Pedagogiek periode 2 - les 6

Deze les
Motorische stoornissen
Leerstoornissen
Problemen bij het leren
H 10.5 en 11.1
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Deze les
Motorische stoornissen
Leerstoornissen
Problemen bij het leren
H 10.5 en 11.1

Slide 1 - Tekstslide

Motorische stoornissen
Mogelijke signalen waaraan je ze kunt herkennen:
 • Moeite met aansturen van ledematen
 • Schrijfproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Vermoeidheid
 • Rusteloosheid

Slide 2 - Tekstslide

Motorische stoornis: DCD
Developmental Coördination Disorder

Geen pervasieve stoornis, maar heeft wel invloed op meerdere gebieden en vaardigheden.

DCD kan voorkomen samen met andere ontwikkelingsstoornissen.


Slide 3 - Tekstslide

DCD | Kenmerken
Houterige grove motoriek (lopen, klimmen, e.d.)
Geen goed evenwichtsgevoel
Onhandigheid
Slechte fijne motoriek
Moeite met samengestelde motorische taken
Moeite met begrippen links en rechts
Moeite met stilzitten

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Link

Slide 6 - Video

DCD | Begeleiding
Behandeling is niet altijd nodig
Met geduld en oefening kan het kind vaardigheden vergroten
In sommige gevallen kan kind baat hebben bij fysio- of ergotherapeut

Geef het kind veel waardering en stimulans
Bied veel oefensituaties aan met sport en spel

Slide 7 - Tekstslide

Leerstoornissen
Kinderen met leerstoornis hebben moeite met het verwerven van vaardigheden of informatie.
Ze hebben wel een normaal IQ.

Slide 8 - Tekstslide

Leerstoornis | NLD
Non-verbal Learning Disorder

 • Kind begrijpt non-verbale informatie niet.
 • Problemen met visuele informatie, motoriek en op sociaal gebied.
 • Prikkels komen ongefilterd binnen > chaos in het hoofd
 • Hele dag aangehaakt blijven kost hen veel energie

Slide 9 - Tekstslide

NLD | Kenmerken
Trapsgewijze ontwikkeling
Houterige motoriek
Slechte oog-hand coördinatie
Problemen met ruimtelijk inzicht
Niet begrijpen van oorzaak en gevolg
Laag werktempo
Moeit met begrijpen van sociale relaties

Slide 10 - Tekstslide

NLD - sterke kant
Kinderen hebben geen moeite met taal
Zijn verbaal vaak sterk
Daardoor worden ze door hun omgeving overschat

Slide 11 - Tekstslide

Leerproblemen H 11.1
Leerprobleem: oorzaak ligt in de omgeving, bv. manier van les krijgen sluit niet aan bij leerstijl van het kind (= 'systeem gerelateerd leerprobleem')

Leerachterstand: het kind leert tijdelijk in een trager tempo, bv. door ingrijpende gebeurtenis in zijn omgeving

Leerstoornis: komt van binnenuit

Slide 12 - Tekstslide

Dyslexie
Leerstoornis bij het lezen of spellen, waar gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs niet de oorzaak van is.

Kinderen zien wel de losse letters, maar kunnen ze niet samenvoegen tot een woord.

Tekst wordt wel begrepen, maar er is meer tijd nodig.

Slide 13 - Tekstslide

Dyslexie
Voorbeelden:
 s-t-o-e-p wordt gelezen als: soep
 takken wordt gelezen als katten
 er wordt een woord weggelaten in een zin
 radend lezen
 een b lezen soms lezen als een b, maar soms ook als een d of p

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Dyslexie | Rekening houden
 • Geef de tijd voor een reactie
 • Maak het bord niet te snel schoon bij aantekeningen
 • Kopieer aantekeningen van de les
 • Vermijd overhoringen of oefeningen met meerkeuzevragen
 • Toon begrip en leer andere kinderen dit ook te doen

Slide 16 - Tekstslide

Dyscalculie
Problemen met leren en automatiseren bij rekenen
Ook hier is de intelligentie normaal

Slide 17 - Tekstslide

Dyscalculie
Getallen omdraaien: 86 wordt 68
 Langzaam rekenen, op de vingers tellen
 Niet meerdere stappen na elkaar kunnen maken

Elk kind maakt wel eens zulke fouten, een kind met dyscalculie maakt ze vaak.

Slide 18 - Tekstslide

Dyscalculie | Rekening houden
 • Geef meer instructie- en oefentijd
 • Oefen vaak
 • Gebruik stappen: voordoen, samendoen, zelf doen
 • Eén oplossingsstrategie tegelijk
 • Oefen ook deelvaardigheden (schattend rekenen, inzicht in getallenlijn)
 • Beperk zelfstandig werken
 • Geef feedback meteen en verwoord het positief

Slide 19 - Tekstslide

Leerproblemen | Signalen
Kind is snel afgeleid
Kan niet lang werken aan een taak
Werkt de ene dag beter dan de andere
Lijkt opdrachten regelmatig niet te horen
Onthoudt slecht wat er verteld wordt

Slide 20 - Tekstslide