College 2: theorievorming SAMR en Bloom

ICT Actueel
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
ICT didactiekHBOStudiejaar 1-4

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

ICT Actueel

Slide 1 - Tekstslide

5 min - intro
10 min - terugblik
20 min - terugblik concept leervraag
15 min TPACK spel
20 min - SAMR en Bloom
10 min Mayer
5 min - Exitticket
5 min - Afsluiting en vooruitblik
Agenda
 • Terugblik (ExitTicket & huiswerk)
 • Verwerking terugblik (TPACK)
 • Theorievorming: SAMR & Bloom
 • Visievorming
 • ExitTicket
 • Huiswerk

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik: ExitTicket

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik: ExitTicket (II)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik: concretiseren concept leervragen
Enkele tips:
 • Kies een overkoepelend onderdeel van het DI-model (voor welke fase zoek je een oplossing?)
 • Hulp bij formuleren:
Hoe kan ik in [lesfase 'X'] ervoor zorgen dat ze [doel 'X'] bereiken door het inzetten van [ICT-tool 'X']

Zorg ervoor dat deze drie variabelen logisch met elkaar in verband staan.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik: Huiswerk concept leervraag
 • Vorm maximaal drietallen (5 min p.p.)
 • Bevraag elkaar op de 3 concept leervragen & Plan van aanpak
 • Geef feedback, geen 'praise' geef concreet aan wat hij kan verbeteren, hoe dat kan en waarom jij dat een verbetering zou vinden.

Tips voor de peerfeedback
 1. Is de lesfase helder?
 2. Is het doel helder en logisch passend bij de lesfase?
 3. Is duidelijk wat deze interventie gaat bijdragen aan beter onderwijs?
timer
5:00

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het TPACK-model heeft als doel om...
A
vakkennis & vakdidactiek goed te combineren
B
vakkennis & ICT-didactiek goed te combineren
C
vakdidactiek& & ICT-didactiek goed te combineren
D
vakkennis, vakdidactiek & ICT-didactiek goed te combineren

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Tip: helicopterview
Maak een beredeneerde keuze over (check TPaCK uit College 1): 
• Lesinhoud (CK, binnen TPaCK) 
• Werkvorm (PK, binnen TPaCK) 
• Ict-tool       (TK, binnen TPaCK) 
• Context (buitenste cirkel met randvoorwaarde en rol docent)

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Casus TPACK
 • TPACK-triplet
 • Onderdeel van 'Kleppen dicht'
 • Vorm: viertallen


timer
10:00

Slide 9 - Tekstslide

12x didactiek
12x tech
25x inhoud --> kies 12, inclusief joker. de rest heb je in dit spel niet meer nodig.

Schud apart de 3 stapels (12, 12, 12)

iedereen krijgt 2 per stapel (6 startkaarten)

Wie de slag wint is 1 kaart kwijt, tenzij hij aan de beurt was, dan 3. Doel is om alles kwijt te raken. Alleen andere teamleden mogen oordelen wat het beste idee is.
Terugblik: TPACK
 1. Je krijgt één casus te zien.
 2. Bedenk als groep a.d.h.v. het gegeven voorbeeld zelf een casus.
 3. Noteer + toelichten: CK, PK en TK.
 4. Casus doorgeven aan de andere groep. 

 • Vorm tweetallen timer
5:00

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik: TPACK (Casus)
Authentieke casus TPACK Roberto: 01-11-2018
Een docent geeft les op 2-vmbo TG en wil graag een bedrijfskolom aanleren. Hij heeft nagedacht over de in te zetten didactiek. Hij wil de leerlingen een bedrijfskolom op een juiste volgorde laten leggen, iets wat een vast doel is voor 2-TG. Hiervoor knipt hij een bedrijfskolom op in alle losse onderdelen, die de leerlingen vervolgens op een juiste volgorde moeten leggen en in groepjes van drie uit moeten leggen waarom dit juist is. De docent mist eigenaarschap en authenticiteit in de opdracht. Hij wil graag dat ze een doorleeft beeld krijgen van dit thema. 
Om dit te bereiken, krijgen de leerlingen de opdracht om een product te kiezen en daarvan de bedrijfskolom vorm te geven. De docent kiest voor Poplet, zodat de leerlingen multimedia kunnen toevoegen aan de bedrijfskolom. Hiermee hebben ze de optie om zowel tekstueel, alsook visueel en auditief content toe te voegen. 

Ten slotte vraagt hij de leerlingen dit klassikaal te presenteren.

Voorbeeld: zie PPT op #OOtimer
5:00

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

02:41
Het TPACK-model heeft als doel om...
A
vakkennis & vakdidactiek goed te combineren
B
vakkennis & ICT-didactiek goed te combineren
C
vakdidactiek& & ICT-didactiek goed te combineren
D
vakkennis, vakdidactiek & ICT-didactiek goed te combineren

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik inzet emoticons
 • Voordelen

 • Nadelen

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Succesvol lesgeven met behulp van ICT: theorievorming
 1. TPACK (Koehler & Mishra) (college 1)
 2. SAMR & Taxonomie van Bloom (Puentedura) 
 3. Cognitieve theorie & multimedia leren (Mayer)

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR
Bron
Puentedura, 2006

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR: voorbeeld AK
 • S = Google earth i.p.v. een atlas
 • A = meetinstrument gebruiken voor afstand
 • M = lagen gebruiken voor 3D
 • R = eigen tour laten maken en delen

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR: voorbeeld EC
 • S = het tekstboek over werkloosheid op een tablet lezen
 • A = digitale methode met klikbare afbeeldingen (vergroten)
 • M = een videoclip over het thema bekijken en vragen maken
 • R = zelf uitbeelden van werkloosheidsvormen in een video


Praktijkvoorbeeld 2 Roberto: college 1 globalisering (Dollar Street + transfer)

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies

SAMR: vragen die je jezelf vooraf kunt stellen
Substitution: wat levert het vervangen van de oude hulpmiddelen door (nieuwe) technologie mij en mijn leerlingen op? 
 
Van substitution naar augmentation: heb ik een fundamentele verbetering toegevoegd? 
 
Van augmentation naar modification: hoe is de oorspronkelijke leertaak aangepast? 
 
Van modification naar redefinition: wat is de nieuwe leertaak? In hoeverre wordt deze mogelijk gemaakt door op een unieke wijze gebruik te maken van ICT?  

Bron
Slobbe van, P. & Ast van, M. (2019, pp. 39)) Kleppen open.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Taxonomie van Bloom:
van laag naar hoog
begrijpen
analyseren
onthouden
evalueren
creëren
toepassen

Slide 21 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Taxonomie van Bloom (klik)

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR & Bloom geïntegreerd (I)

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cognitieve theorie & multimedia leren 
Hogere leeropbrengst bij een combi van:
 •  woord/beeld/geluid (niet alles tegelijk)
Pas op met 'cognitive overload':
 • teveel vormen tegelijkertijd werk averechts (Mayer, 2003) (klik)

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik: Mayer
 • Woord + beeld = 👍

 • Woord + beeld + geluid = 👎

 • Zoek naar eenvoud

 • Zoek naar ondersteuning

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting: metareflectie
• Wij hebben nu LessonUp ingezet om:
    1. Didactische keuze (sleepvraag) voor kleurencombi i.c.m. Digitale Taxonomie van Bloom
    2. Afbeeldingen en hyperlinks te integreren (slides)
    3. Interactief met jullie vragen te beantwoorden (open/gesloten)
    4. Instructievideo interactie gemaakt door JIT-vragen (terugblik/herhaling)
    5. De tijd te bewaken door middel van een timer
     6. Open vraag als exitticket voor reflectie en feedback, die direct digitaal een overzicht biedt.

Wat vonden jullie van deze keuzes? 

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
 • TPACK, SAMR en Mayer kunnen verwerken in de keuze.
 • Van 3 concept leervragen naar één definitieve leervraag.

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vooruitblik
 • Verdieping ICT-tools
 • Volledige les besteden aan het experimenteren met tools

 • Doel 1: • ICT-tool eigen maken
 • Doel 2: • Keuze leren verantwoorden

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem 1 ding die jou vandaag verrast heeft

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem 1 thema van vandaag waar jij nog meer over wilt leren

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Extra uitleg

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 36 - Video

Deze slide heeft geen instructies