Centrummaten

Centrummaten
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Centrummaten

Slide 1 - Tekstslide


Na deze les ken je onderstaande begrippen en kan je er berekeningen mee maken:
 modus, mediaan, gemiddelde, steelbladdiagram, frequentietabel en klassenindeling. 

Slide 2 - Tekstslide


  • modus: de waarneming die het vaakst voorkomt
  • mediaan: het middelste getal in een rij waarnemingen die van klein naar groot staan
  • gemiddelde: het gemiddelde van de waarnemingen

Slide 3 - Tekstslide

1 2 3 3 4 5 5 5 6
Wat is de modus?
A
3
B
4
C
5

Slide 4 - Quizvraag

1 2 3 3 4 5 5 5 6
Wat is de mediaan?
A
3
B
4
C
5

Slide 5 - Quizvraag

6 8 10 12
Wat is het gemiddelde?

Slide 6 - Open vraag

Frequentietabel
In een frequentietabel staat hoeveel iets voorkomt. 
De tabel kan meerdere vormen hebben en de getallen staan altijd van laag naar hoog

Slide 7 - Tekstslide

Een steelblad diagram is een overzichtelijke manier om getallen weer te geven. Je hebt enkele diagrammen en dubbele diagrammen. 

Slide 8 - Tekstslide

  • In de eerste klasse 3,5-<4,5 staan alle getallen tussen 3,5 en 4,5. 4,5 zit hier níet bij.
  • De klassegrenzen zijn 3,5 en 4,5 alle cijfers die afgerond een 4 opleveren.
  • De klassenbreedte is hier 1


Slide 9 - Tekstslide

Het klassenmidden van de eerste klasse is (3,5+4,5)/2
De klassenmiddens gebruik je om het gemiddelde uit te rekenen. 
(4x2+5x2+6x7+7x11+8x5+9x3)/ 30 = 204/30= 6,8


Slide 10 - Tekstslide

Wat heb je in deze les geleerd?

Slide 11 - Open vraag

Wat vind je nog lastig aan dit onderwerp?

Slide 12 - Open vraag