Schrijven 011 - Instructie, advertentie

Instructie en advertentie
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Instructie en advertentie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De doelen in deze les

 • Je kunt een instructie schrijven.
 • Je weet wat een advertentie is en je kent de kenmerken van een advertentie.
 • Je weet hoe je een tekst voor een advertentie schrijft.
 • Je weet hoe je teksten voorziet van passende plaatjes.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik op de vorige les
 • In de vorige les stonden het informatieve artikel en de rubriek centraal
 • Een informatief artikel beantwoordt de vragen: Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom?
 • Een informatief artikel bestaat meestal uit een titel, een inleiding, een middenstuk en een conclusie.
 • Een rubriek is een reeks gelijksoortige artikelen over een overkoepelend thema.
 • Deze les begint met een vergadering met je groepje, waarin jullie je artikel en rubrieken bespreken.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachten in deze les


opdracht 6: instructie voor brugklassers
opdracht 7: advertentie voor in de krant


Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbereiding: vergadering
(a) Ga met je groepje om tafel zitten voor de vergadering, één  van jullie maakt de notulen. Spreek dit eerst af wie dit doet.
(b) Bespreek  het informatieve artikel en de rubrieken die jullie gemaakt hebben. Zijn deze af? Zo nee, wat moet er nog aan gebeuren en wie gaat wat doen?
c)Werk jullie logboek en notulen bij.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

6. instructie

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem een paar kenmerken van een instructie.

Slide 7 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Instructie: hoe zat dat ook alweer?
 • In een instructie leg je informatie over hoe je iets moet doen in een logische volgorde stapsgewijs uit. 
 • Maak de verschillende stappen herkenbaar door er bijvoorbeeld cijfers, bolletjes of streepjes voor te zetten.
 • Voeg zo nodig een lijst met ingrediënten of benodigdheden toe.
 • Gebruik volgordewoorden als eerst, daarna, vervolgens en ten slotte.
 • Begin iedere stap met een werkwoord, doewoorden zoals pak en maak.
 • Gebruik korte zinnen.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 6: instructie voor brugklassers
Je hebt in blok 1 al eens een instructie geschreven. Nu ga je met je groepje een instructie schrijven voor aankomende brugklassers.

(a) Bedenk iets waar nieuwe eerstejaars een instructie voor zouden kunnen gebruiken.
(b) Schrijf een instructie voor de gekozen handeling of activiteit.
(c) Voorzie je instructie van minimaal twee plaatjes, foto's of tekeningen.

Slide 9 - Tekstslide

Mogelijke onderwerpen: boeken kaften of je schooltas inpakken.

Gluren bij de buren
 1. Klaar met jullie instructie? Wissel de instructie uit met een ander groepje.
 2. Kijk de instructie van het andere groepje na met behulp van het nakijkblad.
 3. Geef het ingevulde nakijkblad en de instructie terug aan het andere groepje.
 4. Bekijk de feedback op jullie instructie en herschrijf zonodig de instructie.
 5. Bewaar het ingevulde nakijkblad en beide versies van de instructie goed.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

7. Advertentie

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem zoveel mogelijk kenmerken van een advertentie.

Slide 12 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Advertentie
 • Een advertentie is een uiting
 die bedoeld is om het publiek te verleiden tot een aankoop of actie.
 • Geschreven advertenties hebben vaak maar weinig tekst, beeld speelt een belangrijke rol
 • Een geschreven advertentie bevat meestal een pakkende
zin die de aandacht trekt.

Slide 13 - Tekstslide

Naast geschreven advertenties heb je  ook advertenties op de radio en in de vorm van een filmpje.
Opdracht 7: advertentie

Met je groepje maak je een advertentie voor in jullie krant.
 • Prijs iets aan wat te koop is op school, bijvoorbeeld in de kantine.
 • Het doel van de advertentie is om zo veel mogelijk mensen te overtuigen om het product te kopen. 
 • Controleer de prijs van het product bij degene die het verkoopt (kantine, conciërge of iets dergelijks.

Slide 14 - Tekstslide

Misschien is er op jouw school ook wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld schriften, pennen, oordopjes of iets dergelijks te kopen. Daarvan mag je ook een advertentie maken.
Eisen aan de advertentie
De advertentie moet de volgende informatie/onderdelen bevatten:
1. Een afbeelding van het product;
2. De prijs;
3. Een korte uitleg over het product, wat het is en waarvoor het is;
4. Waar het te koop is;
5. Pakkende zin die de aandacht trekt;

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gluren bij de buren
 1. Klaar met jullie advertentie? Wissel deze uit met die van een ander groepje.
 2. Kijk de advertentie van het andere groepje na met behulp van het nakijkblad.
 3. Geef het ingevulde nakijkblad en de advertentie terug aan het andere groepje.
 4. Bekijk de feedback op jullie advertentie en verbeter zonodig de advertentie.
 5. Bewaar het ingevulde nakijkblad en beide versies van de advertentie goed. 

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vooruitblik laatste les
 • In de volgende les gaan jullie de brugklaskrant in elkaar zetten.
 • Zorg dus dat jullie voor die tijd al jullie teksten voor in de krant klaar hebben. Jullie moeten tijdens de volgende les bij de digitale versies van de teksten kunnen.
 • Maak goede afspraken met je groepje om ervoor te zorgen dat jullie alles hebben om de krant te maken .

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Checklist inhoud krant

 1. Opdracht 1: interview met schoolmedewerker
 2.  Opdracht 2: verslag eerste schoolweken
 3.  Opdracht 3: informatief artikel
 4.  Opdracht 4: rubriek met tips
 5.  Opdracht 5: zelfverzonnen rubriek
 6.  Opdracht 6: Instructie voor brugklassers
 7.  Opdracht 7: Advertentie 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies