Le bilan: Unité 1 klas 3

Révision/Herhaling
Unité 1
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Révision/Herhaling
Unité 1

Slide 1 - Tekstslide

Le but/ het doel
1. passé-composé
2. pronom possésif
3. faire&vouloir

Slide 2 - Tekstslide

Geef in het Nederlands een
voorbeeld
van de passé composé

Slide 3 - Woordweb

Hoe maak je de passé composé in het Frans? (Noem de 2 stappen)

Slide 4 - Open vraag

Wat is het voltooid deelwoord van 1. faire, 2. voir,
3. venir, 4. avoir, 5. être? (uitzonderingen!)

Slide 5 - Open vraag

Ils ___________ (regarder) un film.
A
a regardé
B
ont regarder
C
ont regardé
D
regardé

Slide 6 - Quizvraag

Elle_________ (danser) avec sa soeur.
A
dansé
B
a dansé
C
avez danser
D
ai dansé

Slide 7 - Quizvraag

Tu __________ (manger) un hamburger.

Slide 8 - Open vraag

Nous_________ (faire) du sport.

Slide 9 - Open vraag

Marie et Julia ________ (habiter) à Paris.

Slide 10 - Open vraag

Maak 3 zinnen waarin je de passé-composé toepast.

Slide 11 - Open vraag

Slide 12 - Tekstslide

Verschil NL - FRA
NL : 1 woord --> FRA: 2 of 3 woorden
mijn = mon, ma, mes
jouw = ton, ta, tes
zijn/haar = son, sa, ses
onze = notre, nos
jullie/uw = votre, vos
hun = leurs

Slide 13 - Tekstslide

Jouw vader (père)
A
ton père
B
ta père
C
tes père
D
son père

Slide 14 - Quizvraag

Mijn zus (soeur)
A
mon soeur
B
ma soeur
C
mes soeur
D
sa soeur

Slide 15 - Quizvraag

Haar broer (frère)
A
son frère
B
ses frère
C
sa frère
D
mon frère

Slide 16 - Quizvraag

LET OP!
Wanneer een zelfstandig nmw met een klinker (a,e,i,o,u) / h  --> altijd mon,ton,son

Waarom is het niet: Ma amie (mijn vriendin)

Slide 17 - Tekstslide

Mijn vriendin (amie)
A
ma amie
B
mon amie
C
mes amie
D
ton amie

Slide 18 - Quizvraag

Mijn school
A
ma école
B
ton école
C
mon école
D
ta école

Slide 19 - Quizvraag

Hun pen
A
leur stylo
B
leurs stylo
C
notre stylo
D
nos stylos

Slide 20 - Quizvraag

Hun pennen
A
leur stylo
B
leurs stylos
C
notre stylo
D
nos stylos

Slide 21 - Quizvraag

Vouloir& Faire

Slide 22 - Tekstslide

Vertaal: vouloir
A
willen
B
kunnen
C
zeggen
D
doen/maken

Slide 23 - Quizvraag

Vertaal: faire
A
vragen
B
doen/maken
C
antwoorden
D
moeten

Slide 24 - Quizvraag

Présent
Je
Tu
il,elle,on
Nous

Vous
Ils, elles
fais
fais
fait
faisons
faites
font

Slide 25 - Sleepvraag

Imparfait
Je
Tu
il,elle,on
Nous

Vous
Ils, elles
faisais
faisais
faisait
faisions
faisiez
faisaient

Slide 26 - Sleepvraag

Passé-composé
J'
Tu
il,elle,on
Nous

Vous
Ils, elles
ai fait
as fait
a fait
 avons fait
avez fait
ont fait

Slide 27 - Sleepvraag

Présent
Je
Tu
il,elle,on
Nous

Vous
Ils, elles
veux
veux
veut
voulons
voulez
veulent

Slide 28 - Sleepvraag

Imparfait
Je
Tu
il,elle,on
Nous

Vous
Ils, elles
voulais
voulais
voulait
voulions
vouliez
voulaient

Slide 29 - Sleepvraag

Passé-composé
J'
Tu
il,elle,on
Nous

Vous
Ils, elles
ai voulu
as  voulu
a voulu
 avons voulu
avez voulu
ont voulu

Slide 30 - Sleepvraag

Leer alle woorden en zinnen van Unité 1

Slide 31 - Tekstslide