krachten die in dezelfde lijn liggen.

Slide 3 - Tekstslide

Je kunt een snelheid-tijddiagram
of (v,t)-diagram aflezen.
v,t-diagram
De snelheid neemt elke seconde
met dezelfde grootte toe.
EEN EENPARIG VERSNELDE BEWEGING
v,t-diagram
De snelheid neemt elke seconde
met dezelfde grootte af.
EEN EENPARIG VERTRAAGDE BEWEGING
v,t-diagram
De snelheid blijft elke seconde
gelijk
EEN EENPARIGE BEWEGING

Slide 4 - Tekstslide

Je kunt in een plaats-tijddiagram of (x,t)-diagram bij een tijdstip de bijbehorende plaats aflezen en omgekeerd.
x,t-diagram
de afstand die wordt afgelegd per seconde
wordt steeds groter
EEN VERSNELDE BEWEGING
x,t-daigram
de afstand die wordt afgelegd per seconde
wordt steeds kleiner
EEN VERTRAAGDE BEWEGING
x,t-diagram
de afstand die wordt afgelegd per seconde
blijft gelijk
EEN EENPARIGE BEWEGING

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Je kunt de gemiddelde snelheid berekenen
in m/s en km/h.

Slide 7 - Tekstslide

Je kunt beschrijven wat de gevolgen voor een voorwerp zijn als er een kracht op werkt.
verandering van vorm
verandering van beweging
tijdelijk
elastisch
blijvend
plastisch
andere
snelheid
andere
richting

Slide 8 - Tekstslide

Je kunt verschillende krachten beschrijven.
Spierkracht
Veerkracht
Spankracht
Zwaartekracht
Magnetische kracht

Slide 9 - Tekstslide

Je kunt de zwaartekracht op een massa berekenen.
De zwaartekracht op een voorwerp bereken je met deze formule:


daarin is
      Fz   de zwaartekracht in Newton (N)
      m  de massa in kilogram (kg)
      g  de sterkte van de zwaartekracht per kilogram op aarde (9,8 N/kg)
Fz  =  m  x  g

Slide 10 - Tekstslide

Je kunt een kracht tekenen door gebruik te maken van een krachtenschaal.
De lengte van de vector laat zien hoe groot de kracht is.
1cm10N
5 cm
dus 50 N
1cm50N
5 cm
dus 250 N

Slide 11 - Tekstslide

Je kunt de resulterende kracht berekenen van krachten die in dezelfde lijn liggen.
F(spier)
F(spier)
Beide kracht zijn even groot.
Maar tegengesteld gericht.
Het resultaat is 0 N.

Slide 12 - Tekstslide

Opdracht
Maak nu de voorkennistoets van H-4

Slide 13 - Tekstslide