Domein 1 getallen H3, Breuken les 2

BREUKEN 
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
RekenenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

BREUKEN 

Slide 1 - Tekstslide

Even weer herhalen van vorig week!

Slide 2 - Tekstslide

GELIJKNAMIGE BREUKEN
GELIJKNAMIGE BREUKEN zijn breuken met dezelfde NOEMER:

Je kunt deze gelijknamige breuken bij elkaar 
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.              

De NOEMER blijft altijd gelijk!Slide 3 - Tekstslide

Ongelijknamige breuk
Als de noemer niet hetzelfde is, is het een ONGELIJKNAMIGE breuk.

Je moet dus eerst de breuk 
GELIJKNAMIG maken. (de NOEMERS 
hetzelfde maken)


Slide 4 - Tekstslide

Stap 1 - noemers vermenigvuldigen
                                         
                                                     = .....   (vermenigvuldig de noemers  
                                                                 8 x 4 = 32)
                                                      De noemers worden dus 32.


                  

3
1
8
4
3
1
32
32

Slide 5 - Tekstslide

Stap 2 - tellers uitrekenen
We weten nu dat de nieuwe noemer 32 is.
Om de tellers uit te rekenen maak je kruislinks een keersom:
8 X 1 (groene pijlen)
4 X 3 (blauwe pijlen)
12
8
32
32
3
1
8
4

Slide 6 - Tekstslide

Stap 3 - som uitrekenen
                                         We maken van deze breuk een plussom:
12
8
32
32
12
+
8
= 20
5
32
+
32
= 32
8
Vereenvoudig de breuk zover mogelijk:
Beide getallen zijn deelbaar door 4

Slide 7 - Tekstslide

Breuken vermenigvuldigen 
Je kunt een breuk vermenigvuldigen met een heel getal.
Bijvoorbeeld:     5 x   4
                                          8
Je vermenigvuldigt alleen de TELLER met het hele getal:

5 x      =    20     =       =    2      (vereenvoudig zover mogeijk)
         8            8            2                  2

:4

Slide 8 - Tekstslide

Leerdoel 
  • Breuken met breuken vermenigvuldigen
  • Breuken omrekenen naar  decimalen getallen
  • Rekenen met decimale getallen

Slide 9 - Tekstslide

Breuken en decimale getallen 
  • Je kunt breuken en decimale getallen naar elkaar omrekenen.
  • Je gebruikt hiervoor breuken met als noemer 10 (tienden) 
of 100 (honderdsten)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Stap 1 van breuk naar decimaal getal 

Reken de breuk om naar tienden of honderdsten  
1                        25
-    x  25 =         -
4                       100 

Slide 12 - Tekstslide

Stap 2 van breuk naar decimaal getal
Schrijf de breuk op als decimaal getal.
 25                                          1
   -     = 0,25                          -   = 0,25                      
 100                                        4                    

Slide 13 - Tekstslide

Breuken met breuken vermenigvuldigen

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Paar oefenvragen

Slide 17 - Tekstslide

Breuken
1/2 deel
3/8 deel
5/6 deel
1/4 deel

Slide 18 - Sleepvraag

Zoek de 2 bij elkaar horende breuken bij elkaar

Slide 19 - Sleepvraag

In 1/5
is 5 de teller
A
waar
B
niet waar

Slide 20 - Quizvraag

Sleep de juiste breuken naar elkaar.
4
6
3
9
12
6
6
4
1   2
    4
2
 1  
 3
2
3

Slide 21 - Sleepvraag


breuken optellen
52+53=
A
105
B
205=41
C
2023
D
1

Slide 22 - Quizvraag


breuken optellen
52
+
43
A
95
B
205=41
C
2022
D
1203

Slide 23 - Quizvraag

Zelf aan de slag
Aan de slag in met:
Domein: Getalen
onderdeel: Breuken H3 afronden


Vragen? Stel ze dan kom ik je helpen!


Slide 24 - Tekstslide

Afsluiten
Wat hebben we geleerd?

Wat vonden jullie lastig?Slide 25 - Tekstslide