Schrijven 010 - Artikel, rubrieken

Artikel en rubrieken
 

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Artikel en rubrieken
 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen in deze les
 • Je weet aan welke eisen een informatief artikel moet voldoen.
 • Je kunt een geschikt onderwerp voor een informatief artikel verzinnen dat aansluit op een hoofdonderwerp.
 • Je kunt een schrijfplan maken voor een informatief artikel.
 • Je kunt uitleg en argumenten verwerken in een informatief artikel.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik op de vorige les

 • In de vorige les stond het interview centraal, een interview  is een vraaggesprek dat kan bestaan uit open- en gesloten vragen.
 • Er zijn twee vormen van interviews: vraag-antwoord en een lopend verhaal. Jullie hebben nu een interview in vraag-antwoordvorm uitgewerkt.
 • In deze les beginnen jullie met een vergadering met jullie groepje, je bespreekt het interview en wat er nog moet gebeuren. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachten in deze les

Opdracht 2: vergaderen (selectie verslag)
Opdracht 3: informatief artikel
Opdracht 4: rubriek met tips
Opdracht 5: zelfverzonnen rubriek


Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2. Vergaderen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 2: Vergaderen
(a) Ga om tafel zitten. Spreek af wie van jullie de notulen maakt.
(b) Bespreek het interview. Is de tweede versie af? Zo nee, wat moet er nog aan gebeuren en wie gaat dit doen?
(c) In jullie krant moeten jullie ook een verslag uit blok 1 (over de eerste schoolweek) van één van jullie opnemen. Bespreek samen wiens verslag in de krant komt.
(d) Leg in de notulen uit waarom jullie kiezen voor dit verslag. Let op: iedereen moet het met de keuze eens zijn!

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3. informatief artikel

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat voor soort informatie verwacht je in een informatief artikel te vinden?

Slide 8 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Informatief artikel
 De schrijver probeert in een informatief artikel altijd deze vragen te beantwoorden:
 1. Wat is er gebeurd?
 2. Wie heeft ermee te maken?
 3. Waar is het gebeurd?
 4. Wanneer is het gebeurd?
 5. Waarom is het gebeurd?

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Structuur informatief artikel
Een informatief artikel bestaat in ieder geval  uit de volgende onderdelen
(meestal in deze  volgorde):
 1. Een titel: zegt kort waar het artikel over gaat
 2. Naam van de schrijver(s): staat vaak onder de titel
 3. Inleiding: korte beschrijving van het onderwerp (belangrjkste informatie uit het artikel)
 4. Middenstuk: alles wat je verder wilt vertellen in het artikel
 5. Conclusie: je vat het artikel nog even samen

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 3: informatief artikel
Jullie werken per groep aan een informatief artikel voor jullie brugklaskrant.

(a) Overleg met je groepje en kies een onderwerp voor het artikel. Het moet te maken hebben met het hoofdonderwerp van de krant: de nieuwe school/  brugklas. Het artikel moet interessant zijn voor nieuwe leerlingen.
(b) Maak een schrijfplan voor het artikel, gebruik hiervoor het formulier dat je hebt gekregen.
(c) Schrijf op basis van het schrijfplan het hele artikel. Het moet minimaal uit vier alinea's bestaan en  voorzien zijn van één afbeelding.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijfplan: hoe zat dat ook alweer?
In je schrijfplan zet je de volgende dingen:
 1.  Het onderwerp van je tekst;
 2.  Wat je over het onderwerp wilt vertellen;
 3.  Wat je met de tekst wilt bereiken, oftewel je schrijfdoel;
 4. Voor wie de tekst bedoeld is;
 5. Of er plaatjes bij moeten.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gluren bij de buren
 1. Klaar met het artikel? Wissel jullie artikel uit met een ander groepje.
 2. Kijk het artikel van het andere groepje na met behulp van het nakijkblad.
 3. Geef het ingevulde nakijkblad en het artikel terug aan jullie klasgenoten.
 4. Bekijk de feedback op jullie artikel

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4. rubriek met tips

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk advies had je van oudere leerlingen willen krijgen over naar de middelbare school gaan?

Slide 15 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 4: rubriek met tips
Je maakt met je groepje een rubriek met tips voor jullie brugklaskrant.

(a) Verzin minimaal 6 tips voor nieuwe brugklassers. Denk aan zaken die handig zijn om te weten als eersteklasser op de middelbare school.

(b) Voorzie de rubriek van minimaal één passende afbeelding.

Slide 16 - Tekstslide

Nu je al een tijdje in de brugklas zit, weet je al heel veel over je nieuwe school. Er zijn vast ook dingen die niemand je heeft verteld, maar die  wel handig waren geweest om te weten voordat je begon op deze school.
De tips kunnen bijvoorbeeld gaan over kleding en of tassen die je wel/juist niet moet hebben, het gebruik van kluisjes, dingen die handig zijn om altijd bij je te hebben enzovoort.

Gluren bij de buren

 1. Klaar met de rubriek met tips? Wissel de rubriek uit met een ander groepje.
 2.  Kijk de rubriek van het andere groepje na met behulp van het nakijkblad.
 3. Geef de rubriek en het ingevulde nakijkblad terug aan het andere groepje.
 4. Bekijk de feedback jullie hebben gekregen op jullie rubriek en herschrijf deze zonodig.
 5. Bewaar het ingevulde nakijkblad en beide versies van de rubriek goed.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

5. Zelfverzonnen rubriek

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 5: zelfverzonnen rubriek
Naast de rubriek met tips moeten jullie nog een zelfverzonnen rubriek toevoegen aan jullie brugklaskrant.

Jullie mogen zelf kiezen wat voor rubriek jullie maken. Als het onderwerp maar past bij de doelgroep en het hoofdonderwerp van de krant.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gluren bij de buren
 1. Klaar met jullie zelfverzonnen rubriek? Wissel de rubriek uit met een ander groepje.
 2.  Kijk de rubriek van het andere groepje na met behulp van het nakijkblad.
 3. Geef de rubriek en het ingevulde nakijkblad terug aan het andere groepje.
 4. Bekijk de feedback op jullie rubriek en herschrijf de rubriek zonodig.
 5. Bewaar het ingevulde nakijkblad en beide versies van de rubriek goed.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe ver ben je?
Je hebt nu de volgende  opdrachten uitgevoerd:

Opdracht 1: interview
Opdracht 2: vergaderen/ selectie verslag eerste schoolweken
Opdracht 3: informatief artikel
Opdracht 4: rubriek met tips
Opdracht 5: zelfverzonnen rubriek

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies