Interculturele communicatie

Interculturele Communicatie
Interculturele communicatie
Communicatie, lesweek 6
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Interculturele Communicatie
Interculturele communicatie
Communicatie, lesweek 6

Slide 1 - Tekstslide

Waar denk je aan bij interculturele communicatie

Slide 2 - Woordweb

Interculturele communicatie

interculturele communicatie = de communicatie tussen mensen van een verschillende cultuur. (geloof, land, geslacht, leeftijd, etc.)

Wanneer je met iemand uit een andere cultuur communiceert, kunnen er misverstanden ontstaan door cultuurverschillen of door een andere kijk op de wereld. 

Slide 3 - Tekstslide

Wat is interculturele communicatie?
A
Praten over kunst
B
communicatie op hoog niveau (ministers)
C
Communicatie tussen mensen uit verschillende culturen
D
Zingen in klassiek muziekstuk

Slide 4 - Quizvraag

Interculturele communicatie 
Diversitieit
Non-verbale communicatie gebruiken
Tolk inzetten bij anderstaligen 
Cultuurverschillen tussen mensen 

Slide 5 - Tekstslide

Diversiteit
= grote verscheidenheid

Slide 6 - Tekstslide

Culturele diversiteit 
Mensen verschillen in:
- Culturele afkomst
- Leeftijd
- Sekse
- Nationaliteit
- Seksuele geaardheid
- Religie
- Taalgebruik
- etc.

Slide 7 - Tekstslide

Hoe noem je het feit dat mensen verschillen o.a. afkomst, leeftijd, sekse, nationaliteit, seksuele geaardheid, religie en taalgebruik?
A
Diversiteit
B
Culturele identiteit
C
Interculturele communicatie

Slide 8 - Quizvraag

Culturele diversiteit
= de verscheidenheid aan culturen binnen een (specifieke) land, regio, ed. 

Slide 9 - Tekstslide

Opdracht
Bekijk de aflevering van Puberruil en schrijf voor jezelf op welke voorbeelden van culturele diversiteit je ziet.

Slide 10 - Tekstslide

Welke voorbeelden van culturele diversiteit haal jij uit het filmpje.

Slide 11 - Open vraag

Noem drie voorbeelden van culturele diversiteit in Nederland

Slide 12 - Open vraag

Onderdelen van cultuur
- Taal: systeem van spraak, gebarentaal, schrift om iets duidelijk te maken
Moedertaal: 1e taal, van jongsaf aan.
2e taalverwerving: taal die je later leert
- Lichaamstaal nonverbaal en via gebaren, gezichtsuitdrukkingen, lichaamshouding, oogcon-
   tact


Slide 13 - Tekstslide

Verschillen tussen talen
(die kunnen leiden tot communicatieproblemen)
- Gezegdes en uitdrukkingen
   bv. hond in de pot vinden
- Lichaamstaal
   bv. iemand wenken
- Emotionele ladingen
   bv. elkaar aankijken als je met elkaar praat
- Onbekende begrippen
   bv. vaktaal gebruiken


Slide 14 - Tekstslide

Onderdelen van cultuur
- waarden
   wat men belangrijk vindt in het leven

-normen 
  een gedragsregel

Slide 15 - Tekstslide

Culturen

David Pinto
3-stappenplan om met cultuurverschillen om te gaan.

1. Het leren kennen van de eigen cultuurgebonden waarden en normen
2. Het leren kennen van de cultuur gebonden waarden en normen van de ander
3. Het leren omgaan met de verschillen (en de overeenkomsten zien

Slide 16 - Tekstslide

Tips bij interculturele communicatie
  • Probeer je te verdiepen in opvattingen, normen & waarde en omgangsvormen in andere culturen
  • Respecteer andermans mening
  • Luister actief en onbevooroordeeld
  • Spreek duidelijk en niet te snel
  • Gebruik korte zinnen en makkelijke woorden
  • Wees niet te direct of zakelijk

Slide 17 - Tekstslide

Je kunt interculturele communicatie bevorderen door:
A
je bewust te zijn van je eigen cultuur, waarden en normen en je verdiepen in de cultuur van de ander
B
de waarden en normen uit je eigen cultuur als maatstaf te nemen.
C
veel gebaren te gebruiken, want die betekenen in elke cultuur hetzelfde.
D
ervan uit te gaan dat waarden, normen en culturele gewoonten onveranderlijk zijn.

Slide 18 - Quizvraag