formatieve SO 1-3

§Waarom werden er kisten thee van Engelse schepen gegooid in 1773?
A
Kolonisten waren boos op indianen
B
Indianen waren boos op Britten
C
Britten waren boos op kolonisten
D
Kolonisten waren boos op Britten
1 / 28
volgende
Slide 1: Quizvraag
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

§Waarom werden er kisten thee van Engelse schepen gegooid in 1773?
A
Kolonisten waren boos op indianen
B
Indianen waren boos op Britten
C
Britten waren boos op kolonisten
D
Kolonisten waren boos op Britten

Slide 1 - Quizvraag

Wat was géén motief voor de Britse kolonisten om in de 17e eeuw naar Noord-Amerika te gaan?
A
Britse kolonisten waren op zoek naar goedkope grond
B
Britse kolonisten wilden graag snel rijk worden
C
Britse kolonisten wilden wapens kopen van de indianen
D
Britse kolonisten wilden vrijheid van geloof

Slide 2 - Quizvraag

De meeste kolonisten in Amerika kwamen uit
A
Frankrijk
B
Nederland
C
Spanje
D
Engeland

Slide 3 - Quizvraag

Wat zijn vestigingskoloniën?
A
Een gebied waar kolonisten wonen om snel winst te maken.
B
Een gebied waar kolonisten zich blijvend vestigen.
C
Een gebied waar kolonisten wonen om vervolgens weer snel te verhuizen.
D
Een gebied waar kolonisten wonen die snel weer naar het moederland gaan.

Slide 4 - Quizvraag

Op welke datum verklaarden de kolonisten zich onafhankelijk van Groot- Brittannië?
A
4-7-1773
B
4-7-1775
C
4-7-1776
D
4-7-1780

Slide 5 - Quizvraag

Wat was de strijdkreet van de kolonisten, bij de voorzichtige opstand tegen het moederland.
A
No taxation
B
No taxation without representation
C
Gods own country
D
Thank God I'm free, free at last

Slide 6 - Quizvraag

Bestudeer eerst de bron. Welke zinnen zijn juist?
1 Op de tekening ziet de Brit (in het midden) eruit als winnaar.
2 Op de tekening ziet de Brit (in het midden) eruit als verliezer.
3 Op de tekening zien de kolonisten eruit als winnaars.
4 Op de tekening zien de kolonisten eruit als verliezers.
5 De tekenaar was een voorstander van de Britse overheersing in Boston.

A
2 en 3
B
2, 4 en 5
C
1, 4 en 5
D
2, 3 en 4

Slide 7 - Quizvraag

De Republiek heeft de kolonisten geïnspireerd om voor onafhankelijk te strijden. Wat was ook een inspiratie?
A
de verlichting
B
de Franse revolutie
C
Napoleon
D
de Opstand

Slide 8 - Quizvraag

Waarom waren de Amerikaanse kolonisten boos op het heffen van belastingen op bijv. thee door de Britse regering?
A
Het werd zonder hun instemming ingevoerd
B
Ze betaalden al hoge belastingen
C
Daardoor ging prijzen van producten omhoog
D
Amerikaanse kolonisten wilden niets weten van de Britse regering

Slide 9 - Quizvraag

Noem een gevolg van de komst van de kolonisten voor de indianen.
A
Gingen leven als nomaden
B
Veel doden door oorlogvoering
C
Sterfte door komst van Europese ziekten
D
Gingen verhuizen naar Europa

Slide 10 - Quizvraag

Was is de belangrijkste reden dat de kolonisten onafhankelijk WILDE worden van Groot-Brittannië?
A
de boston tea party
B
te veel belasting
C
geen inspraak in het bestuur
D
streng wetten

Slide 11 - Quizvraag

Sommige Amerikaanse historici spreken over een genocide op de Indianen door de kolonisten.
Waarom vinden ze het een genocide?
A
De Britten hadden ziektes waaraan de Indianen overleden.
B
De Britten sloopten de heilige plekken van de Indianen.
C
De Britten roeiden alle dieren uit die de Indianen aten.
D
De Britten voerden veroveringsoorlogen tegen de Indianen.

Slide 12 - Quizvraag

Kolonisten zijn...
A
... indianen die vluchten voor de immigranten
B
... de eerste blanken die naar het westen trokken
C
... de Engelsen
D
... de immigranten die met hulp van de Europeanen staten stichtten

Slide 13 - Quizvraag

Wat hadden dit soort prenten
tot gevolg?
Een prent gemaakt door een van de leiders van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. De prent gaat over een rel in Boston in 1770 waarbij vijf doden vielen. De Engelse soldaten dragen rode uniformen
A
De afkeer van Britse soldaten nam toe en daardoor werden de Amerikanen opstandiger.
B
De angst voor Britse soldaten nam toe en kolonisten werden bang om in opstand te komen.
C
De Britten voerden strenge censuurregels in hun koloniën in.
D
De soldaten op de prent kregen strenge straffen van de Britse regering.

Slide 14 - Quizvraag

In 1773 protesteerden kolonisten in Amerika tegen nieuwe belastingen uit Engeland.
Om welke reden?

A
Ze wilden inspraak bij belangrijke beslissingen zoals het invoeren van nieuwe belastingen.
B
Ze vonden dat ze niets met Engeland te maken hadden en wilden af van de vreemde overheersing.
C
Ze vonden dat de Engelse belastingen de opkomende industrie belemmerden
D
In de voorgaande jaren hadden oorlogen veel geld gekost en daardoor waren de koloniën arm.

Slide 15 - Quizvraag

Hoe noemen we de stroming mensen die de slavernij wilt afschaffen?
A
anti-slavernij
B
verlichting
C
nationalisten
D
abolitionisten

Slide 16 - Quizvraag

Noordelijke staten waren tegen slavernij, omdat ....
A
bedreiging vrije arbeiders
B
teveel concurrentie van zuidelijke staten
C
overlast gevluchte slaven
D
ze waren niet tegen, maar voor slavernij

Slide 17 - Quizvraag

Deze opdracht gaat over ideeën over slavernij.

Welke zin is ONJUIST?
A
Christenen waren tegenstanders van slavernij, want de Bijbel verbiedt het.
B
De verlichting gaf aanleiding tot de afschaffing van de slavernij.
C
Het abolitionisme streefde naar afschaffing van zowel slavernij als slavenhandel.
D
Geen van de zinnen is onjuist

Slide 18 - Quizvraag

Is de Bijbel een argument dat door voor- of door tegenstanders van de slavernij werd gebruikt?
A
Voorstanders van de slavernij
B
Tegenstanders van de slavernij
C
Beide
D
Geen van beide

Slide 19 - Quizvraag

Zet de gebeurtenissen over de slavernij in de juiste tijdsvolgorde van vroeger naar later:

B Groot-Brittannië schaft de slavenhandel af.
C Groot-Brittannië schaft de slavernij af.
D In de hele VS wordt de slavernij afgeschaft.
E Nederland schaft de slavernij af.

A
B, C, E, D
B
D, E, B, C
C
D, E, C, B
D
C, E, B, D

Slide 20 - Quizvraag

Welke argument past NIET bij het abolitionisme?
A
Slavernij is economisch niet efficiënt
B
Slavernij is in strijd met de christelijke naastenliefde
C
Alle mensen zijn gelijkwaardig
D
Blanken zijn superieur en meer ontwikkeld

Slide 21 - Quizvraag

In het zuiden van de Verenigde Staten waren de meeste mensen vóór slavernij.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quizvraag

Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog bestond het Continentale Leger uit...
A
Amerikaanse soldaten
B
Engelse soldaten

Slide 23 - Quizvraag

Oorzaak of gevolg? kies het juiste woord.

De afspraak dat de koloniën geen belasting meer zouden betalen, was een oorzaak / gevolg voor het uitbreken van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.
A
oorzaak
B
gevolg

Slide 24 - Quizvraag

Welke uitspraak over de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog is onjuist?
A
De inwoners van de 13 Britse koloniën vonden de belastingen te hoog
B
De inwoners van de 13 Britse koloniën waren beinvloed door Verlichtingsideeën
C
De inwoners van de 13 Britse koloniën wilden graag thee kopen van Groot-Brittannië
D
De inwoners van de 13 Britse koloniën wilden inspraak in het Britse parlement

Slide 25 - Quizvraag

Wat is de juiste volgorde?
A De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog begint.
B De Boston Tea Party vindt plaats.
C Het Britse parlement neemt een wet aan die de verkoop van thee in Amerika regelt.
D Het Continentaal Congres wordt gevormd.
E Londen gaat nieuwe belastingen heffen.
A
C - B - D - A - E
B
E - C - B - D - A
C
A - B - C - D - E
D
B - C - A - E - D

Slide 26 - Quizvraag

27 Het verdwijnen van de frontier ging vooral ten koste van welk volk in de VS?
A
Europeanen
B
Indianen
C
Antillianen
D
Jakartanen

Slide 27 - Quizvraag

1. De cotton gin haalde de zaden uit de katoen.
2. Door de uitvinding van de cotton gin gingen veel boeren over tot het verbouwen van katoen.
A
Beide zinnen zijn goed
B
Zin 1 = goed, zin 2 = fout
C
Beide zinnen zijn fout
D
Zin 1 = fout, zin 2 = goed

Slide 28 - Quizvraag