*Formuleren H3 foutief beknopte bijzin, vwo 3

Formuleren H3
Foutief beknopte bijzin
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Formuleren H3
Foutief beknopte bijzin

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoel
Na de lessenserie kun je: 
foutief beknopte bijzinnen herkennen en verbeteren

Slide 2 - Tekstslide

Wat is een beknopte bijzin ook al weer? 

Slide 3 - Tekstslide

Bespreken opdracht 3, blz. 95
1 Omdat hij zich ergerde aan hun voortdurende gegiechel, stuurde de docent de twee meiden naar de coördinator.
Eventueel: Omdat hij flink geërgerd was door hun voortdurende gegiechel, stuurde de docent de twee meiden naar de coördinator.
Of: Omdat hij was geërgerd door hun voortdurende gegiechel, stuurde de docent de twee meiden naar de coördinator.
2 Helaas voor haar klasgenoten verbeeldt Maja zich dat ze een goede zangeres is.
3 Beloofde Kathalijne haar moeder zojuist op tijd thuis te komen?
4 Terwijl hij luid schaterde om de door Rex vertelde mop, schonk Johan ons koffie in.
Of: Terwijl hij luid schaterde om de mop die Rex vertelde / verteld had, schonk Johan ons koffie in.
5 Lopend door de kamers van de woning werden de jonggehuwden steeds enthousiaster over het pand.
Of: Door de kamers van de woning lopend werden de jonggehuwden steeds enthousiaster over het pand.
6 Na de zitting zei de rechter de enig juiste beslissing genomen te hebben.
Of: Na de zitting zei de rechter de enig juiste beslissing te hebben genomen.

Slide 4 - Tekstslide

Foutief beknopte bijzin
Bij een foutief beknopte bijzin komen het verzwegen onderwerp van de beknopte bijzin en het onderwerp van de hoofdzin niet overeen. 
Je mag de bijzin dan niet beknopt opschrijven, maar je moet de bijzin volledig uitschrijven met een onderwerp en een persoonsvorm. Soms kun je het onderwerp uit de hoofdzin halen en soms moet je zelf een passend onderwerp bedenken. 

Slide 5 - Tekstslide

Wat is er fout aan onderstaande zin?

Na een uur in de oven te hebben gestaan, smulden de gasten van de taart.

Slide 6 - Open vraag

Voorbeeld foutief beknopte bijzin
Na een uur in de oven te hebben gestaan, smulden de gasten van de taart. 
Ow van de hoofdzin is de gasten. De gasten zijn niet degenen die in de oven hebben gestaan. De taart heeft in de oven gestaan. De bijzin mag dus niet beknopt opgeschreven worden.
Goed is: Nadat de taart een uur in de oven had gestaan, ...
Let bij het uitschrijven goed op de tijd van de hoofdzin (tt of vt) 

Slide 7 - Tekstslide

Foutieve beknopte bijzin of een goede beknopte bijzin?

Eindelijk thuisgekomen, ging hij meteen naar bed.
A
Foutief
B
Goed

Slide 8 - Quizvraag

Foutieve beknopte bijzin of een goede beknopte bijzin?
Lopend naar de overkant, reed de auto hem bijna aan.


A
Foutief
B
Goed

Slide 9 - Quizvraag

Foutieve beknopte bijzin of een goede beknopte bijzin?

Na koffie gedronken te hebben, reed de bus verder.
A
Foutief
B
Goed

Slide 10 - Quizvraag

Foutieve beknopte bijzin of een goede beknopte bijzin?

Na gegeten te hebben, fietsten we weer verder.
A
Foutief
B
Goed

Slide 11 - Quizvraag

Schrijf de foutieve beknopte bijzin uit tot een volledige bijzin.

Lopend naar de overkant, reed de auto hem bijna aan.

Slide 12 - Open vraag

Schrijf de foutieve beknopte bijzin uit tot een volledige bijzin.
Na koffie gedronken te hebben, reed de bus verder.

Slide 13 - Open vraag

Slide 14 - Video

Opdracht
Blz. 98 - 99
Maak opdracht 1 en 3 
Verbeter de foutieve zinnen

Slide 15 - Tekstslide